ഇന്നത്തെ തീയതി :

Saturday, May 2, 2009

ഹിന്ദു പുരാണങ്ങള്‍ക്ക് അംഗീകാരം !!!

ബീമാപ്പള്ളി എന്ന പേരില്‍ ഒരു ബ്ലോഗ് ഞാന്‍ സ്ഥിരമായി വായിക്കുന്നുണ്ട്. അതില്‍ കമന്റ് ഇടാറില്ലായിരുന്നു. അതില്‍ കമന്റ് ഇടാന്‍ മാത്രം എന്നെ സ്വാധീനിച്ച പോസ്റ്റുകള്‍ ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു. കാരണം, എല്ലാം മതാധിഷ്ടിത പോസ്റ്റുകള്‍. എന്നാല്‍ ആദ്യമായി എനിക്ക് കമന്റ് ഇടണം എന്ന് തോന്നിയ രണ്ട് പോസ്റ്റുകള്‍ ഈയടുത്ത കാലത്ത് ആ ബ്ലോഗില്‍ ഉണ്ടായി. (1), (2)

ഭാരതത്തില്‍ നിലവിലുള്ള ഹിന്ദുമത ഗ്രന്ഥങ്ങളില്‍ പ്രവാചകനെ കുറിച്ചുള്ള സൂചനകള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന വിഷയത്തില്‍ രണ്ട് പോസ്റ്റുകള്‍ ബീമാപ്പള്ളി ബ്ലോഗില്‍ കണ്ടിരുന്നു.

സംസ്കൃതത്തില്‍ ഒരു വിജ്ഞാനവുമില്ലാത്ത എനിക്ക് ആ പോസ്റ്റുകളില്‍ നിന്നും ഹിന്ദുമതാചാര്യന്മാര്‍ അസാമാന്യ ദൈവശക്തി ഉള്ളവരായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലായി. കാരണം എത്ര കൃത്യമായാണ് അവര്‍ പ്രവചനങ്ങള്‍ നടത്തിയിരുന്നത്. അതൊക്കെ വച്ച് നോക്കുമ്പോള്‍ മറ്റ് മതങ്ങളിലെ പ്രവചനങ്ങള്‍ എത്ര ചെറുതാണ്. കാരണം പലതിനും ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിന്‍ബലം ഉണ്ടാക്കാന്‍ അതിന്റെ അനുയായികള്‍ തന്നെ ശ്രമിക്കുമ്പോള്‍ ഹൈന്ദവഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ പ്രവചനങ്ങള്‍ മറ്റു മതസ്ഥര്‍ തന്നെ അംഗീകരിക്കുന്നു, പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു.


********* ***************** *********
ഈ ഉദാഹരണങ്ങള്‍ നോക്കൂ..

ശ്ലോകം 1
ഇദംജനാ ഉപശ്രുത നരാശംസ സ്തവിഷ്യതേ
ഷഷ്ടിം സഹസ്രാ നവതിം ചശൌരമ അരുഷ മേഷ് ഠ ദ്വുമഹേ
ഉഷ്ടായസ്യ പ്രവാഹിണോ വധുമന്തോ ദ്വിര്‍ദശ
വര്‍ഷ്മാരഥസ്യ നിജിഹീസതേ ദിവഈഷമാണോ ഉപാപ്രശ:
ഏഷാ ഋഷയേ മാമഹേശതം നിശ്കാന്‍ ദശസ്രജ:
ത്രിണി ശതാന്യര്‍വതാം സഹസ്രാദഷ ഗ്ലോനാം
(അഥര്‍വ്വവേദം, കുന്തപ സു‌ക്തം, വിംശകാ കാണ്ഡം, സു‌ക്തം 27 ശ്ലോകം 1.3)

"അല്ലയോ ജനങ്ങളെ നിങ്ങള്‍ ബഹുമാനപുരസ്സരം ശ്രദ്ധിക്കുക, സ്തുത്യര്‍ഹനായവന്‍ വാഴ്ത്തപ്പെടും, അറുപതിനായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് ശത്രുക്കളുടെ മദ്ധ്യത്തില്‍ നിന്നും നാം അവനെ സ്വീകരിക്കും, അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ വാഹനം ഇരുപതു ആണ്‍ പെണ്‍ ഒട്ടകങ്ങളായിരിക്കും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹത്വം സ്വര്‍ഗ്ഗലോകം വരെയെത്തി അതിനെ താഴ്ത്തും, അവന്‍ മാമാ ഋഷിക്ക് പത്തു ചതുരങ്ങളും നൂറ് സ്വര്‍ണ്ണനാണയങ്ങളും മുന്നൂറ് അറബിക്കുതിരകളും പതിനായിരം പശുക്കളും നല്‍കുന്നതാണ്"

ഹിന്ദുമതത്തില്‍ ജനിച്ച ഒരു വിധപ്പെട്ട ആര്‍ക്കും അറിയാത്ത ശ്ലോകങ്ങളില്‍ ഒന്നാണിത്. ഈ ശ്ലോകം ബീമാപ്പള്ളി ബ്ലോഗില്‍ വന്നില്ലായിരുന്നുവെങ്കില്‍ ഈ ജന്മത്ത് എനിക്കിത് മനസ്സിലാക്കാന്‍ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല. സംസ്കൃതം അറിയാത്തവര്‍ക്ക് ഇതിന്റെ കൂടുതല്‍ വിശദീകരണം ഇവിടെ കാണാം.

********* ***************** *********മറ്റു ശ്ലോകങ്ങള്‍ ഇവിടെ കാണാം

ശ്ലോകം 2

"ഏത സ്മിന്നന്തരെ മ്ലേഛ അചാര്യേണ സമന്വിത
മഹാമദ ഇതിഖ്യാദഃ ശിഷ്യ ശാഖാ സന്വിതം"

(അപ്പോള്‍ മഹാമദു എന്നപേരില്‍ വിദേശിയനായ ഒരു ആചാര്യന്‍ തന്റെ അനുചരന്മാരോട് കൂടി പ്രത്യക്ഷപ്പെടും)
ഭവിഷ്യല്‍ പുരാണം 3:3: 3:5

********* ***************** *********
ശ്ലോകം 3

"ലിംഖഛേദി ശിഖാ ഹീനഃ ശ്മശ്രുധാരി സദുഷക
ഉച്ചാലപീ സര്‍വ്വ ഭക്ഷീ ഭവിഷ്യതി ജനമോം
വിന കൌശലം ചവ ശവസ്തോ ഷാ ഭക്ഷയാ മതാമാം
മുസൈലൈനവ സംസ്കാരഃ കുശൈരി ഭവ വിശ്വതി
തസ്മാല്‍ മുസല വന്തോഹി ജാതയോ ധര്‍മ്മ ദൂഷകഃ
ഇതിപൈശാച ധര്‍മ്മശ് ച ഭവിഷ്യതി മായാക്രത-"
ഭവിഷ്യല്‍ പുരാണം 3:3: 3: 25-28

(അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ അനുയായികള്‍ ചേലാകര്‍മ്മം ചെയ്യും. അവര്‍ കുടമ വെക്കുകയില്ല.അവര്‍ താടി വളര്‍ത്തും. അവര്‍ വിപ്ലവകാരികളായിരിക്കും. പ്രാര്‍ഥനയ്ക്ക് വരാന്‍ ഉറക്കെ ആഹ്വാനം ചെയ്യും. പന്നിയെ ഒഴിച്ച് മറ്റു മിക്ക മൃഗങ്ങളെയും അവര്‍ ഭക്ഷിക്കും.ശുദ്ധി ചെയ്യാന്‍ ദര്‍ഭ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം സമരം ചെയ്തു അവര്‍ പരിശുദ്ദരാകും. മതത്തെ മനിലപ്പെടുത്തുന്നവരുമായി യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിനാല്‍ മുസൈലൈനവന്മാര്‍ എന്നവര്‍ അറിയപ്പെടും. ഈ മാംസഭുക്കുകളുടെ ആവിര്‍ഭാവം എന്നില്‍ നിന്നായിരിക്കും)


********* ***************** *********
വ്യാസമുനിയാല്‍ രചിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് "കരുതപ്പെടുന്ന" ഭവിഷ്യ പുരാണത്തില്‍ ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നത് ഓരോ ഹിന്ദു മതവിശ്വാസിക്കും അഭിമാനിക്കാന്‍ ഒരു കാരണം കൂടിയാണ്. പക്ഷേ എന്തു ചെയ്യാം, കുറച്ച് വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ് കാശിയിലെ ഏതോ ഒരു "ഋഷി" ഭവിഷ്യപുരാണത്തില്‍ മേല്പ്പറഞ്ഞ സൂചനകള്‍ ഉണ്ട് എന്ന് "സര്‍ട്ടിഫൈ" ചെയ്യുന്നതു വരെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പുരാണം ഉണ്ടെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു. അതിന്റെ കുറെ ഫോര്‍വേഡ് മെയിലുകള്‍ കുറച്ച് വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ് പ്രചരിച്ചിരുന്നു. അതു തന്നെയാണ് ഈയിടെ മുകളില്‍ പറഞ്ഞ ബ്ലോഗിലും വായിച്ചത്. കഷ്ടം തന്നെ ഇവരുടെ ഒക്കെ കാര്യം. ഇതിനു മെനക്കെടുന്ന സമയത്ത് വല്ല നല്ല കാര്യവും ചെയ്തിരുന്നെങ്കില്‍ !! എന്റെ സമയം കൂടി മെനക്കെടുത്തി.

********* ***************** *********
കുറെ നാള്‍ കൂടി ബ്ലോഗില്‍ ഇങ്ങനെ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇടേണ്ടി വന്നതില്‍ വിഷമമുണ്ട്. പക്ഷേ എങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടും എഴുതാതിരിക്കാനാകുന്നില്ല. ഈ പോസ്റ്റിലെ ശ്ലോകങ്ങള്‍ ഒക്കെ ഭാവിയില്‍ എനിക്ക് വായിക്കാന്‍ വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബീമാപ്പള്ളി ക്ഷമിക്കുക.

മുന്‍‌കൂര്‍ ജാമ്യം

ബീമാപ്പള്ളി ബ്ലോഗില്‍ എഴുതിയിരുന്നതിന് എന്റെ പ്രതികരണമായി ഇട്ട ഈ പോസ്റ്റ് ആരുടെയെങ്കിലും മത വികാരത്തെ വൃണപ്പെടുത്തി എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ അറിയിക്കണം. പോസ്റ്റ് പിന്‍‌വലിക്കുന്നതായിരിക്കും. !!

134 comments:

അനില്‍ശ്രീ... said...

വ്യാസമുനിയാല്‍ രചിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് "കരുതപ്പെടുന്ന" ഭവിഷ്യ പുരാണത്തില്‍ ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നത് ഓരോ ഹിന്ദു മതവിശ്വാസിക്കും അഭിമാനിക്കാന്‍ ഒരു കാരണം കൂടിയാണ്. പക്ഷേ എന്തു ചെയ്യാം, കുറച്ച് വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ് കാശിയിലെ ഏതോ ഒരു "ഋഷി" ഭവിഷ്യപുരാണത്തില്‍ മേല്പ്പറഞ്ഞ സൂചനകള്‍ ഉണ്ട് എന്ന് "സര്‍ട്ടിഫൈ" ചെയ്യുന്നതു വരെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പുരാണം ഉണ്ടെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു. അതിന്റെ കുറെ ഫോര്‍വേഡ് മെയിലുകള്‍ കുറച്ച് വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ് പ്രചരിച്ചിരുന്നു. അതു തന്നെയാണ് ഈയിടെ മുകളില്‍ പറഞ്ഞ ബ്ലോഗിലും വായിച്ചത്. കഷ്ടം തന്നെ ഇവരുടെ ഒക്കെ കാര്യം. ഇതിനു മെനക്കെടുന്ന സമയത്ത് വല്ല നല്ല കാര്യവും ചെയ്തിരുന്നെങ്കില്‍ !! എന്റെ സമയം കൂടി മെനക്കെടുത്തി.

അപ്പൂട്ടൻ said...

അനില്‍....
സക്കീര്‍ നായിക്‌ (പേര് അതാണെന്ന് തോന്നുന്നു) ഇത്തരത്തില്‍ ഒരു തിയറി പറഞ്ഞതായി കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡീറ്റെയില്‍ മുഴുവന്‍ അതില്‍ നിന്നാണോ എന്നറിയില്ല. ഏതായാലും വെറും വാക്കുകളുടെ സാമ്യവും സാഹചര്യങ്ങള്‍ ഒത്തുവരുന്നു എന്നൊരു കാരണവും വെച്ച് ഇത്തരത്തില്‍ ഒരു തിയറി ഉണ്ടാക്കാന്‍ നല്ല തൊലിക്കട്ടി തന്നെ വേണം.

ബീമാപ്പള്ളി സുഹൃത്തിനെ കുറ്റം പറയാനാവില്ല, കാരണം ഒരു ഡയറക്ഷനില്‍ മാത്രം നോക്കിയാല്‍ ഇതുമുഴുവന്‍ ശരിയാണെന്ന് തോന്നിപ്പോകും. പക്ഷെ ഏതൊരു കാര്യവും വിശ്വസിക്കുന്നതിന് മുന്‍പ്‌ അതിന്റെ എതിരഭിപ്രായങ്ങള്‍ കൂടി വായിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും എന്നൊരു തോന്നല്‍. ഇന്റര്‍നെറ്റ്‌ വഴി മാത്രം ഇത്രയധികം വിവരങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും ലഭ്യമായ ഇക്കാലത്ത് ഒരു വശം മാത്രം ചിന്തിക്കുന്നത് എന്തിനെന്ന് എനിക്ക് മനസിലാവാത്ത കാര്യമാണ്. തല്‍ക്കാലം അങ്ങിനൊരു റിസര്‍ച്ച് നടത്താന്‍ സമയപരിമിതി എന്നെ അനുവദിക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ ഒരു പോസ്റ്റ്‌ ഇടുന്നതിനുമുന്പ്‌ ആ സുഹൃത്ത്‌ ഇത്തരം കാര്യങ്ങള്‍ കൂടി റഫര്‍ ചെയ്തിരുന്നെങ്കില്‍ എന്ന് തോന്നിപ്പോയി.

വാഴക്കോടന്‍ ‍// vazhakodan said...

മതങ്ങളുടെ പിന്‍ബലത്തോടെ നിലനില്‍ക്കാന്‍ പെടാപാട് പെടുന്നവര്‍ക്ക് അതിന്റെ ശാസ്ത്രീയ ദൈവീക വഴികളുടെ പിന്‍ബലം അത്യാവശ്യമാണ്. അത് തെളിയിക്കാന്‍ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സഘടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് അവരുടെ ശ്രമ ഫലമാണ്.100% ശുദ്ധമായ ഒരു സാധനത്തിന്റെ ഗുണം വിളിച്ചറിയിക്കേണ്ട ഒന്നല്ല. അത് സ്വയം ബോധ്യപ്പെടെന്ടതാണ്. അത് ബോധിപ്പിക്കാന്‍ കുറുക്കു വഴികള്‍ തേടുന്നതില്‍ എനിക്ക് യോജിപ്പില്ല!

ചെറിയപാലം said...

<<<<100% ശുദ്ധമായ ഒരു സാധനത്തിന്റെ ഗുണം വിളിച്ചറിയിക്കേണ്ട ഒന്നല്ല.>>>>

വാഴക്കോടൻ,
താങ്കൾ പറഞ്ഞ ശുദ്ധമായ സാധനത്തിന്റെ ഗുണം ബീമാപള്ളിക്ക് നമ്മളൊടൊക്കെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് നിലനിൽ‌പ്പ് ആണ് “ഈ” ബ്ലോഗിൽ
ഉള്ളത് എന്ന് എനിക്കങ്ങട്ട് പിടിക്കിട്ടണില്ല!!

ഇനിയിപ്പോ നമ്മുടെ അനിൽശ്രീ പറഞ്ഞപോലെ ഹിന്ദുസഹോദരർക്ക് അത് കൊണ്ട് അഭിമാനിക്കാൻ വകയുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു നല്ലകാര്യം തന്നെയല്ലേ..

ഒരേ ‘ഡയറക്ഷനിൽ‘ തന്നെ നോക്കുകയും എന്നിട്ട് മറ്റു സഹോദരങ്ങളുടെ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ തപ്പിപ്പിടിച്ച് അതും ഇതും ഒക്കെ ഒന്ന് തന്നെയല്ലെ എന്ന കാഴ്ച്ചപ്പ‍ാടിനെ വിമർഷിക്കുംബോൾ...... ഒരേ ‘ഡയറക്ഷനിൽ‘ തന്നെ നോക്കാത്തവർക്കും
ഒന്നന്വേഷിക്കാമല്ലോ ഈ വിഖ്യാതനായ മഹാമദു’(സ) ഇനി മേല്പറഞ്ഞ വ്യാസമുനിയെപറ്റിയോ,അല്ലെങ്കിൽ വേദങ്ങളെപ്പറ്റിയോ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിരുന്നോ എന്ന്!!!!!!!!!!!!!


“ഇതിനു മെനക്കെടുന്ന സമയത്ത് വല്ല നല്ല കാര്യവും ചെയ്തിരുന്നെങ്കില്‍ !! എന്റെ സമയം കൂടി മെനക്കെടുത്തി.“
(കട: അനിൽശ്രീ)

വികടശിരോമണി said...

എന്തായാലും ഇത്രേം ശ്ലോകങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഇതും കൂടി സൂക്ഷിച്ചോളൂ:
“ഇതി പ്രാർത്ഥയതേ ദന്തോ
ഹേ ജിഹ്വേ ബഹുമാവദഃ
ത്വയാപരാധേ തുകൃതേ
സ്ഥാനഭ്രംശോ ഭവേൻ‌മമഃ”
(പല്ല് നാവിനോട് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു:
ഹേ!നാവേ,നീ അധികം സംസാരിക്കരുത്.നിന്റെ ആ അപരാധത്താൽ സ്ഥാനഭ്രംശം വരിക എനിക്കാണ്.)

അനില്‍@ബ്ലോഗ് // anil said...

കൊള്ളാം.
ഇത് ആദ്യം കണ്ട അന്നുതന്നെ ഉമേഷ്ജിക്ക് ഒരു മെയിലയച്ചിരുന്നു , ആകാംഷകൊണ്ട്. മറുപടി ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. വികടശിരോമണി ലീവുമായിരുന്നു.
അപ്പൂട്ടന്‍ പറഞ്ഞ സക്കീര്‍ നായിക്ക്ന്റ്റെ തിയറിയാണെങ്കില്‍ ശരിയാവാനാണ് സാദ്ധ്യത. യു റ്റ്യൂബില്‍ ഒരുപാട് കാണാറുണ്ട്.
ഏതായാലും ചര്‍ച്ച നടക്കട്ടെ, രസകരമാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു.

M.A Bakar said...

അനില്‍ ശ്രീ,

'ബീമാപള്ളി'യില്‍ വന്ന പോസ്റ്റ്‌ കണ്ടിരുന്നു.. അതില്‍ നിന്നും ആവേശം കോണ്ട പോസ്റ്റിനും ഭാവുകങ്ങള്‍.

ആധികാരികാമായല്ല, എന്നാലും മുസ്ളിംകള്‍ വിശ്വസിക്കുന്നതു ചിലതു പറയുകയാണു..

മനുഷ്യ സമുദായം ആദം, ഹവ്വ ദമ്പതികളുടെ സന്താന പരമ്പരകളാണു. ഇവര്‍ക്കായി ദൈവം അവരവരുടെ സമൂഹത്തില്‍ നിന്നു, അതേ ഭാഷയില്‍ തന്നെ പ്രവാചകന്‍മാരെയും തെരെഞ്ഞെടുത്തു ജീവിതത്തിണ്റ്റെയും മോക്ഷത്തിണ്റ്റെയും മാര്‍ഗങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നു.

