ഇന്നത്തെ തീയതി :

Monday, August 27, 2007

ഇന്ന് തിരുവോണം.....

ഓണം....

വീണ്ടും ഒരു ഓണം കൂടി....സമ്പല്‍സമൃദ്ധിയുടെയും ഐശ്വര്യത്തിന്റെയും നാളുകള്‍ എല്ലാവര്‍ക്കും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നു അത്മാര്‍ത്ഥമായി ആശംസിക്കുന്നു....

ഓണത്തിന്റെ നാളുകളിലും ഒഴിഞ്ഞ വയറുമായി ഒരു വറ്റ്‌ ചോറിനായി കാത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ പാവങ്ങളും, ഓണത്തിന്റെ പേരില്‍ മദ്യത്തിനും,ആര്‍ഭാടങ്ങള്‍ക്കും വേണ്ടി നാം അനാവശ്യമായി പാഴാക്കുന്ന ഒരോ അണ തുട്ടുകള്‍ക്കും നമ്മെ ശപിക്കാതിരിക്കട്ടെ...

തല ചായ്ക്കാന്‍ ഇടമില്ലാത്തവര്‍ , സ്വര്‍ണം പൂശിയ ആഡംബര ദേവാലയങ്ങളെയും.. കൊട്ടാരങ്ങളെയും അതില്‍ വിരാചിക്കുന്ന അഭിനവ മഹാബലിമാരെയും കല്ലെറിയാതിരിക്കട്ടെ...

എല്ലാവര്‍ക്കും നന്മ മാത്രം വരട്ടെ....മനുഷ്യന്‍ മനുഷ്യനെ തിരിച്ചറിയട്ടെ..... എന്നും ഓണമാവട്ടെ....

1 comment:

അനില്‍ശ്രീ... said...

വീണ്ടും ഒരു ഓണം കൂടി....സമ്പല്‍സമൃദ്ധിയുടെയും ഐശ്വര്യത്തിന്റെയും നാളുകള്‍ എല്ലാവര്‍ക്കും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നു അത്മാര്‍ത്ഥമായി ആശംസിക്കുന്നു....

Popular Posts

സന്ദര്‍ശകര്‍ വന്ന വഴി