ഇന്നത്തെ തീയതി :

Sunday, June 17, 2007

പനയില്‍ വിരിഞ്ഞ മുത്തുകള്‍....

വെള്ളിയാഴ്ച കടയില്‍ പോകുന്ന നേരം , ഫ്ലാറ്റിന്റെ താഴെ നില്‍ക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ഈന്തപ്പനയിലേക്കു നോക്കി....
അതില്‍ കിടക്കുന്ന മുത്തുമണികള്‍ വെയിലേറ്റ് തിളങ്ങുന്നു....
അപ്പോള്‍ തോന്നിയ ഒരു കൌതുകത്തിന്, കയ്യിലിരുന്ന മൊബൈലില്‍ ഒന്നു രണ്ട് പടങ്ങള്‍ എടുത്തു.

അത് ഇവിടെ കിടക്കട്ടെ എന്നു തോന്നി.....


ഒരെണ്ണം എടുത്തപ്പോള്‍ വീണ്ടും ഒരെണ്ണം കൂടി എടുക്കാന്‍ തോന്നി.......

ചെറിയ പനയില്‍ നില്‍ക്കുന്നതു കണ്ടപ്പോള്‍ ഒരു ഭംഗി തോന്നി......

കാണുന്ന നീങ്ങള്‍ക്കും അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലെ?..... അല്ലെങ്കിലും പ്രശ്നം ഇല്ല കേട്ടൊ....

1 comment:

അനില്‍ശ്രീ... said...

വെള്ളിയാഴ്ച കടയില്‍ പോകുന്ന നേരം , ഫ്ലാറ്റിന്റെ താഴെ നില്‍ക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ഈന്തപ്പനയിലേക്കു നോക്കി....
അതില്‍ കിടക്കുന്ന മുത്തുമണികള്‍ വെയിലേറ്റ് തിളങ്ങുന്നു....
അപ്പോള്‍ തോന്നിയ ഒരു കൌതുകത്തിന്, ഒന്നു രണ്ട് പടങ്ങള്‍ എടുത്തു.

Popular Posts

സന്ദര്‍ശകര്‍ വന്ന വഴി