ദൈവത്തില്‍ വിശ്വസിക്കുന്നവനു മോക്ഷത്തിലും വിശ്വസിക്കണം. അതിനു സ്വയം നിയമങ്ങളുണ്ടാക്കിയാല്‍ മതിയാവില്ലല്ലോ.. അങ്ങനെയാണു പ്രവാചകന്‍മാര്‍ വഴി ദൈവം സംസാരിക്കുന്നതു. എന്നു കരുതി പ്രവാചകന്‍മാര്‍ അമാനുഷികരൊന്നുമല്ല.

1,25,000 പ്രവാചകന്‍മാര്‍, മനുഷ്യന്‍ സമൂഹമായി കഴിഞ്ഞിരുന്ന എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും, ചിലര്‍ക്ക്‌ ചില ഭാഷ്യങ്ങളും, ചിലര്‍ക്ക്‌ ഏടുകള്‍ (ശ്രുതി), ചിലക്ക്‌ വേദങ്ങളും നല്‍കി, അയച്ചിരുന്നതായി ഖുര്‍-ആന്‍ പറയുന്നു.

അപ്രകാരം ഇന്ത്യയിലും വരാതെ പോയിരുന്നിട്ടില്ല.

ഇസ്ളാം എന്ന്‌ പറയുന്നതു ഇന്ന്‌ മുസ്ളിംകള്‍ അനുസരിച്ഛു നടക്കുന്ന മതത്തിണ്റ്റെ മാത്രം പേരല്ല.. ഈ എല്ലാ പ്രവാചകന്‍മാരും മുസ്ളിംകള്‍ തന്നെയായിരുന്നു..

പക്ഷേ അവര്‍ക്കവതരിച്ചതൊന്നും (ഖുര്‍-ആന്‍ ഒഴിച്ച്‌, അതു തെളിയിക്കാനാവും) അന്നു അവതരിച്ഛ രീതിയില്‍ തന്നെ നിലനില്‍ക്കുന്നില്ല, ഖുര്‍-ആനു തൊട്ടുമുന്‍പവതരിച്ഛ ബൈബിള്‍ പോലും ഇന്നു യേശു ക്രിസ്തു കാണാത്തതാണു.. അതില്‍ ചില ദൈവീക വചനങ്ങള്‍ കാണാം എന്നതൊഴിച്ഛാല്‍ ബാക്കിയെല്ലാം ൪ അപ്പൊലോസ്തന്‍മാരുടെ വിവരണങ്ങളാണു.. (ക്രിസ്ത്യാനികള്‍ ക്ഷമിക്കുക, സാന്ദര്‍ഭികമായി പറഞ്ഞു പ്പോയതാണു) ..

അപ്രകാരം ഹിന്ദു മതത്തിലും (ക്ഷമിക്കുക, അങ്ങനെയൊരു മതമില്ല- ഒരുപാടു കാലങ്ങളിലൂടെയുള്ള ദര്‍ശനങ്ങളുടെ ക്രോടീകരിക്കപ്പെടാത്ത ധാരകളുടെ നിയമാവലികളാണു ഹിന്ദുമതമെന്നു അല്ലെങ്കില്‍ സനാധന ധര്‍മ്മം എന്ന്‌ പൊതുവെ പറയുന്നതു ) ദൈവീക സത്യങ്ങള്‍ അവതരിച്ഛിട്ടുണ്ട്‌...

അതു അപ്രകാരം നിലനില്‍ക്കുന്നില്ല എന്നാണു മുസ്ളിംകള്‍, മാത്രമല്ല ഹിന്ദുക്കള്‍ പോലും വിശ്വസിക്കുന്നതു..

ആര്‍ക്കും അവരവരുടെ വിശ്വാസങ്ങളില്‍ അഭിമാനിക്കാം.. അതും കൂടി ആ വിശ്വാസം നല്‍കുന്നില്ലെങ്കില്‍ അതുകൊണ്ടെന്താണു പ്രയോജനം..

പക്ഷേ പ്രശ്നം , ആസ്തികരെ സംബന്ധിച്ഛിടത്തോളം, ആ വിശ്വാസം ഒരു യധാര്‍ഥ മോക്ഷത്തിലേക്കു നയിക്കാന്‍ അതു പ്രാപ്തമാണോ, അല്ലെങ്കില്‍ ആ വിശ്വാസ സംഹിതകള്‍ സംശുദ്ധമായി നിലനില്‍ക്കുന്നുണ്ടോ എന്നതാണു..

പിന്നെ മറ്റൊന്നു.. ഇവിടെ മുഹമ്മദ്‌ നബിയെ പറഞ്ഞ സംസ്കൃത ശ്ളോകങ്ങളുടെ ഇണ്റ്റ്രപ്രട്ടേഷനാണു..

അതു മുസ്ളിംകള്‍ റിസേര്‍ച്ച്‌ നടത്തി കണ്ടു പിടിച്ഛതൊന്നുമല്ല, മറിച്ച്‌ സംസ്കൃത പണ്ഠിതനായ ശ്രീ പണ്ഠിത്‌ വൈദ്‌ പ്രകാശാണു ആദ്യമായി 'കല്‍ക്കി അവതാര്‍' എന്ന പുസ്തകത്തില്‍ ഇങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനം നടത്തുന്നതു..

ഇതെല്ലാം ഇസ്ളാമില്‍ കൂട്ടമായി പരിവര്‍ത്തനം നടത്താനുള്ള വേലകളല്ല, മറിച്ച്‌ എല്ലാം ഒന്നില്‍ നിന്നു തന്നെ അല്ലെങ്കില്‍ ഒന്നു തന്നെ എന്ന്‌ അര്‍ഥിക്കാന്‍ മാത്രന്‍മാണു ചിലര്‍ ശ്രമിക്കുന്നതു..

പക്ഷേ മാറിയ ചുറ്റുപാടില്‍ അതെല്ലാം ചില പുതിയ 'ത്വ' ങള്‍ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നുവെന്നുമാത്രം..

പുതിയൊരു പോസ്റ്റിണ്റ്റെ പണിപ്പുരയിലായതിനാല്‍ കൂടുതല്‍ വിവാദങ്ങളിലേക്ക്‌ എന്നെ ക്ഷണിക്കരുതെന്നപേക്ഷിക്കുന്നു..
.

അനില്‍ശ്രീ... said...

ഈ തരത്തിലുള്ള ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍സ് ഞാന്‍ ആദ്യമായല്ല കാണുന്നത്. പക്ഷേ മലയാളം ബ്ലോഗ് രംഗത്തു പോലും ഇതുപോലെയുള്ളവര്‍ ധാരാളം ഉണ്ടെന്ന് കാണുമ്പോള്‍ അത്ഭുതം തോന്നുന്നുണ്ടോ എന്ന് സംശയം. എന്തു ചെയ്യാം സത്യം അതായിപ്പോയല്ലോ. പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാഭ്യാസം പോലുമില്ലാത്തവരാണ് ബ്ലോഗ് രംഗത്ത് മുഴുവനെങ്കില്‍ സഹിക്കാമായിരുന്നു. പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ.

താഴെക്കാണുന്ന ലിങ്കുകളില്‍ മുഴുവന്‍ ഇത് തന്നെയാണ് വിഷയം.
ലിങ്ക് 1 ,

ലിങ്ക് 2 ,

ഇനി ഈ ലിങ്കിന്റെ അവസാനം കാണൂ.. ബ്രഹ്മ, സരസ്വതി, മനു തുടങ്ങിയവരേയും കാണാം.

ലിങ്ക് 3 ഇനിയും ധാരാളം ലിങ്കുകള്‍ ഉണ്ട്. വെറുതെ നിങ്ങളുടെ സമയം മെനെക്കെടുത്തണ്ടല്ലോ എന്ന് കരുതി തരുന്നില്ല..

ഇതൊക്കെ എഴുതുമ്പോള്‍ ഇവരുടെ ഒക്കെ ഉദ്ദേശം എന്തെന്ന് മാത്രം മന‍സ്സിലാകുന്നില്ല. ഇതില്‍ നിന്ന് അവര്‍ക്ക് എന്തു പുണ്യം കിട്ടുമോ എന്തോ?
qw_er_ty

അനില്‍ശ്രീ... said...

ബാക്കര്‍, നിങ്ങള്‍ പറഞ്ഞതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നോക്കിയാല്‍ ശരി. അവനവനാത്മസുഖത്തിന് കൊള്ളാം. പക്ഷേ അപരന് സുഖം തോന്നണമെന്നില്ലല്ലോ. എന്തു ചെയ്യാം. ശ്രീ പണ്ഠിത്‌ വൈദ്‌ പ്രകാശിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളാണ് പണ്ട് മെയിലുകളില്‍ നിറഞ്ഞ് നിന്നിരുന്നത്.
പ്രവാചകന് ഒരു പുരാണത്തിന്റേയും സാക്ഷ്യം വേണ്ട എന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. പക്ഷേ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ രണ്ടിനേയും തമ്മില്‍ കൂട്ടിക്കെട്ടുന്നതിന് ചിലര്‍ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്തിനെന്ന് മാത്രം മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഇക്കാര്യത്തില്‍ താങ്കളുടെ മറുപടി വേണമെന്ന് പറയുന്നില്ല.

അപ്പൂട്ടൻ said...

ചെറിയപാലം സുഹൃത്തേ....
ബീമാപള്ളിക്ക് ഇതില്‍ എന്തെങ്കിലും നിലനില്‍പ്പിന്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കും അറിയില്ല. അങ്ങിനെ ഒരു ഭൌതിക പ്രശ്നം അദ്ദേഹത്തിന് ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. നിലനില്‍പ്പിന്റെ പ്രശ്നം സക്കീര്‍ നായിക്കിനെ പോലുള്ള വ്യക്തികള്‍ക്കാണ്. (പേര് ഞാന്‍ ഇനിയും വെരിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല, ക്ഷമിക്കണം). എന്റെ ചിന്തയില്‍ തോന്നിയത് ഞാന്‍ ബീമാപ്പള്ളിയുടെ പോസ്റ്റില്‍ കമന്റായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. (സക്കീര്‍ നായിക്ക്‌ എന്നാ പേര് ഉറപ്പില്ലാത്തതിനാലാണ് അവിടെ ഞാന്‍ അത് പറയാതിരുന്നത്). സംസ്കൃതം അറിയാതെ തന്നെ ആ എഴുതിയതില്‍ പിശകുണ്ടെന്നു എനിക്ക് തോന്നിയെങ്കില്‍ വിവരമുള്ളവര്‍ എത്ര എഴുതിയിരിക്കാം?

ആധികാരികം എന്ന നിലയില്‍ ബീമാപ്പള്ളി ഒരു വിഷയത്തില്‍ പോസ്റ്റ്‌ ഇടുന്പോള്‍ അതിനു ആധാരമായി അവലംബിച്ച കൃതിക്ക് എതിരായി എന്തെങ്കിലും എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കൂടി നോക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും എന്നേ ഞാന്‍ പറഞ്ഞതിന് അര്‍ത്ഥമുള്ളു, പ്രത്യേകിച്ചും സംസ്കൃതത്തിലോ ഹിന്ദു വിശ്വാസ-പുരാണങ്ങളിലോ വലിയ ജ്ഞാനം അവകാശപ്പെടാനില്ലാത്ത നിലയ്ക്ക്.

ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഒഴുക്കന്‍ മട്ടിലുള്ള ഒരു പ്രവചനമല്ല, മറിച്ച്‌ അക്കങ്ങള്‍ വരെ കൃത്യമായ ഒരു ഭവിഷ്യവാണി ആണെന്നത് കൂടി ചിന്തിക്കുന്പോള്‍ ഇതിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുക എന്നത് വ്യക്തം.

ഇവിടെ എനിക്ക് ബീമാപ്പള്ളിയുടെ ഉദ്ദേശ്യശുദ്ധിയേയല്ല, മറിച്ച്‌ തയ്യാറെടുപ്പിനെയാണ് സംശയം. അത്തരം ഒരു തയ്യാറെടുപ്പില്ലെങ്കില്‍ അത് unidirectional thought അല്ലാതെ വേറെന്താണ്?

ഹിന്ദു പുരാണങ്ങളെ കുറിച്ചോ വേദങ്ങളെ കുറിച്ചോ നബി എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞതായി (അതും ബീമാപ്പള്ളിയുടെ പോസ്റ്റില്‍ പറഞ്ഞതുപോലെ accurate ആയ ഒരു വിവരണം) ഞാന്‍ കേട്ടിട്ടില്ല. എന്റെ കൈവശം ഉള്ള ഖുറാന്‍ പ്രതിയില്‍ അതിന്റെ ഒരു സൂചനയും ഞാന്‍ കണ്ടിട്ടുമില്ല. അത്തരം ഒരു testimony വേണമെന്ന് ഒരു ഹിന്ദു മത വിശ്വാസി ആഗ്രഹിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാന്‍ ചിന്തിച്ചു തല പുണ്ണാക്കുന്നുമില്ല. അത്രയും മാത്രമേ അനിലും ഈ ബ്ലോഗില്‍ പറഞ്ഞുള്ളൂ.അത്തരത്തിലൊരു testimony പ്രവാചകനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികള്‍ക്കും അവര്‍ വിശ്വസിക്കുന്ന അല്ലാഹുവിനും ആവശ്യമുണ്ടോ?

ബാബുരാജ് said...

പ്രിയ അനില്‍ ശ്രീ,
ഇടമറുകിന്റെ വേദങ്ങള്‍ ഒരു വിമര്‍ശനപഠനം എന്ന പുസ്തകത്തില്‍ ഭവിഷ്യപുരാണത്തെപ്പറ്റി ചില നിരീക്ഷണങ്ങള്‍ ഉണ്ട്‌. പ്രധാനമായും നമ്മള്‍ കരുതുന്ന പൗരാണികതയൊന്നും അതിനില്ല എന്നതാണ്‌ ഒന്ന്. കാലാകാലമായി പലരും എഴുതിച്ചേര്‍ത്ത പലതും അതിലുണ്ട്‌. മുഹമ്മദിനെപ്പറ്റി പരാമര്‍ശമുണ്ടെങ്കില്‍ അത്ഭുതപ്പെടാനൊന്നുമില്ല, കാരണം ബ്രിട്ടീഷ്‌ ഇന്‍ഡ്യയിലെ സംഭവങ്ങളെപ്പറ്റിപ്പോലും അതില്‍ 'പ്രവചനങ്ങള്‍' ഉണ്ട്‌.
അധികം കാലം മുന്‍പല്ലല്ലോ ധ്യാനകേന്ദ്രക്കാര്‍ വേദങ്ങളിലെ പ്രജാപതിയേയും പൊക്കിപ്പിടിച്ച്‌ വന്നത്‌.
അല്ലെങ്കില്‍ തന്നെ വിഷമിക്കാനെന്ത്‌? ഏതു രീതിയില്‍ വിളിച്ചാലും ദൈവം ഒന്നല്ലേ?:)

ബയാന്‍ said...

"ഇതൊക്കെ എഴുതുമ്പോള്‍ ഇവരുടെ ഒക്കെ ഉദ്ദേശം എന്തെന്ന് മാത്രം മന‍സ്സിലാകുന്നില്ല. ഇതില്‍ നിന്ന് അവര്‍ക്ക് എന്തു പുണ്യം കിട്ടുമോ എന്തോ?"

anilsree താങ്കളുടെ ഈ സംശയത്തിനുള്ള പ്രതികരണമാണ്.

ഒരു മുസ്ലിം വിശ്വസിക്കുന്നതു ഈ ലോകവും അതിലെ സര്‍വ്വസ്വവും സമ്പാദിക്കുന്നതിനേക്കാളും അവന്റെ നാഥന്റെ മുന്നില്‍ പുണ്യകരമായതാണ് ഒരു മുസ്ലിം വിശ്വാസമില്ലാത്തവനെ ഇസ്ലാം വിശ്വാസിയാക്കുക എന്നത്.

സമ്പാദ്യവും, മക്കളും എല്ലാം ഈ ലോകത്തിലെ സൌന്ദര്യങ്ങളാണ്, അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നില്‍ ഏറ്റവും തൃപ്തികരമായത് സത്കര്‍മ്മങ്ങള്‍ മാത്രമാണെന്നാണ് ഖുര്‍‌ആന്‍ വേദത്തില്‍ പറയുന്നത്. ബ്ലോഗിലായാലും നേരിട്ടുള്ള ചര്‍ച്ചയിലായാലും ഒരു മുസ്ലിം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, തനിക്ക് മരണാനന്തരം ലഭിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള സ്വര്‍ഗ്ഗവും മോക്ഷവും മറ്റുള്ളവര്‍ക്കും കൂടി കിട്ടണം എന്നാണ്. ഒരോമുസ്ലിമിന്റെയും കടമയും കൂടിയാണ് ഈ വക ‘മിഷിനറി‘പ്രവര്‍ത്തനം.

മനുഷ്യനെ അങ്ങിനെ ആരും വെറുതെ വിടും എന്നു തോന്നുന്നില്ല. എന്തോര് സ്നേഹം അല്ലെ ?

ചെറിയപാലം said...

പ്രിയ അപ്പൂട്ടൻ,
സാക്കിർ നായിക്കിനെ (പേരിന്റെ സോഴ്സ്: ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ആദ്ദേഹത്തിന്റെ റിയാദ് സന്ദർശനത്തിന്റെ പരസ്യ വാചകത്തിൽ നിന്ന്) പോലുള്ളവർക്കും എന്താണ് താങ്കൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ ഭൌതികമായ നിലനിൽ‌പ്പ് !!!!!!!

ഇവിടെ ഒരേ വശം മാത്രം ചിന്തിക്കുന്നതാണ് ഇത്ര വലിയ പ്രശ്നമെങ്കിൽ ബീമാപള്ളിക്ക് ഹൈന്ദവ പുരാണങ്ങളിൽ നിന്നും തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കണമായിരുന്നോ??? പ്രത്യേകിച്ചും ഹൈന്ദവ പണ്ടിതർ തന്നെ അവെയൊന്നും ദൈവീക വചനങ്ങളല്ലെന്ന് പ്രസ്ഥാവിക്കുംബോൾ!

കൂട്ടിക്കെട്ടലിന്റെയും, testimony യുടെയും പ്രശ്നം പിന്നെ എവിടെ?

അടിസ്ഥാനപരമായി, എല്ലാ മതങ്ങളും (ഹിന്ദുമതം ഉൾപ്പെടുമൊ എന്നെനിക്കറിയില്ല,ഹിന്ദുമതം എന്ന പേര് എന്നുത്ഭവിച്ചു എന്നതിലും സംശയം ബാക്കി.)എകനായ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയെന്നും എല്ലാം ഒന്നിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങുമെന്നും ആയിരിക്കണം ബീമാപള്ളി ഉദ്ദേശിച്ചത്.

ഹൈന്ദവവേദങ്ങളെക്കുറിച്ച് എന്നല്ല, ഖുർആനിന് മുൻപ് ഇറക്കപ്പെട്ട് മാനുഷികകൈകടത്തൽ വന്ന് കാലഹരണപ്പെട്ട് പോയ മറ്റു പല വേദങ്ങളെക്കുറിച്ച് പോലും ഖുർആൻ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട്. താങ്കൾ ഖുർആൻ പ്രതി മുഴുവനായും വായിച്ചില്ല എന്നൊരു പരാതി കൂടി എനിക്കുണ്ട്.

കാവലാന്‍ said...

"അവന്‍ മാമാ ഋഷിക്ക്" ചില്ലറകള്‍ കൊടുക്കും!

ഓ യെന്തരോ യെന്തിനോ....

