ഇന്നത്തെ തീയതി :

Sunday, October 4, 2009

ആദരാഞ്ജലികള്‍...

നവീൻ


ആദരാഞ്ജലികള്‍...

X::::::::::::::::::::::::::::: X ::::::::::::::::::::::::::::::::: X ::::::::::::::::::::::::::X

എന്റെ വായനാലിസ്റ്റില്‍ "പൊട്ടക്കലം" ചേര്‍ക്കുമ്പോള്‍ അതിന്റെ അപ്‌ഡെറ്റുകള്‍ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് നിന്നുപോകുമെന്ന് കരുതിയിരുന്നില്ല. ജ്യോനവന്‍, നീ ഇനി ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ , എങ്കിലും എന്റെ വായനാലിസ്റ്റില്‍ നീ എന്നുമുണ്ടാവും.

Popular Posts

സന്ദര്‍ശകര്‍ വന്ന വഴി