മാമീപൂ, മാമീകൃഷ്ണന്‍ എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതെന്തു ഋഷിയാണപ്പാ ഈ മാമാ ഋഷി?


"ഒരു മുസ്ലിം വിശ്വസിക്കുന്നതു ഈ ലോകവും അതിലെ സര്‍വ്വസ്വവും സമ്പാദിക്കുന്നതിനേക്കാളും അവന്റെ നാഥന്റെ മുന്നില്‍ പുണ്യകരമായതാണ് ഒരു മുസ്ലിം വിശ്വാസമില്ലാത്തവനെ ഇസ്ലാം വിശ്വാസിയാക്കുക എന്നത്"

ബെസ്റ്റ് :)
ദാഹിക്കുന്നവന് വെള്ളം കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും മനുഷ്യന്‍ ദാഹിക്കാത്തവനും കള്ളുകൊടുക്കാന്‍ മടിക്കില്ലല്ലോ.

ബയാന്‍ said...

കാവലാന്‍:

കള്ളിനെ കളിയാക്കരുത്. :)

അപ്പൂട്ടൻ said...

പ്രിയപ്പെട്ട ചെറിയപാലം...
സക്കീര്‍ നായിക്കിന്റെ ഭൌതികലാഭം എന്തെന്ന് എനിക്കുമറിയില്ല, ഞാന്‍ വിചാരിക്കുന്നവ തന്നെ ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ലല്ലോ. (ഏതൊരു തിയറി മുന്നോട്ടു വെക്കുന്പോഴും അതിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുക, അത് നല്ലതാവാം, അല്ലാതിരിക്കാം. അത് എന്റെ വിഷയമല്ല). പക്ഷെ വലിയൊരു ശ്ലോകസംഹിതയില്‍ നിന്നും തനിക്കാവശ്യമുള്ള ഒരു ചെറിയ ഭാഗം മാത്രം തിരഞ്ഞെടുത്തു അത് സ്വന്തം തിയറിക്ക് ആധാരമാക്കുക എന്നത് നിരുത്തരവാദപരം തന്നെയാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിന്റെ ടാര്‍ഗറ്റ്‌ റീഡേഴ്സ് അധികവും ഇത് പരിശോധിക്കാന്‍ ഇടയില്ലാത്തതിനാല്‍. തനിക്കു അസൌകര്യമുണ്ടാക്കാനിടയുള്ള ഭാഗങ്ങള്‍ മനപൂര്‍വ്വം ഒഴിവാക്കിയത് എന്തിനായിരിക്കാം എന്ന് ചിന്തിച്ചാല്‍ (പരീക്ഷിത് എന്ന പേര് മദ്യത്തിന്റെ റഫറന്‍സ്‌ എന്നിവയൊക്കെ ഇവിടെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്) താങ്കള്‍ക്കും ചിന്തിക്കാം ഇതെഴുതിയ വ്യക്തിയുടെ ഉദ്ദേശ്യം എന്തായിരുന്നെന്നു. അവിടെ പറഞ്ഞ അഥര്‍വ വേദത്തിന്റെ പരിഭാഷ വേണമെങ്കില്‍ വായിക്കാം...
ബീമാപ്പള്ളി സ്വയം കണ്ടുപിടിച്ച തിയറി അല്ലല്ലോ ഇത്. ആയിരുന്നെങ്കില്‍ ഞാന്‍ പറയുമായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം ഒരു വശം മാത്രം ചിന്തിച്ചാണ് ഇതെഴുതിയത് എന്ന്. ഞാന്‍ പറഞ്ഞല്ലോ, ബീമാപ്പള്ളിയുടെ ഉദ്ദേശ്യത്തെ അല്ല, മരിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ തയ്യാറെടുപ്പിനെയാണ് ഞാന്‍ സംശയിക്കുന്നത് എന്ന്. അദ്ദേഹം മനസ്സില്‍ നന്മ ആയിരിക്കാം കണ്ടിരിക്കുക, പക്ഷെ സ്വന്തം ബ്ലോഗില്‍ ഒരു പോസ്റ്റിടുന്പോള്‍ കുറച്ചുകൂടി പഠനം ആവശ്യമായി വന്നേയ്ക്കും, അതില്‍ മറൊരു വിശ്വാസം കൂടി കടന്നുവരുന്നനിലയ്ക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും.
മാനുഷിക കൈകടത്തല്‍ അല്ല, മാനുഷിക രചന തന്നെയാണ്, അപ്പോള്‍ ഒരു കൈകടത്തലിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ഖുറാനില്‍ അതിനുമുന്പുള്ള വേദങ്ങള്‍ എന്ന് പറയുന്നത് ഹിന്ദു വേദങ്ങളെക്കുറിച്ചു കൂടിയാണെന്ന് താങ്കള്‍ എങ്ങിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചു എന്നെനിക്കു മനസിലാവും. ഞാന്‍ പറഞ്ഞത് ഒന്നുകൂടി വായിക്കൂ, അതിനു മുന്‍പ്‌ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ വിശ്വാസങ്ങളെയും അടങ്ങുന്ന mention എന്ന നിലയ്ക്കല്ലാതെ specific ആയി ഒന്നും ഞാന്‍ കണ്ടിട്ടില്ല. ബീമാപ്പള്ളിയുടെ പോസ്റ്റില്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രകാരം ഭവിഷ്യപുരാണവും അഥര്‍വവേദവും അത്തരത്തില്‍ ഒരു mention അല്ലല്ലോ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് മനസിലാകാവുന്ന രീതിയില്‍ ഞാന്‍ ഖുറാന്‍ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്, കാലം കുറച്ചായെന്നു മാത്രം.

Testimony എന്നാല്‍ എന്തെന്ന് ഞാന്‍ താങ്കള്‍ക്കു പറഞ്ഞു തരേണ്ടതില്ലല്ലൊ. ഞാനല്ലാതെ മറ്റൊരാള് എന്നെക്കുറിച്ചു പരസ്യമായി പറയുന്നതാണ് testimony. ബീമാപ്പള്ളിയുടെ ബ്ലോഗില്‍ കണ്ടത് അതല്ലേ?

അപ്പൂട്ടൻ said...

Somehow, the link did not come in the last comment.
Here it is

Manoj മനോജ് said...

M.A Bakar said...“ഖുര്‍-ആനു തൊട്ടുമുന്‍പവതരിച്ഛ ബൈബിള്‍ പോലും ഇന്നു യേശു ക്രിസ്തു കാണാത്തതാണു..”
നബി നിരക്ഷരനാണെന്ന് ബീമാപള്ളി (പോസ്റ്റ് വിഷയം ബീമാപള്ളിയില്‍ നിന്നായത് കൊണ്ട്0 പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോള്‍ ഖുറാന്‍ “നിരക്ഷരനായ” നബി വായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണോ അതോ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണോ ബക്കര്‍ പറഞ്ഞ് വരുന്നത്...

ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് പ്രശ്നങ്ങള്‍... നബി പറഞ്ഞ് കൊടുത്ത ഖുറാന്‍ വചനങ്ങള്‍ പിന്നീട് ക്രോഡീകരിച്ചു എന്ന് ബീമാപള്ളി തന്നെ ഒരു കമന്റില്‍ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോള്‍ ക്രോഡീകരിച്ച ആ ഖുറാന്‍ നബി കണ്ടു എന്ന് ബക്കര്‍ പറയാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നു!!!

ആര് പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കണം?

ചെറിയപാലം said...

പ്രിയ അപ്പൂട്ടൻ,
"ഖുറാനില്‍ അതിനുമുന്പുള്ള വേദങ്ങള്‍ എന്ന് പറയുന്നത് ഹിന്ദു വേദങ്ങളെക്കുറിച്ചു കൂടിയാണെന്ന് താങ്കള്‍ എങ്ങിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചു എന്നെനിക്കു മനസിലാവും"

ലക്ഷത്തിൽ പരം പ്രവാചകരെ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ഖുർആൻ വെറും 25 പ്രവചകന്മാരുടെ പേരുകൾ മാത്രമാണ് ഖുർആനിലൂടെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അതിൽ തന്നെയും പ്രവാചകർക്ക് നൽകപ്പെട്ട് വെറും ആറോ,ഏഴോ വേദങ്ങളെക്കുറിച്ചു മാത്രമാണ് പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അക്കാരണത്താൽ തന്നെ ഖുർആനിൽ “ഹിന്ദുപുരാണങ്ങൾ” എന്ന് കാണിക്കാമോ എന്നത് ബാലിശമല്ലേ......

ഒരു വിശ്വാസിയുടെ പ്രഥമകടമകളിൽപ്പെട്ടതാണ് തന്റെ സംഹിതകൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകർന്നുകൊടുക്കുക എന്നത്.ബീമാപ്പള്ളി അതിനുപയോഗിച്ച ബ്ലോഗ് എന്ന പാതയിൽ സഹയാത്രികരായ മറ്റു മതസ്ഥരിലും പെട്ട ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു വിഷയമായിക്കോട്ടെ എന്ന നിരുപദ്രവകരമായ് ഒരു തത്വം മാത്രമേ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. ഇനി ഇതിന്റെ ടാര്‍ഗറ്റ്‌ റീഡേഴ്സ് ആര‍ായാലും ആർക്കും ഇത് അംഗീകരിക്കുകയോ, തള്ളിക്കളയുകയോ ചെയ്യാമല്ലോ..

ബീമാപള്ളിയുടെ തിയറിയുടെ അടിസ്ഥാനം തന്നെ
ഖുർആനികമാണ്. “ഒരു താക്കീതുകാരൻ കഴിഞ്ഞ് പോകാത്ത ഒരു സമുദായവുമില്ല ‘ (35:24) എന്ന് അർഥശങ്കക്കിടയില്ലാത്ത വിധം ഖുർആൻ വുക്തമാക്കുന്നുമുണ്ട്. അപ്പോൾ പുരാതനമായ സംസ്കാരങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്ന പ്രദേശ്മെന്ന നിലക്ക് ഇന്ത്യയിലും പ്രവാചകന്മാർ വന്നിട്ടുണ്ടാകും, അവർക്ക് വേദഗ്രന്ഥങ്ങളും നൽകപ്പെട്ടിരിക്കണം. ആയതിനാൽ തന്നെ ഈ പ്രവാചകന്മാരെയോ അവരുടെ വേദങ്ങളെയൊ ഇകഴ്ത്താനോ അവമതിക്കാനോ ഖുർആൻ ദൈവീക ഗ്രന്ഥമണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു മുസ്ലിമിന് പാടില്ല” (എന്റെ തന്നെ ബീമാപ്പള്ളിയിൽ ഇട്ട കമന്റിന്റെ കോപ്പി)

ഇതിനെ തള്ളിക്കളയേണ്ടവർക്ക്, അവരുടെ തന്നെ തത്വസംഹിതകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി അതിനെ ഖണ്ഡിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വിഖ്യാതമായ ആ വചനങ്ങൾക്ക് എതിർ വചനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാം, എറ്റ്വും ചുരുങ്ങിയപക്ഷം നിരുത്തരവാദപരമായ എന്ത് കാര്യമാണതിൽ ഉള്ളതെന്നെങ്കിലും വ്യക്ത്മാക്കാമല്ലോ???????

അല്ലാതെ നിരർത്ഥകമായ പ്രസ്ഥാവനകൾ ചർച്ച ദീർഘിപ്പിക്കാൻ മാത്രമേ ഉപകരിക്കുകയുള്ളൂ.....

പാര്‍ത്ഥന്‍ said...

അനിൽശ്രീ പറഞ്ഞപോലെ എന്റെയും കുറെ സമയം നശിപ്പിച്ചു. ഇതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം ഒന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി നെറ്റിൽ കുറെ പരതി. ഞാനും ഇതുപോലൊരു പൊസ്റ്റ് ഇടണം എന്നു വിചാരിച്ചതാണ്. ഭവിഷ്യപുരാണത്തിന്റെ സൈറ്റ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇവർ പറയുന്ന പേജ് കിട്ടാൻ പ്രയാസമാണ് ഓരോപേജും സ്കിപ് ചെയ്യണം.
ഞാനും ബീമാപള്ളിയിൽ കുറച്ച് കമന്റുകൾ ഇട്ടിരുന്നു.
1. കമന്റ്2. കമന്റ്3. കമന്റ്4. കമന്റ്

ചെറിയപാലം said...

പ്രിയ മനോജ്,
ആരെങ്കിലും പറയുന്നത് കേട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്ക്വ വിശ്വസിക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുൻപ് താങ്കൾ എന്താണീ ബൈബിളും ഖുർആനും? ആരാണീ യേശുവും നബിയും എന്നൊക്കെ ഒരു ലഘുപഠനം നടത്തിയാൽ അവയെക്കുറിച്ചൊക്കെ താങ്കൾ ഉന്നയിക്കുന്ന സംശയങ്ങളുടെ നിലവാരമെങ്കിലും ഉയർത്താൻ ഉപകരിക്കും!

പാര്‍ത്ഥന്‍ said...

പഴയ ഭവിഷ്യപുരാണത്തിലെ തന്നെ പ്രവചനങ്ങൾക്ക് ആദ്യകാലത്തുപോലും അത്ര പ്രാധന്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല.
വിക്കി പറയുന്നതും ബീമാപള്ളി പറയുന്നതും അനുസരിച്ചു തന്നെ മുകൾ ഭരണകാലത്തെ രാജാക്കന്മാരെയും , അതിനു ശേഷം മറ്റു ചിലരെയും ,പിന്നെ ബ്രിട്ടിഷ് ഭരണം വരെയും പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെയുള്ള പ്രവചനം ബൈബിളിലെയും ഖുർ‌ആനിലെയും ആണ്.
മുഹമ്മദ് ഗസ്നി തൊട്ട് ഇന്ത്യയെ ആക്രമിച്ച എല്ലാ വിദേശികളും ഇവിടത്തെ സംസ്കാരത്തെ നശിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എല്ലാ ഗ്രന്ഥശാലകളും ക്ഷേത്രങ്ങളും നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. ചില കാര്യങ്ങൾ ഈ ലിങ്കുകളിൽ നിന്നും ലഭിക്കും. അത്യാവശ്യക്കാർക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം.
1. ഇവിടെ2. ഇവിടെ3. ഇവിടെവേദത്തെക്കുറിച്ചും പുരാണങ്ങളെക്കുറിച്ചും ചില പ്രധാന വരികൾ ഇങ്ങനെ:

The reason the "predictions" stopped in the 19th century is because the Naga Press published the Bhavishya Purana around 1865.
I can assure you that they do not contain verses about other religions (not even Buddhism) and make no predictions on the arrival of any human entity.

പാര്‍ത്ഥന്‍ said...

ബീമാപള്ളിയുടെ പുതിയ പോസ്റ്റിൽ ഞാൻ ഒരു കമന്റും ഒരു വീഡിയോ ലിങ്കും കൊടുത്തിരുന്നു. അവിടെ കാണാത്തവർക്ക് ഇവിടെനിന്നും കാണാം.തഞ്ചാവൂരിലെ ഒരു യോഗി തീയിൽകിടക്കുന്നു.ഇബ്രാഹിം പ്രവാചകന് അഗ്നി കുളിരു നൽകിയതും മുഹമ്മദ്നബി ആകാശയാത്ര നടത്തിയതും ഇസ്ലാമിന് ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹമാണ്. ഭാരതീയന് അത് ഒരു യോഗിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന പ്രവർത്തി മാത്രമാണ്.

അനില്‍ശ്രീ... said...

ഖുറാന്‍ ദൈവം കൊണ്ടു തന്നതല്ലന്ന് ഒരിക്കലും കരുതാത്ത ഒരു ജനത, മറ്റു ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ പ്രവചനങ്ങള്‍ എങ്ങനെ നെഞ്ചിലേറ്റി പാടി നടക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഇനി ഇതില്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശ്ലോകങ്ങള്‍ അംഗീകരിക്കുന്നുവെങ്കില്‍ എന്തു കൊണ്ട് ആ ഗ്രന്ഥം മുഴുവനായി അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്നത് മറ്റൊരു ചോദ്യം.

ഇരുപത്തഞ്ച് പ്രവാചകന്മാരെ പറ്റി മാത്രമേ ഖുറനില്‍ പറയുന്നുള്ളൂ എങ്കില്‍ അതില്‍ ഒരാളെങ്കിലും അറേബ്യക്ക് വെളിയില്‍ നിന്നുണ്ടോ എന്നത് കുറെ നാളുകള്‍ക്ക് മുമ്പ് മുതലുള്ള ഒരു സംശയമാണ്. ബൈബിളിലും കഥ തഥൈവ. ഇനി ഭാരത പുരാണങ്ങള്‍ എടുത്താല്‍ ഇന്ത്യ ഉപ ഭൂഖണ്ഡം കഴിഞ്ഞാല്‍ പേര്‍ഷ്യയോടു കൂടി ലോകം തീരുന്നു. ഇതിന്റെയൊക്കെ അര്‍ത്ഥം സിമ്പിള്‍ അല്ലേ? ചിന്തിക്കുന്നവര്‍ക്ക് മനസ്സിലാകാനുള്ള പലതും ഞാന്‍ ഈ പറഞ്ഞ വാക്കുകളില്‍ ഉണ്ട്.

ഓരോ ഗോത്രങ്ങളിലേക്കും പ്രവാചകന്മാരെ വിട്ട ദൈവം എന്തു കൊണ്ട് പിഗ്മികള്‍ക്കിടയിലേക്കും ഇന്നും ഒന്നുമറിയാത്ത ആഫ്രിക്കന്‍ കാട്ടാളന്മാര്‍ക്കിടയിലേക്കും ആരെയും അയച്ചില്ല എന്ന് എനിക്ക് ഇതു വരെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല. അമേരിക്കയോ, ബ്രസീലോ, അന്റാര്‍ട്ടിക്കയോ ഒന്നും ഒരു ദൈവദൂതനും അറിയില്ലായിരുന്നു എന്നതും ആശ്ചര്യം തന്നെ. ഈ നാട്ടുകാര്‍ക്കൊന്നും ഗ്രന്ഥങ്ങള്‍ ആവശ്യമില്ലായിരുന്നോ?

ഇനി ഞാന്‍ മുമ്പേ പറഞ്ഞപോലെ മറ്റു ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ സൂചനകളുടെ പിന്‍‌ബലം വേണോ മഹാനായ നബിയുടെ വ്യക്തിത്വം അളക്കാന്‍? ലോക ചരിത്രത്തില്‍ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമം ചരിത്ര പുരുഷന്മാര്‍ക്കിടയില്‍ ഒന്നാമതല്ലേ? പിന്നെന്തിനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികള്‍ ഇത്ര വലിയ ഗവേഷണങ്ങള്‍ നടത്തി എന്തെല്ലാമോ സമര്‍ത്ഥിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നത്? ഇതെല്ലാം സ്വയം ചെറുതാകുന്നതിന് തുല്യമല്ലേ സഹോദരന്മാരേ? ചിന്തിക്കൂ....

(ഇതു വരെ കമന്റ് ഇട്ട എല്ലാവര്‍ക്കും നന്ദി.. ഇനി ഇടാനുള്ളവര്ക്കും നന്ദി.)

M.A Bakar said...

പ്രിയ മനോജ്‌..
ബൈബിളിനെ കുറിച്ഛുള്ള എണ്റ്റെ വാക്കുകള്‍ ശരിയായല്ല താങ്കള്‍ മനസ്സിലാക്കിയതെന്ന്‌ തോന്നുന്നു..

ഇന്നു നിലവിലുള്ള ബൈബിള്‍ യേശു കണ്ടിട്ടില്ലെന്നാണു പറഞ്ഞതു. അതായത്‌ (John, Luke, Mark, Matthew) എന്നിവര്‍ അവരുടെ അഭിപ്രായത്തില്‍ എഴുതിയ ബൈബില്‍ ...

യധാര്‍ഥ ബൈബില്‍ യേശു കാണാതെ പോകുവതെങ്ങനെ..!!

അതേ പോലെ ഖുര്‍-ആന്‍, പ്രവാചകന്‍ നിരക്ഷരനായിരുന്നെങ്കിലും അതെല്ലാം ഹൃദ്യസ്ഥമാക്കിയിരുന്നു.. അതേപോലെ പകര്‍ത്തപ്പെട്ടിട്ടുമുണ്ട്‌.

ഇന്നും ലോകത്ത്‌ എല്ലാ നാടുകളിലും അതു ഹൃദ്യസ്തമാക്കിയവര്‍ ധാരാളമുണ്ട്‌..

ഖുര്‍-ആന്‍ പേപറില്‍ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന വെറും അക്ഷരങ്ങളായി മാത്രം കാണുന്നതു കൊണ്ടാണു താങ്കള്‍ യുക്തി ഭദ്രമല്ലാത്ത ധാരണപ്പിശകുകള്‍ വീണ്ടും വീണ്ടും ആവര്‍ത്തിച്ഛു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതു..

Manoj മനോജ് said...

അനില്‍ശ്രീ... said... “ഖുറനില്‍ പറയുന്നുള്ളൂ എങ്കില്‍ അതില്‍ ഒരാളെങ്കിലും അറേബ്യക്ക് വെളിയില്‍ നിന്നുണ്ടോ എന്നത് കുറെ നാളുകള്‍ക്ക് മുമ്പ് മുതലുള്ള ഒരു സംശയമാണ്. ബൈബിളിലും കഥ തഥൈവ. ഇനി ഭാരത പുരാണങ്ങള്‍ എടുത്താല്‍ ഇന്ത്യ ഉപ ഭൂഖണ്ഡം കഴിഞ്ഞാല്‍ പേര്‍ഷ്യയോടു കൂടി ലോകം തീരുന്നു. ഇതിന്റെയൊക്കെ അര്‍ത്ഥം സിമ്പിള്‍ അല്ലേ? ചിന്തിക്കുന്നവര്‍ക്ക് മനസ്സിലാകാനുള്ള പലതും ഞാന്‍ ഈ പറഞ്ഞ വാക്കുകളില്‍ ഉണ്ട്.”

അനില്‍ശ്രീയുടെ കമന്റില്‍ എല്ലാം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു :)

പാവപ്പെട്ടവൻ said...

ഒരു കാര്യം സത്യമാണ് എല്ലാത്തിനും ഒരു ചരടുണ്ടു .തുറന്ന മനസ്സോടെ കഴ്ച്ചകളിലേക്ക് ചെല്ലുക എല്ലാ മതങ്ങളും നന്‍മയെ പറയുന്നുള്ളൂ ,പൌരാണിക രചനകളും .

യരലവ~yaraLava said...

പാവപ്പെട്ടവന്‍:
എല്ലാ മതവും തിന്മയാണ്,
നന്മ ഉരുവിടുന്ന മതത്തിന്റെ നിലനില്പ് തന്നെ തിന്മയിലാണ്, ഒരു മതം പറയുന്ന നന്മ, മറ്റുമതത്തിന് തിന്മയായി മാറുന്നു, നന്മയ്ക്കു എന്നും ഒരു മുഖമേയുള്ളൂ.

മനുഷ്യന്റെ സാമൂഹ്യജീവിതത്തിനിടയില്‍,സ്വാഭാവികമായി അവന്‍ വളര്‍ത്തിയെടുത്ത ന്യായന്യായ ജീവിതപദ്ധതിയെ മതം എന്ന പേരില്‍ ഓരോ ദേശങ്ങളില്‍ ഹൈജാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടതിന്റെ ഫലമാണ് ഇന്നു കുറേ മതങ്ങളും അതിന്റെ അതീശത്വവും, മനുഷ്യന്റെ ഭയപ്പാടിനേയും അവന്റെ മാനസീക ബലഹീനതയേയും ‘ദൈവം’ എന്ന ചരടില്‍ കെട്ടിവലിക്കാനുള്ള മതവിശ്വാസികളുടെ സമരസപ്പെടല്‍ താല്‍കാലിക ആത്മസംയമനം മാത്രമേ ആവുന്നുള്ളൂ, ... നന്മ മാത്രമേ മതം പറയുന്നുള്ളൂവെന്നത് ഇന്നിന്റെ വലിയ തമാശയാണ്.
മതം, ദൈവം,എന്നത് മനുഷ്യന്റെ ബലഹീനമായ മനസ്സിന്റെ പാകപ്പെടുത്തി വിളയിക്കുന്ന വല്യൊരു വ്യവസായമാണ്. തലമുറകളായി കൈമാറിവരുന്ന അഭിശപ്തമായ ശാപവും.

അപ്പൂട്ടൻ said...

പ്രിയ ചെറിയപാലം,
താങ്കളുടെ തന്നെ കമന്റ് ഞാന് ഒന്നുകൂടി ഇവിടെ ഇടട്ടെ.

ഒരേ ‘ഡയറക്ഷനിൽ‘ തന്നെ നോക്കുകയും എന്നിട്ട് മറ്റു സഹോദരങ്ങളുടെ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ തപ്പിപ്പിടിച്ച് അതും ഇതും ഒക്കെ ഒന്ന് തന്നെയല്ലെ എന്ന കാഴ്ച്ചപ്പ‍ാടിനെ വിമർഷിക്കുംബോൾ...... ഒരേ ‘ഡയറക്ഷനിൽ‘ തന്നെ നോക്കാത്തവർക്കും
ഒന്നന്വേഷിക്കാമല്ലോ ഈ വിഖ്യാതനായ മഹാമദു’(സ) ഇനി മേല്പറഞ്ഞ വ്യാസമുനിയെപറ്റിയോ,അല്ലെങ്കിൽ വേദങ്ങളെപ്പറ്റിയോ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിരുന്നോ എന്ന്!!!!!!!!!!!!!
ഇപ്പോള്‍ പറയുന്നു

അതിൽ തന്നെയും പ്രവാചകർക്ക് നൽകപ്പെട്ട് വെറും ആറോ,ഏഴോ വേദങ്ങളെക്കുറിച്ചു മാത്രമാണ് പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അക്കാരണത്താൽ തന്നെ ഖുർആനിൽ “ഹിന്ദുപുരാണങ്ങൾ” എന്ന് കാണിക്കാമോ എന്നത് ബാലിശമല്ലേ......ഏതാണ് ബാലിശം? താങ്കളുടെ ആദ്യചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടിയാണ് ഞാന്‍ തുടര്‍ന്നുള്ള എന്റെ കമന്റില്‍ പറഞ്ഞത്. അവിടെത്തന്നെ ഞാന്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു

ഹിന്ദു പുരാണങ്ങളെ കുറിച്ചോ വേദങ്ങളെ കുറിച്ചോ നബി എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞതായി (അതും ബീമാപ്പള്ളിയുടെ പോസ്റ്റില്‍ പറഞ്ഞതുപോലെ accurate ആയ ഒരു വിവരണം) ഞാന്‍ കേട്ടിട്ടില്ല.
എന്ന്.

അപ്പോള്‍ ഖുറാന്‍ മുഴുവനായും ഞാന്‍ വായിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് താങ്കള്‍ക്കു തോന്നി. ഞാനെന്തു പറയാന്‍?

ഖുറാനില്‍ ഹിന്ദു വേദങ്ങള്‍ തിരയുന്നത് ബാലിശം തന്നെ, മറിച്ചും അങ്ങിനെയായി തുടരുന്നതല്ലേ നല്ലത്. രണ്ടും രണ്ടു വിശ്വാസധാരകളല്ലേ?

ഞാന്‍ പറഞ്ഞല്ലോ, എങ്ങിനെയും വ്യാഖ്യാനിക്കാവുന്ന ഒരു സൂചന അല്ല, (പറഞ്ഞത് ശരിയെങ്കില്‍) എണ്ണവും പേരും അടക്കം നല്ലൊരു ശതമാനം കൃത്യമായി വരുന്ന ഒരു പ്രവചനം ആണ്, ഈ തിയറിയുടെ ഉപജ്ഞാതാവിന്റെ അഭിപ്രായത്തില്‍, വേദങ്ങളിലും ഭവിഷ്യപുരാണത്തിലുമായി പ്രവാചകനെക്കുറിച്ചു നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും തമ്മില്‍ കാര്യമായ വ്യതിയാനമുണ്ട്.

ബീമാപ്പള്ളി എന്ത് ഉദ്ദേശിച്ചു എന്നത് എനിക്കും മനസിലാവും സുഹൃത്തേ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യശുദ്ധി ഞാന്‍ സംശയിച്ചില്ലല്ലോ, പിന്നെന്തിനു വീണ്ടും അതിനായി ഒരു ചര്‍ച്ച.

ഏതൊരു വിഷയം വായിക്കുന്പോഴും അതിനോട് ഒരു പ്രതികരണം നമ്മുടെ മനസ്സില്‍ ‍തോന്നും. അത് തന്നെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയമാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും. അത്തരത്തില്‍ തോന്നിയപ്പോള്‍ ഞാനും എന്റെ point-of-view പറഞ്ഞു, അത്രയേ ഉള്ളു.

ഒരു വിശ്വാസിയുടെ പ്രഥമകടമകളിൽപ്പെട്ടതാണ് തന്റെ സംഹിതകൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകർന്നുകൊടുക്കുക എന്നത്.

എനിക്കതില്‍ ഒട്ടും എതിര്‍പ്പില്ല, പക്ഷെ ബീമാപ്പള്ളിയുടെ പോസ്റ്റില്‍ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസസംഹിതയില്‍ പെട്ടതാണോ? മറ്റൊരു വിശ്വാസം കൂടി ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കപ്പെടുന്പോള്‍ കുറച്ചു കൂടി സൂക്ഷിക്കേണ്ടേ?

വിശ്വാസികള്‍ ആരും തള്ളിക്കളഞ്ഞു കണ്ടില്ല. എന്റെ പ്രതികരണം ഞാന്‍ ബീമാപ്പള്ളിയുടെ പോസ്റ്റില്‍ കൊടുത്തിട്ടുമുണ്ട്. അതിനും ആരും പ്രതികരിച്ചു കണ്ടില്ല, ഇസ്ലാം വിശ്വാസത്തിലൂടെ ചില കാര്യങ്ങള്‍ പറയുന്നതല്ലാതെ.

പറയേണ്ടവ മുഴുവന്‍ പറയാതെ പകുതി പറയുന്നത്, അതും സ്വന്തം നിലപാടിനനുയോജ്യമായവ മാത്രം തിരഞ്ഞെടുത്തു പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് നിരുത്തരവാദപരമല്ലെ? (ഇതില്‍ കുറഞ്ഞ വാക്കില്ല) കാര്‍ത്ത്യായിനിയുടെ വീടിനു മുന്നിലൂടെ പോയി എന്നതില് മുന്നിലൂടെ എന്ന വാക്ക് എടുത്തുകളഞ്ഞാല്‍ അര്‍ത്ഥം മാറുമോ ഇല്ലയോ? പ്രസ്തുത ലേഖനത്തിലെ അതിനുള്ള ഉദാഹരണം ഞാന്‍ എന്റെ മുന്‍കമന്റില് കൊടുത്തിട്ടുമുണ്ട്. വേണമെങ്കില്‍ കുന്തപസൂക്തം നോക്കാം....
1. Listen, ye folks, to this: (a song) in praise of a hero shall be sung! Six thousand and ninety (cows) did we get (when we were) with Kaurama among the Rusamas,--
2. Whose twice ten buffaloes move right along, touether with their cows; the height of his chariot just misses the heaven which recedes from its touch.
3. This one (Kaurama) presented the seer with a hundred jewels, ten chaplets, three hundred steeds, and ten thousand cattle.

B.
4. Disport thyself, O chanter, disport thyself as a bird upon a flowering tree; thy tongue glides quickly over the lips as a razor over the strop.
5. The chanters with their pious song hurry on blithely as cows; at home are their children, and at home the cows do they attend.
6. Bring hither, O chanter, thy poem, that which earns cattle and earns good things! Among the gods (kings) place thy voice as a manly archer his arrow!

C.
7. Listen ye to the high praise of the king who rules over all peoples, the god who is above mortals, of Vaisvânara Parikshit!8. 'Parikshit has procured for us a secure dwelling when he, the most excellent one, weat to his seat.' (Thus) the husband in Kuru-land, when he founds his household, converses with his wife.
9. 'What may I bring to thee, curds, stirred drink, or liquor?' (Thus) I the wife asks her husband in the kingdom of king Parikshit.
10. Like light the ripe barley runs over beyond the mouth (of the vessels). The people thrive merrily in the kingdom of king Parikshit.

D.
11. Indra has awakened the poet, saying: 'Arise, move about, and sing; of me, the strong, verily, sing the praises; full every pious one shall offer thee (sacrificial reward)!'
12. Here, O cattle, ye shall be born, here, ye horses, here, ye domestics! And Pûshan also, who bestows a thousand (cows) as sacrificial reward, settles down here.
13. May these cattle, O Indra, not suffer harm, and may their owner not suffer harm; may the hostile folk, O Indra, may the thief not gain possession of them!
14. We shout to the hero with hymn and song we (shout) with a pleasing song. Take delight in our songs; may we not ever suffer harm!
ഇതിത്തിരി വലുതാണ്‌ Sorry, പക്ഷെ ചുമ്മാ റഫറന്‍സ്‌ തന്നാല്‍ കണ്ടുപിടിക്കാന്‍ പാടായിരിക്കും.

ഒരുലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാലായിരം എന്നതില്‍ ഇരുപത്തഞ്ച് എന്നത് വളരെ ചെറിയൊരു ശതമാനമാണ്. എല്ലാ പേരുകളും എഴുതുക അസാധ്യമായിരിക്കാം. എന്നാലും അതില്‍ ഇതും പെടും എന്ന ലോജിക് നൂറു ശതമാനം ജനവും അംഗീകരിക്കണമെന്നില്ല. അനില്‍ പറഞ്ഞതുപോലെ ഭാരതത്തിലെ ഒരു പേര് പോലും ഇല്ലാത്ത നിലയ്ക്ക് ഭാരതത്തിലെ പ്രവാചകര്‍ക്ക്‌ അത്ര പ്രാധാന്യം ഖുറാന്‍ കല്‍പ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്നല്ലേ അര്‍ത്ഥം?

കാട്ടിപ്പരുത്തി said...

അനില്‍- അനിലിന്റെ പോസ്റ്റിന്നു ഒരു മറുപടി എന്നതല്ല ഈ കമെന്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്- എല്ലാം മറുപടി തന്നെ ആവണമെന്നില്ലല്ലോ-അഭിപ്രായമെന്നോ അല്ലെങ്കില്‍ വിശദീകരണമെന്നോ വിളിക്കാം- ആദ്യം ഹൈന്ദവ പുരാണങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഇസ്ലാമിക കാഴ്ചപാടെന്താണു? ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും പ്രവാചകര്‍ വന്നിരുന്നു എന്നാണ്‌ മുസ്ലിങ്ങള്‍ വിശ്വസിക്കുന്നത്-ഒരു ലക്ഷത്തിനാല്പതിനായിരത്തിലേറെ പേര്‍ എന്നാണു പ്രവാചക വചനം എന്നാണു എന്റെ ഓര്‍മ-പരിശോധിക്കാവുന്നതാണു- മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്നു ദൈവബോധനം നല്കുവാന്‍ നിയോഗിക്ക്പ്പെട്ട - ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തവരെയാണു പ്രവാചകര്‍ എന്നത്‌ കൊണ്ടു അര്‍ത്ഥമാക്കുന്നത്- പക്ഷെ അതില്‍ ഇരുപത്തിഅന്ചു പേരുടെ പേരും നാലു ഗ്രന്-ഥങ്ങളുടെ പേരും മാത്രമെ ഖുര്‍ആനില്‍ നിന്നും ഹദീസുകളില്‍(പ്രവാചക വചനം)നിന്നും ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ-അതിനാല്‍ തന്നെ മറ്റുഭാഗങ്ങളിലേക്കു വന്ന പ്രവാചകരുടെ പേരും അവര്‍ക്കു നല്കപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങളുടെ പേരുകളും അവ്യക്തമാണു- പക്ഷെ ഖുര്‍ആന്‍ തന്നെ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ടു, എല്ലാ പ്രവാചകന്‍മാരുടെയും ഉത്ബോധനത്തിന്റെ ആകെത്തുക ഏകദൈവ വിശ്വാസമായിരുന്നു- മാത്രമല്ല പ്രവാചകന്മാര്ക്കിരക്കിയ എല്ലാ ഗ്രന്‍ഥങ്ങളിലും പിന്നീട് സമൂഹത്തിന്റെ കൈകടത്തലുകള്‍ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു-അതോടൊപ്പം വിശ്വാസത്തില്‍ വ്യതിയാനങ്ങള്‍ സംഭവിക്കുകകയും ചെയ്തു- ഈ പ്രവാചക പരമ്പരയുടെ അവസാനമാണു മുഹമ്മെദ് നബിയിലൂടെയും ഖുര്‍ആനിലൂടെയും നടന്നത്-അതിനാല്‍ മുഹമെദ് നബിയെ അവസാന പ്രവാചകനായും ഖുര്‍ആനിനെ അവസാന ദൈവിക ഗ്രന്‍ഥമായും മുസ്ലിങ്ങള്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു- അതായത് മുഹമെദ് നബിയിലൂടെ ഒരു പുതിയ മതം ആരംഭിക്കുകയല്ല- മറിച്ചു മതങ്ങളുടെ പൂര്‍ണ്ണത ഉണ്ടാവുകയാണുണ്ടായത്- ഇത്രയും ആമുഖമായെഴുതിയത് കാര്യങ്ങള്‍ പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കുക എന്ന ഉദ്ദ്യേശത്തോടെയാണു-
പ്രവാചകന്മാര്‍ എല്ലാവരും ദൈവത്തില്‍ നിന്നുള്ള വെളിപാടുകള്‍ ലഭിക്കുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ പ്രബോധനം നടത്തിയിരുന്നവരാണു- അതിനാല്‍ തന്നെ അത് ഭാരതത്തിലെ പ്രവാചകരില്‍ നിന്നായിരുന്നാലും ഇസ്രാഈലിലെ പ്രവാചകരില്‍ നിന്നായിരുന്നാലും ദൈവീക വെളിപാടുകള്‍ക്കനുസൃതമായ വിവരങ്ങള്‍ എന്ന നിലയിലെടുക്കുമ്പോള്‍ പല സാദൃശ്യങ്ങളും കണ്ടെത്താന്‍ കഴിയും- മാത്രമല്ല ഹൈന്ദവപുരാണങ്ങളിലെ ദൈവസങ്കല്‍പവും ഇസ്ലാമിലെ ദൈവസങ്കല്‍പവുമായുള്ള സാദൃശ്യത്തെ കുറിച്ച് നല്ല കുറെ ചര്‍ച്ചകള്‍ ഞാന്‍ കേള്‍ക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്-അത് ഏകപക്ഷീയമായ ഒരു ചര്‍ച്ചയൊന്നുമായിരുന്നില്ല-ഉദാഹരണത്തിനു മൂന്നു വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു മുമ്പു ബാംഗ്ളൂരില്‍ വച്ചു നടന്ന ചര്‍ച്ച ഹിന്ദു മതത്തിലേയും ഇസ്ലാമിലേയും ദൈവസങ്കല്പം -വേദഗ്രന്‍ഥങ്ങളില്‍ നിന്നും എന്നതില്‍ പങ്കെടുത്തത് മുസ്ലിം വിഭാഗത്തില്‍ നിന്നും സാകിര്‍നായിക്കും ഹിന്ദു വിശ്വാസത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ചു ശ്രീ ശ്രീ രവിശങ്കറും തമ്മിലായിരുന്നു

അനിലിന്റെ പോസ്റ്റിലെ ഭവിഷ്യപുരാണത്തിലെ ശ്ലോകമുണ്ടല്ലോ-അത് ശ്രീ ശ്രീ രവിശങ്കര്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ Commonalities on Islam and Hinduism. എന്ന പുസ്തകത്തില്‍ ഉദ്ദരിച്ച ശ്ളോകമാണു-അതിന്റെ സത്യസന്ധതയില്‍ സംശയമുണ്ടെങ്കില്‍ തീര്‍ച്ചയായും അങ്ങിനെ ഒരു ചര്‍ച്ചയും ആകാവുന്നതാണു-കാരണം ഇത് പോലെയുള്ള ചര്‍ച്ചകളിലൂടെയെല്ലാതെ വലിയ വിവരങ്ങളൊന്നും എനിക്കുമില്ല-പക്ഷെ ഇപ്പോള്‍ നിലനില്ക്കുന്ന ഭവിഷ്യപുരാണത്തിന്റെ പഴക്കം അന്യേഷിച്ചാല്‍ തന്നെ അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണല്ലോ- ഒരു കാര്യം നമുക്കറിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്നതിനാല്‍ മാത്രം അതിന്റെ പഴക്കം ഇല്ലാതാവുന്ന പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല- പിന്നെ എല്ലാ മതക്കാരും അവരുടെ ആശയങ്ങള്‍ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനെ നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവ് ആയി കാണുക- മതമില്ലാത്തവരും അവരുടെ ആശയങ്ങള്‍ പ്രചരിപ്പിക്കട്ടെ- അപ്പോഴല്ലെ ഒരു വളര്ച്ച ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ- ബീമാപള്ളിയുടെ മുലിം പോസ്റ്റ് പോലെ എത്ര ഹൈന്ദവ ബ്ളോഗുകള്‍ പാര്‍ത്ഥന്റെതടക്കം- ജബ്ബാര്‍മാഷിനെ പ്പോലെയുള്ളവരുടെ മതമില്ലാത്തവരുടെയും അവരെല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ അവരുടെ കണ്ണില്‍ നല്ല കാര്യങ്ങള്‍ തന്നെയാണല്ലോ- അതിനാലല്ലെ അവര്‍ സമയം മെനെക്കെടുത്തി ഇതു ചെയ്യുന്നത്-

കാവാലം ജയകൃഷ്ണന്‍ said...

അനില്‍‍ശ്രീ: താങ്കള്‍ സൂചിപ്പിച്ച രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകമടങ്ങിയ ഒരു പോസ്റ്റ്‌ ഇതേ വിഷയത്തെ അധികരിച്ച് ‘വേദങ്ങളും പുരാണങ്ങളും ആധുനിക ജീവിതത്തില്‍‘ എന്ന പേരില്‍ കുറേ വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പ്‌ ഞാന്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാല്‍ മതവികാരം വ്രണപ്പെടുമോ എന്ന് ഭയന്ന് അതു നീക്കം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.

ഭവിഷ്യപുരാണത്തില്‍ മതങ്ങളെക്കുറിച്ചു മാത്രമല്ല, ഭാഷ, സംസ്കാരം തുടങ്ങി ഇന്നത്തെ ആള്‍ദൈവങ്ങള്‍ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന കോമാളിത്തരങ്ങളേക്കുറിച്ചു പോലും വ്യക്തമായ പരാമര്‍ശമുണ്ട്‌.

രവിവാരേ ച സണ്‍‍ഡേ ച
ഫാല്‍ഗുനേ ചൈവ ഫര്‍വരി
ഷഷ്ടി ച സിക്സടിജ്ഞേയ
തദുദാഹാരമീ ദൃശം

ഇത്‌ ഭവിഷ്യപുരാണത്തില്‍ ഭാവിയില്‍ വെള്ളക്കാരുടെ ഭാഷ എന്നര്‍ത്ഥം വരുന്ന ഗുരിണ്ഡികാ ഭാഷയില്‍ മലയാളത്തിലെ ആഴ്ചകള്‍ക്കും, മാസങ്ങള്‍ക്കും വരാന്‍ പോകുന്ന വ്യതിയാനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. രവിവാരം സണ്‍‍ഡേ എന്നും ഫാല്‍ഗുനമാസം ഫര്‍വരി-ഫെബ്രുവരി എന്നും ഇങ്ങനെ...

അതു പോലെ ‘ആദമനന്‍‘,‘ഹവ്യവതി’ എന്നെ പേരുകളില്‍ ആദത്തെയും ഹവ്വയെയും പരാമര്‍ശിക്കുന്നുണ്ട്‌.

താങ്കള്‍ എടുത്തെഴുതിയ ശ്ലോകം, ധര്‍മ്മരാജാവിന്‍റെ മുന്‍പില്‍ ചെന്ന മഹാമദന്‍ എന്ന ആള്‍ തങ്ങളുടെ സംസ്കാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ്. മഹാമദന്‍ എന്ന പേരിന് മുഹമ്മദ്‌ നബി എന്ന പേരുമായി സാദൃശ്യം കാണുന്നു. ഒരു പക്ഷേ പ്രവാചകനുമായുള്ള ഒരു സംഭാഷണശകലമായിരിക്കാം അത്‌.

ശാലിവാഹന മഹാരാജാവ്‌, ഹിമാലയ സാനുക്കളില്‍ ചെല്ലുകയും അവിടെ വച്ച്‌ ‘ശുഭ്രവസ്ത്രധാരിയായ‘ ഒരു ‘ബ്രഹ്മചാരിയെ’ കാണുകയും, ആരാണെന്നുള്ള ചോദ്യത്തിനു മറുപടിയായി, ‘കുമാരിയുടെ -കന്യകയുടെ’ ഗര്‍ഭത്തില്‍ ജനിച്ചവനും, ‘സത്യവ്രതനും’, ‘ഈശന്‍റെ പുത്രനും’ ആണ് താന്‍ എന്നും, തന്‍റെ പേര് ‘മസീഹന്‍‘ എന്നാണെന്നും അദ്ദേഹം മറുപടി പറയുന്ന ഒരു ഭാഗവും ഭവിഷ്യപുരാണത്തില്‍ നിന്നും ആചാര്യന്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഇത്‌ യേശുദേവനാകാനാണ് സാദ്ധ്യത. (ആചാര്യന്‍ ശ്രീമദ്‌ ഹരിസ്വാമികളുടെ, കലിയും കല്‍ക്കിയും എന്ന ഗ്രന്ഥം ഈ വിഷയത്തില്‍ കൂടുതല്‍ അറിവു നല്‍കും)

അതുപോലെ തന്നെ ഭാഷാപരമായി സംസ്കൃതജന്യപദങ്ങള്‍ എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ധാരാളം വാക്കുകള്‍ ഇംഗ്ലീഷിലുണ്ട്‌. സ്വേദം(വിയര്‍പ്പ്)>സ്വെറ്റ്, അയം(ഞാനാകുന്നു)> ഐ ആം, ഐ ആം എന്നുള്ളതു പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്‌, രണ്ടു വാക്കുകള്‍ ചേര്‍ന്നുണ്ടായ ആ വാക്കിന് സംസ്കൃതത്തിലെ ഏകപദവുമായുള്ള സാദൃശ്യം, ഹൃദാ>ഹാര്‍ട്ട്... വാക്കുകള്‍ പരിശോധിച്ചാല്‍ ഇതിങ്ങനെ നീണ്ടു പോകും

മേല്‍ വിവരിച്ച സം‌വാദങ്ങളും ഉദാഹരണങ്ങളുമെല്ലാം നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിന്‍റെ പൌരാണികത്വം മാത്രമല്ല, ഏകോദരസഹോദരങ്ങളെപ്പോലെ പരസ്പരം പരിഗണിക്കുകയും, മാനിക്കുകയും, സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന ഭാഷാപരമായും, സാംസ്കാരികമായ കൊടുക്കല്‍ വാങ്ങലുകളിലൂടെയും, പങ്കുവയ്ക്കലിലൂടെയും വര്‍ത്തിച്ചു പോന്ന ഒരു ബൃദദ്സമൂഹത്തിന്‍റെ ചരിത്രം കൂടിയാണ് നമുക്കു വെളിവാക്കിത്തരുന്നത്.

ആശംസകളോടെ

കാവാലം ജയകൃഷ്ണന്‍ said...

മറ്റൊന്നുള്ളത്‌, ബീമാപ്പള്ളി എന്ന ബ്ലോഗര്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശ്ലോകത്തില്‍ ചില തെറ്റുകളുണ്ട്‌. (ചൂണ്ടിക്കാണിക്കണമെങ്കില്‍‍ സമയം ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം) കൂടാതെ, മഹാമദനെക്കുറിച്ച് ആചാര്യന്‍ എന്നായിരുന്നില്ല പരാമര്‍ശിച്ചിരുന്നത്. അദ്ദേഹം സ്വന്തം സമൂഹത്തിന്‍റെ സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് രാജാവിന് വിവരിക്കുകയായിരുന്നു.

അനില്‍ശ്രീ... said...

പ്രവാചന്മാര്‍ എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ ദൂതന്മാര്‍ ആയിരുന്നു എന്ന് അങ്ങോട്ട് വിശ്വസിക്കുക. എന്നിട്ട് സ്വയം ഉത്തരം കണ്ടെത്താന്‍ പറ്റാത്ത ഒരു പാട് ചോദ്യങ്ങള്‍ കാലാകാലങ്ങളായി പലരും ചോദിക്കുന്നു, ഉത്തരം മാത്രം കിട്ടില്ല.

ഒരു സ്ഥലത്ത് വരുന്ന പ്രവാചകന്മാര്‍ക്ക് ദൈവം എന്തുകൊണ്ട് മറ്റു സ്ഥലങ്ങളെ പറ്റി അറിയിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല? ഭൂമിയുടെ ഒരു പരിധിയില്‍ കവിഞ്ഞ ഇടങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു പുരാണങ്ങളിലും മതഗ്രന്ഥങ്ങളിലും പറയുന്നില്ല. (ഹിന്ദു പുരാണങ്ങളില്‍ ഭൂമിക്കടിയില്‍ പാതാളവും എവിടേയോ സ്വര്‍ഗ്ഗലോകവും ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു, അതിനി അമേരിക്കയെ പറ്റിയോ ആഫ്രിക്കയെ പറ്റിയോ ആണെന്നും പറഞ്ഞ ആരെങ്കിലും വരുമോ എന്തോ?)

വിശ്വാസത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യാതെ ചോദിക്കട്ടെ, എന്തുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് നബി അവസാനത്തെ പ്രവാചകനായി? ഇന്നും പല അനാചാരങ്ങളും, നരബലിയും വരെ നടക്കുന്ന എത്രയോ ഗോത്രങ്ങള്‍ ഭൂമിയില്‍ ഉണ്ട്. അവരെയൊന്നും നന്നാക്കണം എന്ന് ദൈവത്തിന് തോന്നാത്തതെന്ത്? അവര്‍ക്കിടയിലേക്ക് ഒരു പ്രവാചകനും വരാത്തതെന്ത്? അവരൊന്നും നന്നാകണ്ടേ?

ഒരോ ഗോത്രത്തിനും ഓരോ ജനതക്കും അതിന്റേതായ ചിന്താധാര ഉണ്ട്. ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ ജീവിതശൈലിക്കനുസരിച്ച് മാത്രമാണ് ഓരോ മതഗ്രന്ഥവും ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നെങ്കിലും നാം മനസ്സിലാക്കണ്ടതല്ലേ? ഉദാ: ഖുറാനില്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അറബി ജീവിത ശൈലി മാത്രമല്ലേ? ആനയെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒട്ടകങ്ങളും, ആടുകളും ആണ് അതില്‍ പ്രധാന മൃഗങ്ങള്‍, ഈന്തപ്പഴം ആണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പഴം. ഇതൊക്കെ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളില്‍ നിന്നും ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ കാഴ്ച്ചപ്പാടില്‍ അല്ലേ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്? ഹിന്ദു ഗ്രന്ഥങ്ങളില്‍ നോക്കിയാല്‍ ഭാരതത്തത്തിലെ ശൈലിക്കനുസരിച്ചല്ലേ പാത്രസൃഷ്ടികള്‍? ഇവയിലൊന്നും റെഡ് ഇന്ത്യന്‍സ് എന്ന വര്‍ഗ്ഗത്തെ പറ്റി പ്രതിപാദിക്കാത്തതെന്തേ? മനുഷ്യര്‍ അമേരിക്കയില്‍ കുടിയേറിയിട്ട് ഏകദേശം 12000 വര്‍ഷമായെന്ന് കരുതുന്നു. അവര്‍ക്ക് വേണ്ടി ഒരു പ്രവാചകന്മാരും വരാത്തതെന്തേ?

പറഞ്ഞു വന്നത്, ഹിന്ദു പുരാണങ്ങളില്‍ നബി പ്രവാചകനെ തേടുന്നതും കണ്ടു പിടിക്കുന്നതും അത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതും ശുദ്ധ വിഡ്ഡിത്തമാണെന്നാണ്.

ഇത്രയും എഴുതി വന്നപ്പോഴാണ് ജയകൃഷ്ണന്റെ കമന്റ് വന്നത്. ഇത്രയും വിശദീകരണത്തിന് നന്ദി. ആ 'സണ്‍‌ഡേ"യും, 'ഫര്‍‌വരിയും' ഭവിഷ്യ പുരാണത്തില്‍ ഉണ്ടെന്നാണോ പറയുന്നത്? ഇതു കൂടെ ആയപ്പോള്‍ ഭേഷായി... ഭവിഷ്യ പുരാണം മുഴുവന്‍ വായിച്ചാല്‍ ,‍ ചൊവ്വയില്‍ മനുഷ്യന്‍ എന്ന് പോകുമെന്നും ചന്ദ്രനില്‍ പച്ചക്കറി കൃഷി തുടങ്ങാന്‍ പോകുന്നതിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ കാണുമല്ലോ.

കഴിഞ്ഞ ഇലക്ഷന്‍ സമയത്ത് മുതുകാട് ഒരു പ്രവചനം നടത്തിയിരുന്നു. തിരുവനന്തപുരത്ത് ഓരോ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിക്കും കിട്ടിന്ന വോട്ടുകള്‍. അയാള്‍ കാണിക്കുന്നതൊക്കെ "മാജിക്", പുരാണങ്ങളില്‍ പറയുന്നതൊക്കെ "ദൈവ വചനങ്ങള്‍"!! എന്തൊരു മറിമായം!!

കാവാലം ജയകൃഷ്ണന്‍ said...

രവിവാരേ ച സണ്‍‍ഡേ ച... ഈ ശ്ലോകം ഭവിഷ്യപുരാണത്തില്‍ ഉണ്ടെന്നത് സത്യം തന്നെ. അതു മാത്രമല്ല ഈ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ എല്ലാം തന്നെ. എന്നാല്‍ ഇടക്കാരോ സൂചിപ്പിച്ചതു പോലെ, ‘കൈകടത്തല്‍‘ ഏതെങ്കിലും കാലഘട്ടത്തില്‍ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നത് അറിയില്ല. എന്നാല്‍ ഭാഷാഘടന, വൃത്തം, ഛന്ദസ്സ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങളിലൂടെയൊന്നും തന്നെ ഭാഷാകാരന്മാരോ, ചരിത്രകാരന്മാരോ, ബുദ്ധിജീവികളോ ആരും ഇതിനെ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും, അത്തരമൊരു കൈകടത്തല്‍ തെളിയിച്ചിട്ടില്ലെന്നുമുള്ള വസ്തുത നാമോര്‍ക്കേണ്ടതല്ലേ

മറ്റൊന്നുള്ളത് യാഥാര്‍ത്ഥ്യം എന്ത് എന്നുള്ളതാണ്... അത് നമ്മള്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന രീതിയും കാഴ്ചപ്പാടും അനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് യുക്തി എന്നാണെന്‍റെ പക്ഷം.

കാട്ടിപ്പരുത്തി said...

ഇനി ചില കമെന്റുകളിലൂടെ-
അപ്പൂട്ടന്‍- സാക്കിര്‍ നായിക് അവതരിപ്പിച്ചത് അദ്ധേഹത്തിന്റെ ഒരു തിയറി അല്ല- ഭവിഷ്യ പുരാണത്തിലെ ഒരു ശ്ളോകം എടുത്തുദ്ധരിക്കുക മാത്രമാണു ചെയ്തത്- അത് സ്വാഭാവികമല്ലെ-

ഈ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ പറയുന്നതിന്‌ മുമ്പു ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ- സാക്കിര്‍ നായിക്കിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോഗ്രാം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ?

ബായന്‍- ഒരാളെയും മുസ്ലിം ആക്കാന്‍ ഇസ്ലാം അനുശാസിക്കുന്നില്ല- മറിച്ച് തന്റെ മതത്തിന്റെ പ്രചരണം - എന്താണെന്നു മറ്റുള്ളവര്‍ക്കു എത്തിച്ചു കൊടുക്കല്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് താനും-അതിന്നര്ത്ഥം പ്രലോഭനമല്ല-നിര്‍ബന്ധവുമല്ല- മാത്രമല്ല ഒരാളെ നിര്‍ബന്ധിച്ചു മതം മാറ്റുക ഇസ്ലാമിക കാഴ്ചപാടനുനസരിച്ചു പാപമാണു-പക്ഷെ പ്രചരണം നിര്‍ബന്ധവുമാണു-ഇത് ഖുര്‍ആനില്‍ വ്യക്തമാക്കിയതാണു-

അപ്പുട്ടന്‍ - രണ്ടാമതു കൊടുത്ത കമെന്റില്‍ വലിയ ഒരു കാര്യമുണ്ട്-

പക്ഷെ വലിയൊരു ശ്ലോകസംഹിതയില്‍ നിന്നും തനിക്കാവശ്യമുള്ള ഒരു ചെറിയ ഭാഗം മാത്രം തിരഞ്ഞെടുത്തു അത് സ്വന്തം തിയറിക്ക് ആധാരമാക്കുക എന്നത് നിരുത്തരവാദപരം തന്നെയാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിന്റെ ടാര്‍ഗറ്റ്‌ റീഡേഴ്സ് അധികവും ഇത് പരിശോധിക്കാന്‍ ഇടയില്ലാത്തതിനാല്‍.

അതാണു ഞാന്‍ ശ്രീ-ശ്രീ രവിശങ്കര്‍ തന്റെ പുസ്തകത്തിലും ഈ ശ്ലോകം കൊടുത്തത് കാണിച്ചത്- അപ്പോള്‍ സന്ദര്‍‌ബ്ഗത്തില്‍‌ നിന്നും എടുത്തു കൊടുത്തു എന്നു എങ്ങിനെ പറയാന്‍ കഴിയും- സന്ദര്‍ഭത്തില്‍ നിന്നും എടുത്തു കൊടുക്കുക എന്നാല്‍ മറ്റൊരു അര്‍ത്ഥം വരുന്ന രീതിയില്‍ ഉപയോഗിക്കുക എന്നാണു- എന്നല്ലാതെ മറ്റൊരു സാധ്യതയെ ഉപയോഗിക്കുക എന്നല്ല-

അനിലിന്റെ മറ്റൊരു സം‌ശയം എന്തു കൊണ്ട് ഒരു പുസ്തകത്തിലെ ചിലവയെ അംഗീകരിക്കുകയും ചിലവയെ അംഗീകരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാണു-അതിന്റെ ഉത്തരം ചില കമെന്റുകളില്‍ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ- അതില്‍ പിന്നീട് പല കൂട്ടികടക്കലുകളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നു പറയപ്പെടുന്നു- അതിനര്‍ത്ഥം എല്ലാം കൂട്ടികെട്ടിയതാവണമെന്നില്ലല്ലോ-

ഇനി ഭാരതീയ പുരാണങ്ങളില്‍ ഇങ്ങിനെ കാണുന്നു എന്നല്ലാതെ -ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണു പ്രവാചകന്‍ വന്നതൊന്നും മുസ്ലിങ്ങള്‍ കരുതുന്നില്ല- എല്ലാ ഹിന്ദുക്കളും അങ്ങിനെ കരുതണമെന്നുമില്ല-

ഖുര്‍‌ആനില്‍ എന്തു കൊണ്ട് മറ്റുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെ പ്രവാചകരെ കുറിച്ചും ഗ്രന്ഥങ്ങളെ കുറിച്ചും പറയുന്നില്ല- അനിലിന്റെ മറ്റൊരു സം‌ശയമാണു- കാരണം എല്ലാ സമൂഹത്തിന്റെയും ധാര്‍മിക പ്രശ്നങ്ങള്‍ ആണു മതം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്- അതിനാല്‍ തന്നെ ആ സമൂഹത്തിന്നറിയുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ ഉദാഹരിക്കുന്നതിന്നു മാത്രമാണു ഈ ചരിത്രങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്- അതാകട്ടെ എല്ലാ സമൂഹത്തിന്നും ബാധകവുമാണു- അല്ലാതെ ലോക ചരിത്രം ഉല്‍ബോധനം ചെയ്യാന്‍ മതത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല- ധാര്‍മിക ചരിത്രമാണു അതിന്റെ വിഷയം, അത് അറേബ്യയിലും ഭാരതത്തിലും ഒന്നായിരിക്കും- അതിനാല്‍ ഒരുദാഹരണം തന്നെ എല്ലായിടത്തും ധാരാളമാണു-

അനില്‍ശ്രീ... said...

കാട്ടിപ്പരുത്തി,
അപ്പോള്‍ ആ കൈ കടത്തല്‍ ഉണ്ടായ ഭാഗമാണ് ഇവര്‍ എടുത്ത് ഉദ്ധരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ നിഷേധിക്കാന്‍ പറ്റുമോ? മുഗള്‍ ഭരണം എന്നൊരു കാലഘട്ടം ഭാരത ചരിത്രത്തില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നോര്‍മിക്കുമല്ലോ..

കാട്ടിപ്പരുത്തി said...

അനിലിന്റെ അവസാനത്തെ കമെന്റിനു മുമ്പേ എഴുതിയതായിരുന്നു അവസാനത്തേത്- അതിനാല്‍ അവസ്സനത്തെ കമെന്റിനു എന്റെ ചില അഭിപ്രായങ്ങള്‍-

----പ്രവാചന്മാര്‍ എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ ദൂതന്മാര്‍ ആയിരുന്നു എന്ന് അങ്ങോട്ട് വിശ്വസിക്കുക. എന്നിട്ട് സ്വയം ഉത്തരം കണ്ടെത്താന്‍ പറ്റാത്ത ഒരു പാട് ചോദ്യങ്ങള്‍ കാലാകാലങ്ങളായി പലരും ചോദിക്കുന്നു, ഉത്തരം മാത്രം കിട്ടില്ല.-----

എന്താണു ചോദ്യങ്ങള്‍ അനില്‍- ഇതിലെ ചില ചോദ്യങ്ങളെ പരാമര്‍ശിക്കാം

---ഒരു സ്ഥലത്ത് വരുന്ന പ്രവാചകന്മാര്‍ക്ക് ദൈവം എന്തുകൊണ്ട് മറ്റു സ്ഥലങ്ങളെ പറ്റി അറിയിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല? ഭൂമിയുടെ ഒരു പരിധിയില്‍ കവിഞ്ഞ ഇടങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു പുരാണങ്ങളിലും മതഗ്രന്ഥങ്ങളിലും പറയുന്നില്ല. (ഹിന്ദു പുരാണങ്ങളില്‍ ഭൂമിക്കടിയില്‍ പാതാളവും എവിടേയോ സ്വര്‍ഗ്ഗലോകവും ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു, അതിനി അമേരിക്കയെ പറ്റിയോ ആഫ്രിക്കയെ പറ്റിയോ ആണെന്നും പറഞ്ഞ ആരെങ്കിലും വരുമോ എന്തോ?---


ഇതിന്റെ ഉത്തരം ഞാന്‍ എന്റെ കഴിഞ്ഞ കമെന്റില്‍ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു- എന്തിനാണു പ്രവാചകന്‍മാരുടെ നിയോഗം-ഭൂമിയെ കുറിച്ചു പഠിപ്പിക്കാനാണൊ-അല്ല എന്നാണു ഇസ്ലാമികമായ ഉത്തരം-അവരുടെ നിയോഗം ആഫ്രികയും അമേരികയും കണ്ടെത്തലല്ല- എല്ലായിടത്തുമുള്ള മനുഷ്യസമൂഹത്തിന്റെ ധാര്‍മിക മായ പ്രശ്നങ്ങളുടെ പരിഹാരമാണു-മതഗ്രന്‍ഥങ്ങളില്‍ അന്യേഷിക്കെണ്ടത് അവിടെ അനെഏഷിഹിക്കുക- ചരിത്ര പുസ്തകത്തില്‍ അന്യേഷിക്കേണ്ടത് അവിടെ അന്യേഷിക്കുക-

----വിശ്വാസത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യാതെ ചോദിക്കട്ടെ, എന്തുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് നബി അവസാനത്തെ പ്രവാചകനായി? ഇന്നും പല അനാചാരങ്ങളും, നരബലിയും വരെ നടക്കുന്ന എത്രയോ ഗോത്രങ്ങള്‍ ഭൂമിയില്‍ ഉണ്ട്. അവരെയൊന്നും നന്നാക്കണം എന്ന് ദൈവത്തിന് തോന്നാത്തതെന്ത്? അവര്‍ക്കിടയിലേക്ക് ഒരു പ്രവാചകനും വരാത്തതെന്ത്? അവരൊന്നും നന്നാകണ്ടേ? -----

ഞാന്‍ അനിലിനോട്‌ സംവദിക്കുന്നത് വളരെ സൌഹൃദപരമായാണു-അതിനാല്‍ തന്നെഒരു മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യത്തിന്റെയും ആവശ്യമില്ല-
നല്ല സംശയമാണു-ഉത്തരം സമൂഹത്തില്‍ ഇപ്പോഴുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങള്ക്കും മുഹമെദ് നബിയിലൂടെ പരിഹാരമുണ്ട്‌ എന്നതാണു്‌-നരബലി ആയാലും മറ്റു അനാചാരമായാലും - മാത്രമല്ല ഈ ലോകത്തിന്റെ അവസാനവും മുഹമെദ് നബിയിലൂടെ ആരംഭിച്ചു എന്നതും ചേര്‍ത്തു വായിക്കുക-

---ഖുറാനില്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അറബി ജീവിത ശൈലി മാത്രമല്ലേ? ആനയെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒട്ടകങ്ങളും, ആടുകളും ആണ് അതില്‍ പ്രധാന മൃഗങ്ങള്‍, ഈന്തപ്പഴം ആണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പഴം. ഇതൊക്കെ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളില്‍ നിന്നും ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ കാഴ്ച്ചപ്പാടില്‍ അല്ലേ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്? ----

ഇവിടെയും അനില്‍ ഒരു കാര്യം മറക്കുന്നു- ഏതു സമൂഹത്തിലും ഭക്ഷണം എന്ത് എന്നതല്ല പ്രശ്നം-ഭക്ഷണതോടുള്ള സമീപനമാണു-ഉദാഹരണത്തിന്നു ഭക്ഷണം എങ്ങിനെ തേടണം- കൊള്ളചെയ്തും മോഷ്ടിച്ചും ഉണ്ടാക്കാമോ-ഉണ്ടാക്കിയ ഭക്ഷണത്തില്‍ പാവപെട്ടവന്റെ അവകാശേന്ത്-എന്നല്ലാതെ ഈന്തപ്പനക്കും തെങ്ങിനും കാര്യമായ റോള്‍ ഇല്ല-ഒട്ടകത്തിനും പോത്തിനും-

---മനുഷ്യര്‍ അമേരിക്കയില്‍ കുടിയേറിയിട്ട് ഏകദേശം 12000 വര്‍ഷമായെന്ന് കരുതുന്നു. അവര്‍ക്ക് വേണ്ടി ഒരു പ്രവാചകന്മാരും വരാത്തതെന്തേ?----

ഇല്ല എന്നതിന്നു അനിലിന്‌ എന്താണു ഉറപ്പു- അവിടെ ഒരു ധാര്മിക ചിന്ത ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കില്‍ ഒരു പ്രവാചകനും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും

പറഞ്ഞു വന്നത്, ഹിന്ദു പുരാണങ്ങളില്‍ നബി പ്രവാചകനെ തേടുന്നതും കണ്ടു പിടിക്കുന്നതും അത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതും ശുദ്ധ വിഡ്ഡിത്തമാണെന്നാണ്.

അങ്ങിനെ ഒരുശ്ലോകം പ്രവാചകനുമായി ഒത്തു വരുന്നു എന്നു പറയുമ്പോഴേക്കു ബേജാറാകുന്നതും ഹാലിളകുന്നതും അതേപോലെതന്നെ-

അനില്‍@ബ്ലോഗ് // anil said...

ജയകൃഷ്ണന്‍ കാവാലം ഇതില്‍ ഗ്രാഹ്യമുള്ള ആളാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു, അദ്ദേഹം ഇതിലെ കണ്‍ഫ്യൂഷന്‍ (ഉണ്ടെങ്കില്‍ ),മാറ്റാന്‍ ശ്രമിക്കും എന്നും കരുതുന്നു.

ഇസ്ലാം മത പ്രചാരണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇത്തരം വളച്ചൊടിക്കലുകള്‍ വരുന്നതെന്ന് വ്യക്തമല്ലെ, അനില്‍ശീ?
മറ്റു മതങ്ങളില്‍ പോലും പരാമര്‍ശിച്ചിട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ (അന്ത്യ?) പ്രവാചകന്‍ ഇതാണ്, നിങ്ങള്‍ അദ്ദേഹത്തെ പിന്‍പറ്റുക എന്നത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ ഉദ്ദേശം. അത് അങ്ങിനെ അല്ല എന്ന് വരുത്തിത്തീര്‍ക്കാനുള്ള ശ്രമമേന്തിനാണെന്നാണ് മനസ്സിലാവാത്തത്. ഇസ്ലാം മതം മാത്രമല്ല കൃസ്ത്യാനികളും മത പ്രചാരണം നടത്തുന്നുണ്ട്, അത് അത്ര മോശപ്പെട്ട കാര്യമാണെന്ന് ഞാന്‍ കരുതുന്നുമില്ല.

സംഗതികള്‍ ഇതായിരിക്കേ , ഇതാ ഒരു ചരിത്ര സത്യം കണ്ടെത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു , എന്ന മട്ടിലുള്ള പ്രചാരണം ശരിയല്ല.

ബഷീർ said...

ചർച്ച നടക്കട്ടെ

ബയാന്‍ said...

കാട്ടിപ്പരുത്തി : വെറുതെ നീട്ടിപ്പരത്തി പറഞ്ഞു രംഗം വഷളാക്കരുത്, ഇസ്ലാംമതപ്രചരണം ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ കടമ എന്നേ ഞാനും പറഞ്ഞുള്ളൂ.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായത്തില്‍ ഒരു മുസ്ലിമിന് നിര്‍ബന്ധമാണ് അവന്റെ മതം പ്രചരിപ്പിക്കല്‍ എന്നായാല്‍ മുഴുവന്‍ മുസ്ലിംകളും മതപ്രചാരകരാകണം എന്നാണോ ?

അനില്‍ശ്രീ... said...

ഇതൊരു തമാശ ആയല്ലോ കാട്ടിപ്പരുത്തി.

അവസാനം നിന്ന് തുടങ്ങാം. എനിക്ക് ഇതു കണ്ടിട്ട് ഹാലിളകിയതല്ല, ഇങ്ങനെയും ആളുകള്‍ ഗവേഷണം നടത്തുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നോര്‍ത്ത്, ഇതിലെ വിഡ്ഡിത്തം ഓര്‍ത്ത് ചിരിയാണ് വന്നത്.

ഭൂമിയെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കലല്ല മത ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ കടമ എന്ന് പറയുന്നത് ശരി തന്നെ. പിന്നെന്തിനാണ് ഭൂമിയിലുള്ള സകലതിനെ കുറിച്ചൂം ഗ്രന്ഥങ്ങളില്‍ പറയുന്നുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് പലരും രംഗത്ത് വരുന്നത്? ഭ്രൂണത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാന്‍ ബയോളജി ഇല്ലേ, ലവണ ജലത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാന്‍ കെമിസ്റ്റ്റി ഇല്ലേ, പര്‍‌വ്വതങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാന്‍ ജോഗ്രഫി ഇല്ലേ, ബിഗ് ബാംഗ് ഒക്കെ ഫിസിക്സ്കാരുടെ വിഷയമല്ലേ,? ഇതൊക്കെ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോള്‍ തന്നെ അതിലില്ലാത്തതിനെ പറ്റി ചോദിച്ചാല്‍ അത് പഠിപ്പിക്കുക മതഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ഉദ്ദേശമല്ല എന്ന് പറയുന്നതില്‍ എന്തര്‍ത്ഥമാണുള്ളത്?

ഞാനെഴുതിയ ആശയം മനസ്സിലായില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. എഴുതിയതില്‍ ഈന്തപ്പഴവും ആനയും ചേനയും ചേമ്പുമെല്ലാം പ്രതീകങ്ങള്‍ മാത്രമാണ്. അതായത് പല മതഗ്രന്ഥങ്ങളും അതാത് ദേശത്തിന്റെ സംസ്കൃതിയെ ചുറ്റി പറ്റി എഴുതപ്പെട്ടവയാണ് എന്നാണ് ഞാന്‍ പറഞ്ഞതിനര്‍ത്ഥം. അത് ഖുറാനെ പറ്റി മത്രമല്ല.

അമേരിക്കയിലോ ആഫ്രിക്കയിലോ പ്രവാചകന്മാര്‍ വന്നിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്കുറപ്പില്ല. പക്ഷേ ഉണ്ടെങ്കില്‍ എന്തു കൊണ്ട് എവിടെയും പരാമര്‍ശിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നതാണ് ചോദ്യം. ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം പേര്‍ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതില്‍ എല്ലാം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നണ്ടല്ലോ അല്ലെ?.

കാട്ടിപ്പരുത്തി said...

ബായന്‍

---ഒരു മുസ്ലിം വിശ്വസിക്കുന്നതു ഈ ലോകവും അതിലെ സര്‍വ്വസ്വവും സമ്പാദിക്കുന്നതിനേക്കാളും അവന്റെ നാഥന്റെ മുന്നില്‍ പുണ്യകരമായതാണ് ഒരു മുസ്ലിം വിശ്വാസമില്ലാത്തവനെ ഇസ്ലാം വിശ്വാസിയാക്കുക എന്നത്.----


ഇതെവിടുന്നു കിട്ടിയോ ആവോ-

കാട്ടിപ്പരുത്തി said...

ഗവേഷണം എല്ലയിടത്തുമുണ്ടെന്റെ അനില്‍ജീ- ക‌അബയിലെ ഹജറുല്‍ അസ്‌വദ് ശിവലിം‌ഗമാണെന്നല്ലാം ഗവേഷണമുണ്ട്- അതങ്ങിനെ നടക്കട്ടെ-

ഭൂമിയിലെ സകലതിനെ കുറിച്ചും ഖുര്‍‌ആനില്‍ ഉണ്ടെന്നാരും പറയുന്നില്ലല്ലോ- പിന്നെ ചിലതിനെ കുറിച്ചു പറയാതിരിക്കുകയുമില്ലല്ലോ-
പറഞ്ഞതിലെ ശരിയെകുറിച്ചു ചൂണ്ടുമ്പോഴെക്കു ചിലര്‍‌ക്കു വെറുതെ ചൊറിയും- അത്രെ ഉള്ളൂ-

പണ്ടു ശ്രീനിവാസന്‍ പറഞ്ഞത് പോലെ- പോളണ്ടിനെ കുറിച്ചു മിണ്ടരുതെന്നെല്ലാം കല്പിക്കും-

അറബിനാട്ടില്‍ അറേബ്യന്‍ പ്രതീകങ്ങളെല്ലെ കൊടുക്കുക- അതിലെ പാഠങ്ങള്‍ പഠിക്കേണ്ടവര്‍ പഠിക്കും- അല്ലാത്തവര്‍ ചോദിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും- ആര്‍‌ക്കും ത്ര്‌‌പ്തിപ്പെടുത്താനാവാതെ-

അനില്‍ശ്രീ... said...

അതാണ് അതിന്റെ ശരി. തൃപ്തിപ്പെടാത്തവര്‍ സ്വയം ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. അവര്‍ ഉത്തരം കണ്ടത്തും. മറ്റുള്ളവര്‍ ചിന്താശക്തിയില്ലാത്തവരായി തുടരും. അങ്ങനെയാണ് ഇന്നീ കാണുന്ന പലതും കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടത്.

(ഞാന്‍ പലവട്ടം പറഞ്ഞു, ഖുറാന്‍ മാത്രമല്ല ഞാന്‍ പറഞ്ഞ ഗ്രന്ഥം, മതഗ്രന്ഥങ്ങള്‍ എന്നാണ് ഞാന്‍ പറഞ്ഞത്)

അപ്പൂട്ടൻ said...

കാട്ടിപ്പരുത്തി....
പറയുന്നത് പ്രവാചകനുമായി ഒത്തുവരുന്നു എന്നല്ലല്ലോ, പ്രതിപാദിക്കുന്നത് പ്രവാചകനെക്കുറിച്ചാണ് എന്നല്ലേ?

സാക്കീര്‍ നായിക്‌ (അങ്ങിനെയാണ് ഉച്ചാരണം എന്നറിഞ്ഞതില്‍ സന്തോഷം) ആണ് ഈ തിയറിയുടെ ഉപജ്ഞാതാവ് എന്ന് എനിക്കുറപ്പില്ല, അദ്ദേഹം ഇതിനു പ്രചാരം കൊടുക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നേ എനിക്കറിയാവൂ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രോഗ്രാം ഞാന്‍ കണ്ടിട്ടില്ല.

ഇതൊരു തിയറി അല്ല എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയാന്‍ കഴിയില്ല. ശ്ലോകം എടുത്തു അതിനെ ഉദ്ധരിക്കുക മാത്രമല്ലല്ലോ ഇതിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ചെയ്തത്, അതിനൊരു വികലമെന്നു തോന്നിപ്പിക്കുന്ന അര്‍ത്ഥവും കൊടുത്തിട്ടില്ലേ. അപ്പോള്‍ അതൊരു തിയറി തന്നെയല്ലേ? (വേറെ പേര് വേണമെങ്കില്‍ കൊടുക്കാം, പക്ഷെ ഉദ്ധരണി പ്രയോഗം മാത്രമല്ല എന്നത് ശരിയല്ലേ?)

കാര്യം ഇസ്ലാമിനെക്കുറിച്ചാണെങ്കില്‍ എനിക്ക് പരാതിയില്ല സുഹൃത്തേ... ഓരോ വിശ്വാസത്തിനും അതിന്റേതായ മഹത്വം ഉണ്ട്, എനിക്കതില്‍ തര്‍ക്കിക്കേണ്ടതുമില്ല.

വിഷയം അതല്ല എന്നിരിക്കെ അതില്‍ പിഴവുകള്‍ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയ കാര്യങ്ങള്‍ പറഞ്ഞു, അത്രമാത്രം.

മനപൂര്‍വ്വം ഒഴിവാക്കി എന്ന് ഞാന്‍ പറഞ്ഞത് അഥര്‍വ വേദത്തിലെ കുന്തപസൂക്തം എടുത്ത കാര്യത്തിലാണ്. ഭവിഷ്യപുരാണത്തിന്റെ ആധികാരികത തന്നെ പലരും ചോദ്യം ചെയ്ത സ്ഥിതിക്കു എനിക്കതില്‍ ഒന്നും പറയാനില്ല.

Quoting you - അനിലിന്റെ മറ്റൊരു സം‌ശയം എന്തു കൊണ്ട് ഒരു പുസ്തകത്തിലെ ചിലവയെ അംഗീകരിക്കുകയും ചിലവയെ അംഗീകരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാണു-അതിന്റെ ഉത്തരം ചില കമെന്റുകളില്‍ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ- അതില്‍ പിന്നീട് പല കൂട്ടികടക്കലുകളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നു പറയപ്പെടുന്നുകൂട്ടിചേര്‍ക്കലുകള്‍ ആണ് അംഗീകരിക്കാത്തത് എന്ന വാദം അത്ര ശരിയാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല, കാരണം ഇപ്പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള്‍ അംഗീകരിക്കുകയും ബാക്കി പലതും അംഗീകരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തത് പ്രവാചകനല്ല, പ്രവാചകനല്ല, സാധാരണ മനുഷ്യരായ ആ തിയറിയുടെ ഉപജ്ഞാതാക്കള്‍ അല്ലെ. അവര്‍ക്കെങ്ങിനെ മനസിലായി ഇത് മാത്രം സത്യവും മറ്റെല്ലാം കൈകടത്തപ്പെട്ടതുമാണെന്നു?

ബയാന്‍ said...

കാട്ടിപ്പരുത്തി :

അല്ലാഹുവിങ്കലേക്ക്‌ ക്ഷണിക്കുകയും സല്‍കര്‍മ്മം പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയും തീര്‍ച്ചയായും ഞാന്‍ മുസ്ലിംകളുടെ കൂട്ടത്തിലാകുന്നു എന്ന്‌ പറയുകയും ചെയ്തവനെക്കാള്‍ വിശിഷ്ടമായ വാക്ക്‌ പറയുന്ന മറ്റാരുണ്ട്‌? ഖുര്‍‌ആന്‍ (41:33)

മുഹമ്മദ് നബി തന്റെ വിടവാങ്ങല്‍ പ്രസംഗത്തില്‍ ‍ദൈവത്തെ സാക്ഷി നിര്‍ത്തി ഒന്നേ ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ളൂ “All those who listen to me shall pass on my words to others and those to others again; and may the last ones understand my words better than those who listen to me directly. be my witness,“

കാട്ടിപ്പരുത്തി said...

അപ്പൂട്ടന്-
അത് ഓരോരുത്തരുടെ കാഴ്ചപാടുകളാണ്‌-
നിങ്ങള്‍ ആദ്യം സാക്കിര്‍ നായിക്കിന്റെ ഏതെങ്കിലും പ്രോഗ്രാം കേള്‍ക്കുകയോ വായിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ അഭിപ്രായം പറയുമ്പോള്‍ ഞാനെന്തു പറയാനാണു-വികലമായിട്ടാണു അവതരിപ്പിചെതെന്നു പറയണമെങ്കില്‍ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് കേള്‍ക്കുക പോലും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നതും ഒത്തു വരേണ്ടെ-
അതിനാല്‍ താഴെയുള്ള ലിങ്കില്‍ ഒന്നു പോയി നോക്കുക- എന്നിട്ടു അഭിപ്രായം പറയുക-

http://www.youtube.com/view_play_list?p=FF23240FB47A59FE&search_query=sri+sri+ravisankar

അപ്പൂട്ടന്-
അത് ഓരോരുത്തരുടെ കാഴ്ചപാടുകളാണ്‌-
നിങ്ങള്‍ ആദ്യം സാക്കിര്‍ നായിക്കിന്റെ ഏതെങ്കിലും പ്രോഗ്രാം കേള്‍ക്കുകയോ വായിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ അഭിപ്രായം പറയുമ്പോള്‍ ഞാനെന്തു പറയാനാണു-വികലമായിട്ടാണു അവതരിപ്പിചെതെന്നു പറയണമെങ്കില്‍ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് കേള്‍ക്കുക പോലും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നതും ഒത്തു വരേണ്ടെ-
അതിനാല്‍ താഴെയുള്ള ലിങ്കില്‍ ഒന്നു പോയി നോക്കുക- എന്നിട്ടു അഭിപ്രായം പറയുക-

ബായെന്‍-

ഞാന്‍ പറഞ്ഞതിനെ നിങ്ങളുടെ കമെന്റ് ശരി വക്കുന്നുവല്ലോ-
അല്ലാഹുവിലേക്കു ക്ഷണിക്കാനേ ആവശ്യപ്പെടുന്നുള്ളൂ- ചേര്‍ക്കാനല്ല-പിന്നെ ക്ഷണിച്ചാലും പോര- സല്‍കര്‍മ്മം പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയും ചെയ്യണം-
കൂടാതെ നബിവചനത്തില്‍ നോക്കു shall pass on my words എന്നല്ലെ- കാണുന്നത് - വാക്കുകള്‍ അല്ലെങ്കില്‍ സന്ദേശം എത്തിക്കുവാന്‍ മാത്രമാണു ആവശ്യപ്പെടുന്നത്- ശരിയായ സ്രോതസ്സുകളില്‍ നിന്നാവുമ്പോള്‍ യുക്തിവാദിയായ നിങ്ങള്‍ക്കു പോലും സത്യം പറയേണ്ടി വരുന്നു.

ചെറിയപാലം said...

പ്രിയ അപ്പൂട്ടൻ,
പല ദിശകളിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോയ ഈ ചർച്ചകളിലൂടെ തന്നെ ഒന്ന് കണ്ണോടിച്ചാൽ ഏത് രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്നവനും അവനവന്റെതായ ഒരു മാർഗ്ഗം സ്വന്തം യുക്തിക്കനുസരിച്ച് ഇവിടെ തന്നെ കണ്ടെത്താവുന്നതാണ്. മതങ്ങളോടുള്ള സമീപനമായലും അങ്ങിനെ തന്നെ.

താങ്കളുടെ ഒന്ന് രണ്ട് പരാ‍മർശങ്ങളിലേക്ക് കൂടി:

>>>>ഖുറാനില്‍ ഹിന്ദു വേദങ്ങള്‍ തിരയുന്നത് ബാലിശം തന്നെ, മറിച്ചും അങ്ങിനെയായി തുടരുന്നതല്ലേ നല്ലത്. രണ്ടും രണ്ടു വിശ്വാസധാരകളല്ലേ?<<<<<<

അന്ത്യപ്രാവചകനായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് നബിയിലൂടെ അവതരിക്കപ്പെട്ട ഖുർആനിന് ബദലായി മറ്റോരു വേദഗ്രന്ഥത്തിലും വിശ്വാസിക്കാൽ ഒരു മുസ്ലിമിന് അനുവാദമില്ല. ശരിതന്നെ, ഒരു ഖുർആൻ വചനം കാണുക.:
“ സത്യവിശ്വാസികളെ, അല്ലാഹുവിലും അവന്റെ ദൂതനിലും അവന്റെ ദൂതന് അവൻ അവതരിപ്പിച്ച ഗ്രന്ഥത്തിലും അവൻ മുൻപ് അവതരിപ്പിച്ച ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും വിശ്വസിക്കുവിൻ” (4:136)

മുകളിൽ ഉദ്ദരിച്ച വാക്യത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം മുൻക്ഴിഞ്ഞ് പോയ പ്രവാചകരിലും അവർക്ക് നൽകപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ഒരു അടിസ്ഥാന വിശ്വാസം പുലർത്തുക എന്നതാണ്.

പിന്നെ ഹൈന്ദവവേദങ്ങൾ എങ്ങനെ ഒരു മുസ്ലിമിന് വിശ്വാസയോഗ്യമാവും എന്നതാണ് പ്രശ്നം!

ദൈവത്തിങ്കൽ നിന്ന് മനുഷ്യർക്ക് പ്രത്യേകമായ സന്ദേശങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന വിശ്വാസം ഹിന്ദുക്കൾക്കിടയിൽ നിലനിന്നിരുന്നവെന്ന് ശ്രുതി സങ്കൽ‌പ്പം തന്നെ വ്യക്തമാക്കുന്നു.മാത്രമല്ല ഇപ്പോഴും സമാനവചനങ്ങൾ ഖുർആനിൽ നിന്നും മറ്റു വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നും ബൈബിളിൽ നിന്നടക്കം കണ്ടെത്താന‍ാവുന്നതുമല്ലേ..
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഖുർആൻ ഒഴികെ മറ്റെല്ലാം പരിപൂണ്ണമായി തള്ളപ്പെടേണ്ടതാണെന്നും അതല്ലെങ്കിൽ അവയൊക്കെ പരിപൂണ്ണമായി സ്വീകാര്യമാണെന്നതിനും അടിസ്ഥാനമില്ല.

>>>>>>അനില്‍ പറഞ്ഞതുപോലെ ഭാരതത്തിലെ ഒരു പേര് പോലും ഇല്ലാത്ത നിലയ്ക്ക് ഭാരതത്തിലെ പ്രവാചകര്‍ക്ക്‌ അത്ര പ്രാധാന്യം ഖുറാന്‍ കല്‍പ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്നല്ലേ അര്‍ത്ഥം?<<<<<<

കാട്ടിപ്പരുത്തി അതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

അപ്പൂട്ടൻ said...

കാട്ടിപ്പരുത്തി,
ഇവിടെ പറഞ്ഞ വിഷയവും സാക്കീര്‍ നായിക്കിനെ കേള്‍ക്കുന്നതും/വായിക്കുന്നതും തമ്മില്‍ എന്താണ് ബന്ധം?സാക്കീര്‍ നായിക്കിനെയല്ലല്ലൊ ഞാന്‍ എതിര്‍ത്തത്, എതിര്‍ക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ പ്രതിപാദിപ്പിക്കപ്പെട്ട വിഷയം ആണ് ഞാന്‍ എന്റെ കമന്റിനു ആധാരമാക്കിയത്.

അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുകയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഭാഷണം കേട്ട് ഇഷ്ടപെടുകയോ ചെയ്‌താല്‍ പോലും ഈ വിഷയത്തില്‍, എന്റെ ധാരണകളെ തിരുത്തുംവിധം ഒരു explanation കിട്ടാത്തിടത്തോളം കാലം, എന്റെ അഭിപ്രായം മാറുമോ? ഇന്നൊരാള് പറഞ്ഞു എന്നതുകൊണ്ടു മാത്രം ഞാന്‍ അഭിപ്രായം മാറ്റണോ? അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഞാന്‍ അഭിപ്രായം ഒന്നും പറഞ്ഞിരുന്നില്ലല്ലോ.

ഇവിടെ സംസാരിച്ചത്‌ ബീമാപ്പള്ളി തന്റെ ബ്ലോഗില്‍ പോസ്റ്റ്‌ ചെയ്ത വിഷയത്തിലാണ്. സാക്കീര്‍ നായിക്‌ എന്ന പേര് വന്നത് ആകസ്മികം മാത്രം. ഈ തിയറിയുടെ ഉപജ്ഞാതാവ് സാക്കീര്‍ നായിക്‌ ആണോ എന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഉറപ്പില്ല (അങ്ങിനെയാണെന്ന് ഞാന്‍ എന്റെ കമന്റില്‍ ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല).

പ്രവാചകനെക്കുറിച്ചു വേദങ്ങളില്‍ പറയുന്നുണ്ടെന്നു സക്കീര്‍ നായിക്‌ എന്നൊരാള്‍ പറഞ്ഞു എന്ന് പണ്ടു കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ ആദ്യം കമന്റിടുന്പോള്‍, ആ പേര് പോലും എനിക്ക് ഉറപ്പില്ലായിരുന്നു, ഓര്‍മയില്‍ നിന്നെടുത്തതാണ്.

ഇപ്പോള്‍ ബീമാപ്പള്ളിയുടെ പോസ്റ്റ്‌ കണ്ടപ്പോഴാണ് വിശദാംശങ്ങള്‍ മനസിലായത്.

പാര്‍ത്ഥന്‍ said...

ഇവിടെ കമന്റുകളിൽ വന്ന ചില വരികൾ കോപ്പിചെയ്യുന്നു.
കൂടെ എന്റെ കുനുഷ്ടു വാദവും.
M.A Bakar said... *മനുഷ്യ സമുദായം ആദം, ഹവ്വ ദമ്പതികളുടെ സന്താന പരമ്പരകളാണു.(അപ്പോ മനുഷ്യൻ മദ്ധ്യ ഏഷ്യയിൽ നിന്നു തുടങ്ങുന്നു. ആഫ്രിക്കയിലെയും ചൈനയിലെയും ഇന്ത്യയിലെയും ജനങ്ങൾക്കുള്ള ആകാര വ്യത്യാസങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കേണ്ടതില്ല. )

**ഇസ്ളാം എന്ന്‌ പറയുന്നതു ഇന്ന്‌ മുസ്ളിംകള്‍ അനുസരിച്ഛു നടക്കുന്ന മതത്തിണ്റ്റെ മാത്രം പേരല്ല.. ഈ എല്ലാ പ്രവാചകന്‍മാരും മുസ്ളിംകള്‍ തന്നെയായിരുന്നു..

(ഇത് എല്ലാ പുരോഗമനത്തിനും മാറ്റങ്ങൾക്കും കാരണം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരാണെന്നു പറയുന്ന പോലായല്ലോ.)

ബായെന്‍ said... *ഒരു മുസ്ലിം വിശ്വസിക്കുന്നതു ഈ ലോകവും അതിലെ സര്‍വ്വസ്വവും സമ്പാദിക്കുന്നതിനേക്കാളും അവന്റെ നാഥന്റെ മുന്നില്‍ പുണ്യകരമായതാണ് ഒരു മുസ്ലിം വിശ്വാസമില്ലാത്തവനെ ഇസ്ലാം വിശ്വാസിയാക്കുക എന്നത്.കാട്ടിപ്പരുത്തി said...*ബായന്‍- ഒരാളെയും മുസ്ലിം ആക്കാന്‍ ഇസ്ലാം അനുശാസിക്കുന്നില്ല- മറിച്ച് തന്റെ മതത്തിന്റെ പ്രചരണം - എന്താണെന്നു മറ്റുള്ളവര്‍ക്കു എത്തിച്ചു കൊടുക്കല്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് താനും-അതിന്നര്ത്ഥം പ്രലോഭനമല്ല-നിര്‍ബന്ധവുമല്ല- മാത്രമല്ല ഒരാളെ നിര്‍ബന്ധിച്ചു മതം മാറ്റുക ഇസ്ലാമിക കാഴ്ചപാടനുനസരിച്ചു പാപമാണു-പക്ഷെ പ്രചരണം നിര്‍ബന്ധവുമാണു-ഇത് ഖുര്‍ആനില്‍ വ്യക്തമാക്കിയതാണു-ചെറിയപാലം said... *ഇന്ത്യയിലും പ്രവാചകന്മാർ വന്നിട്ടുണ്ടാകും, അവർക്ക് വേദഗ്രന്ഥങ്ങളും നൽകപ്പെട്ടിരിക്കണം. ആയതിനാൽ തന്നെ ഈ പ്രവാചകന്മാരെയോ അവരുടെ വേദങ്ങളെയൊ ഇകഴ്ത്താനോ അവമതിക്കാനോ ഖുർആൻ ദൈവീക ഗ്രന്ഥമണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു മുസ്ലിമിന് പാടില്ല” (എന്റെ തന്നെ ബീമാപ്പള്ളിയിൽ ഇട്ട കമന്റിന്റെ കോപ്പി)(പക്ഷെ വേദക്കാരെ - വേദങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരെ എല്ലാവരെയും നരകത്തിയിലിട്ടാലെ ഖുർ‌ആന്റെ വിശ്വാസം പൂർണ്ണമാകൂ. ഒരു മതം വേറൊരു മതത്തെക്കുറിച്ചും അതിലെ തത്ത്വങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഇകഴ്ത്തി പറയുമ്പോൾ ആ പറയുന്ന മതത്തിന്റെ മുഖം വികൃതമാകുന്നു.)
കാട്ടിപ്പരുത്തി said... *ബീമാപള്ളിയുടെ മുലിം പോസ്റ്റ് പോലെ എത്ര ഹൈന്ദവ ബ്ളോഗുകള്‍ പാര്‍ത്ഥന്റെതടക്കം- (ഇസ്ലാമിക പ്രചരണബ്ലോഗുപോലെയാണോ എന്റെ ബ്ലോഗിനെ പരിചയപ്പെട്ടത്. കക്ഷിചേരലോ, വോട്ടുപിടുത്തമോ ഇല്ലാതെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളായ ചില കാര്യങ്ങളെ വിലയിരുത്തുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ടും....)

**-ഉത്തരം സമൂഹത്തില്‍ ഇപ്പോഴുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങള്ക്കും മുഹമെദ് നബിയിലൂടെ പരിഹാരമുണ്ട്‌ എന്നതാണു്‌-നരബലി ആയാലും മറ്റു അനാചാരമായാലും - മാത്രമല്ല ഈ ലോകത്തിന്റെ അവസാനവും മുഹമെദ് നബിയിലൂടെ ആരംഭിച്ചു എന്നതും ചേര്‍ത്തു വായിക്കുക-(കലികാലം എന്നല്ലാതെ എന്താ പറയാ.)

*** എല്ലാ സമൂഹത്തിന്റെയും ധാര്‍മിക പ്രശ്നങ്ങള്‍ ആണു മതം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്- അതിനാല്‍ തന്നെ ആ സമൂഹത്തിന്നറിയുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ ഉദാഹരിക്കുന്നതിന്നു മാത്രമാണു ഈ ചരിത്രങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്- അതാകട്ടെ എല്ലാ സമൂഹത്തിന്നും ബാധകവുമാണു-(നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആദിവാസികളെ സ്കൂൾ സിലബസനുസരിച്ചുള്ള പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതിൽ തന്നെ അദ്ധ്യാപകർ പരാചയപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതായത് ഓരോരുത്തരുടെയും സംസ്കാരത്തിനനുസരിച്ച കാര്യങ്ങളേ അവർക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കൂ. അപ്പോഴാണ് ലോകത്തെല്ലാവർക്കും ബാധകമാവുന്ന ഒരേഒരു തത്ത്വസംഹിത പ്രായോഗികമാണെന്നു പറയുന്നത്.)

അനില്‍ശ്രീ... said... *പ്രവാചന്മാര്‍ എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ ദൂതന്മാര്‍ ആയിരുന്നു എന്ന് അങ്ങോട്ട് വിശ്വസിക്കുക. (ഭാരതത്തിൽ എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിയാത്ത പ്രവാചകന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എഴുത്തും വായനയും മനനം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവും ഉണ്ടായിരുന്ന ഋഷീശ്വന്മാരായിരുന്നു വേദങ്ങളും യോഗശാസ്ത്രങ്ങളും ഉപനിഷത്തുക്കളും തലമുറകളായി പകർന്നു തന്നത്.)

ഇഹ്സാൻ said...

ബീമാപ്പള്ളി ബ്ലോഗ് പലപ്പോഴും അസത്യങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു.
ഖുർആനിൽ തിരിമറി നടത്തുന്നവർ മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് കൂടി പറയിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമീച്ചാൽ ഉപകാരമായിരുന്നു.
കാരണം ഇതെല്ലാം വരവ് വെക്കപ്പെടുന്നത് ഇസ് ലാമിന്റെ അക്കൌണ്ടിലാണ്!

പാര്‍ത്ഥന്‍ said...

ഇഹ്സാൻ said...

(ഒരാളെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കിയല്ലൊ.)

ചെറിയപാലം said...

(പക്ഷെ വേദക്കാരെ - വേദങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരെ എല്ലാവരെയും നരകത്തിയിലിട്ടാലെ ഖുർ‌ആന്റെ വിശ്വാസം പൂർണ്ണമാകൂ. ഒരു മതം വേറൊരു മതത്തെക്കുറിച്ചും അതിലെ തത്ത്വങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഇകഴ്ത്തി പറയുമ്പോൾ ആ പറയുന്ന മതത്തിന്റെ മുഖം വികൃതമാകുന്നു.)

ഇത്തരം പ്രസ്ഥാവനകളുടെ വിവക്ഷ തന്നെ വികൃതമായവ ഏതെന്നിലേക്ക് വിരൽചൂണ്ടുന്നു!!!!!!!!

പ്രതിവാദം said...

യു.എ.ഇ ക്കാര്‍ക്ക് ഇതാ.

പ്രതിവാദം

ചെറിയപാലം said...

ഇഹ്സാൻ,

താങ്കളേയും കൂട്ടാളികളെയും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു.പക്ഷേ ഇത്തരം കമന്റുകൾ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല! എതായലും താങ്കളുടെ കമന്റിന് പാർത്ഥന്റെ കയ്യടി താങ്കൾ എവിടെ വരവ് വെക്കുമോ എന്തോ????

അനില്‍ശ്രീ... said...

ഇത് രണ്ട് വിഭാഗങ്ങള്‍ തമ്മിലുള്ള വാദപ്രതിവാദമാക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. എനിക്ക് അറിയാവുന്നത് ഇസ്ലാം "ഒരു" മതമാണ് അല്ലെങ്കില്‍ "ഒരു" തത്വചിന്തയാണ്, "ഒരു" ജീവിതചര്യയാണ് എന്നൊക്കെയാണ്.

ഇസ്‌ഹാന്‍ , എതിരഭിപ്രായമുണ്ടെങ്കില്‍ ആ ബ്ലോഗില്‍ ചെന്ന് പറയുക. ഇനി ഇത്തരം അഭിപ്രായങ്ങള്‍ വന്നാല്‍ ഡിലിറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും.

കാട്ടിപ്പരുത്തി said...

അപ്പുട്ടന്-ഒരു ചര്‍ച്ചയില്‍ ഒരാളുടെ പേര്‍ കൊണ്ടുവരിക- എന്നിട്ട് അയാള്‍ കാര്യങ്ങള്‍ വളച്ചൊടിച്ചു എന്നാരോപിക്കുക- അയാളെ കുറിച്ചൊന്നും വായിക്കുകയോ കേള്‍ക്കുകയോ ചെയ്യാതിരിക്കുക- എന്നിട്ട് അയാളും വിഷയവുമായ ബന്ധമെന്തെന്നു വാദിക്കുകയും ചെയ്യുക-
ഇനി ഇപ്പറഞ്ഞ ഭവിഷ്യപുരാണവും ഇയാള്‍ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല- അതിനാല്‍ നിങ്ങളുമായി ചര്ച്ചയില്‍ താത്പര്യമില്ല-
അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എനിക്കുണ്ടല്ലോ- ഒരു പ്രഭാഷണം കേള്ക്കുമ്പോഴേക്കു ഒരാളുടെ അഭിപ്രായം മാറുമെന്നു കരുതാന്‍-അയ്യേ-

അനില്‍ശ്രീ... said...

ശരിക്കും പറഞ്ഞാല്‍ ഈ പോസ്റ്റിന് സാക്കീര്‍ നായിക് എന്നയാളുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ല. അയാളല്ല ഈ കണ്ടെത്തലിന് പിന്നില്‍. മറ്റ് പലരുമായിരിക്കും. ബീമാപ്പള്ളി ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവര്‍ അതിന്റെ പ്രചാരകര്‍ മാത്രം. ഈ പറഞ്ഞ സക്കീറും ഒരു പ്രചാരകന്‍ ആകാം. എനിക്കറിയില്ല. അപ്പൂട്ടന്റെ (സാക്കീര്‍ നായിക്കിന്റെ പേരു പരാമര്‍ശിച്ച) ആദ്യത്തെ കമന്റില്‍ ഉറപ്പൊന്നുമില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഓര്‍മയില്‍ നിന്ന് വന്ന ഒരു പേര് എഴുതുന്നു എന്നപോലെ.

ജാമ്യം: ഭവിഷ്യപുരാണം ഞാനും വായിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇംഗ്ലീഷ് വരെയുള്ള ആ പുരാണം വായിക്കണമെന്നുണ്ട്. ചുമ്മാ ഒരു രസത്തിന്.

കാട്ടിപ്പരുത്തി said...

പാര്ത്ഥന്‍-
പാര്ത്ഥന്റെ ബ്ലോഗ് ഹിന്ദു മതത്തിന്റെ കാര്യങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ചചെയ്യുന്നു എന്നത് ഒരു വസ്തുത മാത്രമല്ലെ-എന്നിട്ടെന്തിനാ ഒരു എന്നിട്ടും--
ഇസ്ലാമിക പ്രചരണം തെറ്റും പാര്ത്ഥന്‍ ചെയ്യുന്നത് ശരിയും എന്ന തോന്നലില്‍ നിന്നും വരുന്ന ഒരു വിഷമമാണു-
പിന്നെ പുനര്‍ജന്മത്തിലും അവസാനം ആത്മാവിന്റെ മായാവസ്ത്യിലും വിശ്വസിക്കുന്ന പാര്‍ത്ഥന്‌ സ്വര്‍ഗ്ഗത്തെ കുറിച്ചും നരകത്തെ കുറിച്ചും എന്തിനു വേവലാതിപ്പെടണം-യേശുവില്‍ വിശ്വസിച്ചാലെ മോക്ഷം ലഭിക്കുകയുള്ളു എന്നു കൃസ്ത്യാനികള്‍ വിശ്വസിക്കുന്നതിനു ആ വിശ്വാസമില്ലെങ്കില്‍ ഒരു മുസ്ലിമായ എന്നെ എന്തിനു വേവലാതിപ്പെടുത്തണം- അവര്‍ അങ്ങിനെ വിശ്വസിക്കുന്നതു എന്നെയോ എന്റെ വിശ്വാസത്തെയോ ഇകഴ്ത്തുന്നതായി എനിക്കു അനുഭവപെട്ടിട്ടില്ല- പാര്ത്ഥന്‍ പറയുന്നത് വിശ്വാസവും മറ്റുള്ളതെല്ലാം അന്ധവിശ്വാസവുമെന്നു വിശ്വസിക്കാന്‍ പാര്ത്ഥനു അവകാശമുണ്ട്-അതേപോലെ മറ്റുള്ളവര്‍ക്കും-

-------പക്ഷെ വേദക്കാരെ - വേദങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരെ എല്ലാവരെയും നരകത്തിയിലിട്ടാലെ ഖുർ‌ആന്റെ വിശ്വാസം പൂർണ്ണമാകൂ. ഒരു മതം വേറൊരു മതത്തെക്കുറിച്ചും അതിലെ തത്ത്വങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഇകഴ്ത്തി പറയുമ്പോൾ ആ പറയുന്ന മതത്തിന്റെ മുഖം വികൃതമാകുന്നു.------

എന്നെല്ലാം പാര്‍ത്ഥനെഴുതുമ്പോള്‍ അത് വിമര്‍ശനമായും കുറ്റപ്പെടുത്തലുമായൊന്നും ആരും കാണെരുത്‌-

കൃസ്ത്യാനികള്‍ യേശുവിലും യേശുവിന്റെ വിശുദ്ധ രക്തചൊരിചിലിലും വിശ്വാസിക്കാത്തതിനാല്‍ മോക്ഷം ലഭിക്കാത്തവനായി എന്നെ കാണുന്നതില്‍ അക്കാര്യങ്ങളില്‍ തരിമ്പുപോലും വിശ്വാസമില്ലാത്ത ഞാനെന്തിനു പ്രയാസപ്പെടണം-അങ്ങിനെ എന്നെ കൂടി സ്വര്‍ഗ്ഗത്തിലിടുവിപ്പിക്കാന്‍ അവിശ്വാസിയായ ഞാനെന്തിനു ശ്രമം നടത്തണം-

സമൂഹത്തിലെ ധാര്‍മിക കാര്യങ്ങള്‍ പറയുമ്പോള്‍ സ്കൂള്‍ പഠന സമ്പ്രദായത്തെ ഉദാഹരിക്കുന്നത് ഞാന്‍ പറയുന്നെതെന്തെന്നു മനസ്സിലാവാത്തത് കൊണ്ടാണു-ഒന്നുകൂടി ആവര്‍ത്തിക്കാം - സമൂഹത്തിലെ ധാര്‍മിക പ്രശ്നങ്ങള്‍ ആദിവാസി സമൂഹത്തിന്റെയും ആധുനിക സമൂഹത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനമായി ഒന്നാണു-അക്കാര്യങ്ങളുടെ പരിഹാരമാണു മതത്തിന്റെ ധര്‍മം-

അനില്‍ശ്രീ... said...

ഒരേ ഒരു പോയിന്റ്.

സമൂഹത്തിലെ ധാര്‍മിക പ്രശ്നങ്ങള്‍ തീര്‍ക്കേണ്ടത് മതങ്ങളല്ല. ശരിയായ വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് അറിവ് നേടണം. എന്നാലേ കാര്യമുള്ളു. എട്ടാം ക്ലാസും ഗുസ്തിയും മതപഠനവും കൊണ്ട് ധാര്‍മികത വരണമെന്നില്ല.

ധാര്‍മികത പഠിക്കേണ്ടത് ഇടുങ്ങിയ മത പഠനശാലകളിലല്ല. വിശാലമായ തലത്തില്‍ വേണം അത് പഠിക്കേണ്ടത്.

ഇതൊന്നും നടക്കാത്തതാണ് കുഴപ്പം.

Zulfukhaar-ദുല്‍ഫുഖാര്‍ said...

ഡിയർ അനിൽശ്രീ ,


നിങ്ങൾ പറയുന്നു

>>സമൂഹത്തിലെ ധാര്‍മിക പ്രശ്നങ്ങള്‍ തീര്‍ക്കേണ്ടത് മതങ്ങളല്ല. <<


സംശയം 1


പിന്നെ രാഷ്രീയപാർട്ടികളാണോ ?


>>ശരിയായ വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് അറിവ് നേടണം. എന്നാലേ കാര്യമുള്ളു. <<

സംശയം 2

അത് എവിടെയാണ് ലഭിക്കുക. ഒരു സ്ഥലം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാമോ ?


>>എട്ടാം ക്ലാസും ഗുസ്തിയും മതപഠനവും കൊണ്ട് ധാര്‍മികത വരണമെന്നില്ല. <<


സംശയം 3

ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് ധാർമ്മികത വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ മഹാൻ ആരാണ് ?>>ധാര്‍മികത പഠിക്കേണ്ടത് ഇടുങ്ങിയ മത പഠനശാലകളിലല്ല. <<


സംശയം 3

പിന്നെ ഇടുങ്ങിയ പാർട്ടി ആപ്പിസുകളിലാണോ ?


>> വിശാലമായ തലത്തില്‍ വേണം അത് പഠിക്കേണ്ടത്. <<

കരക്റ്റ്.. വിശാലമായി പഠിക്കാത്തതിന്റെ കുഴപ്പം അനിൽ ശ്രീയിലും കാണുന്നു.


>>ഇതൊന്നും നടക്കാത്തതാണ് കുഴപ്പം <<


അതെ അതു തന്നെ.ഒരു കാര്യം വിട്ടു ;;

ഈ ഫീമാപള്ളി ഒരു പയങ്കർ ഫുള്ളിയാ കേട്ടെ.. ഇമ്മക്കത്ര വിവരല്ലാത്തോണ്ട്.. അതിലേക്കില്ല

പടച്ചോൻ ആകാശത്ത് ഒരു കസേരയിൽ ഇരിക്കുകയാണെന്നും രാത്രിയായൽ ഇറങ്ങി വരുമെന്നും വരെ പറയുന്ന പാർട്ടിയാ. ഒരെന്ത് പറഞാലും അത് ശത്യാ.. ഏത്..

അനില്‍ശ്രീ... said...

Zulfukhaar-ദുല്‍ഫുഖാര്‍

>>സമൂഹത്തിലെ ധാര്‍മിക പ്രശ്നങ്ങള്‍ തീര്‍ക്കേണ്ടത് മതങ്ങളല്ല. <<
സംശയം 1
പിന്നെ രാഷ്രീയപാർട്ടികളാണോ ?

അങ്ങനെ ഞാന്‍ പറഞ്ഞോ? >>ശരിയായ വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് അറിവ് നേടണം. എന്നാലേ കാര്യമുള്ളു. <<
സംശയം 2
അത് എവിടെയാണ് ലഭിക്കുക. ഒരു സ്ഥലം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാമോ ?

ഇതു വരെ ശരിയായ വിദ്യാഭ്യാസം നേടാന്‍ ശ്രമിക്കാത്തവരോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടും കാര്യമില്ല >>എട്ടാം ക്ലാസും ഗുസ്തിയും മതപഠനവും കൊണ്ട് ധാര്‍മികത വരണമെന്നില്ല. <<
സംശയം 3
ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് ധാർമ്മികത വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ മഹാൻ ആരാണ് ?

അങ്ങനെ നടിക്കുന്നവരെ ധാരാളം കണ്ടിട്ടുണ്ട് >>ധാര്‍മികത പഠിക്കേണ്ടത് ഇടുങ്ങിയ മത പഠനശാലകളിലല്ല. <<
സംശയം 3
പിന്നെ ഇടുങ്ങിയ പാർട്ടി ആപ്പിസുകളിലാണോ ?

അങ്ങനെ ഞാന്‍ പറഞ്ഞോ? എഴുതാപ്പുറം വായിക്കുന്നത് ശീലമാണല്ലേ? >> വിശാലമായ തലത്തില്‍ വേണം അത് പഠിക്കേണ്ടത്. <<

കരക്റ്റ്.. വിശാലമായി പഠിക്കാത്തതിന്റെ കുഴപ്പം അനിൽ ശ്രീയിലും കാണുന്നു.

Thank you for the compliment താങ്കള്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പഠനം എനിക്ക് തല്‍ക്കാലം ആവശ്യമില്ല.

ചെറിയപാലം said...

പ്രിയ അനിൽശ്രീ,
ബഹറൈൻ രാജാവ് ഇച്ഛിച്ചതും മൈക്കൽ ജാക്സൺ പാടിയതും മാപ്പിളപ്പാട്ട് എന്ന പോലെയായി കാര്യങ്ങൾ.

ബീമാപള്ളി ഉദ്ദേശിച്ചകാര്യം ബീമാപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഏറ്റെടുത്ത് ബീമാപ്പള്ളിയേക്കാൾ നന്നായി തന്നെ നിറവേറ്റി!

ഒരു വിശ്വാസിയുടെ കടമ മാത്രം ബീമാപള്ളി നിർവ്വഹിച്ചപ്പോൾ അതിനെ വിമർശനാത്മകമായ ബുദ്ധിയോടെ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈന്ദവവേദങ്ങളും അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നല്ലോ എന്ന “ചാരിതാർഥ്യത്തോടെ” ഒരു ചർച്ചാവിഷയമാക്കികൊണ്ട് താങ്കളുടെ ബ്ലൊഗിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടതിനെ ആരെന്തോക്കെ പറഞ്ഞാലും എനിക്കു ആത്മാർതമായി താങ്കളെ അഭിനന്ദിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല.....സത്യം!

ഇനിയും ഇത്തരം ഉദ്ധ്യമങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

അപ്പൂട്ടൻ said...

കാട്ടിപ്പരുത്തി,
സത്യം പറഞ്ഞാല്‍, എനിക്ക് താങ്കളുടെ ലോജിക്‌ മനസിലായില്ല. ഇതൊരുമാതിരി രാമായണത്തിന്റെ ചര്‍ച്ചയില്‍ ബി ആര്‍ ചോപ്രയെക്കുറിച്ചു സംസാരിക്കുന്നത് പോലെയായല്ലോ. ഉദാഹരണത്തിന് ക്ഷമിക്കുക, Mein Kampf വായിചിട്ടല്ലല്ലോ ഇന്ന് ലോകത്തിലെല്ലാവരും ഹിറ്റ്ലറെ ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുന്നത്. അതില്‍ എഴുതിയ കാര്യങ്ങള്‍ വായിച്ചാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെയ്തികള്‍ താങ്കള്‍ അംഗീകരിക്കുമോ? (സാക്കീര്‍ നായിക്കിനെ ഹിറ്റ്ലറുമായി താരതമ്യം ചെയ്തതാണെന്ന് കരുതരുതേ ദയവായി, that's not what I mean)

വിഷയവുമായി നേരിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം എന്തിനു ചര്‍ച്ച ചെയ്യണം? നമ്മളിവിടെ വ്യക്തിയെ അല്ല ചര്‍ച്ച ചെയ്തത്, ഇതുവരെ. ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ അറിയാന്‍ താല്പര്യമുള്ളവര്‍ക്ക് തിരയാന്‍ എളുപ്പത്തിനാണ് ഞാന്‍ സാക്കീര്‍ നായിക്കിന്റെ പേര് കൊടുത്തത്. അതും ഉറപ്പില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ടു തന്നെ.

ആധികാരികം എന്ന നിലയിലല്ലേ ബീമാപ്പള്ളി ആ പോസ്റ്റ്‌ അവിടെ ഇട്ടതു. ഇപ്പറയുന്ന ബീമാപ്പള്ളി ഭവിഷ്യപുരാണം വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഈ പോസ്റ്റിനു പ്രചാരം കൊടുക്കുന്നവര്‍?

വെറുതെ എന്തിനാ മാഷേ തര്‍ക്കിക്കാന്‍ ഒരു വിഷയം? എഴുതപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുടെ അകത്തു നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നതല്ലേ അതിന്റെ രീതി?

ഇനി സാക്കീര്‍ നായിക്കിനെ കുറിച്ച് ഞാന്‍ എഴുതിയ ശകലങ്ങള്‍ പറയാം.
സക്കീര്‍ നായിക്‌ (പേര് അതാണെന്ന് തോന്നുന്നു) ഇത്തരത്തില്‍ ഒരു തിയറി പറഞ്ഞതായി കേട്ടിട്ടുണ്ട് - ആദ്യ കമന്റില്‍.
നിലനില്‍പ്പിന്റെ പ്രശ്നം സക്കീര്‍ നായിക്കിനെ പോലുള്ള വ്യക്തികള്‍ക്കാണ്. (പേര് ഞാന്‍ ഇനിയും വെരിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല, ക്ഷമിക്കണം). - ചെറിയപാലം എന്ന സുഹൃത്തിന്റെ കമന്റിനുള്ള മറുപടി.
പിന്നീട് പറഞ്ഞിടത്തെല്ലാം ഈ തിയറിയുടെ ഉപജ്ഞാതാവ് എന്ന phrase ആണ് ഞാന്‍ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്.

ഇനി അഥവാ സാക്കീര്‍ നായിക്‌ തന്നെയാണെങ്കില്‍, ഞാനത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ തന്നെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിത്വവും ഇതരവിഷയങ്ങളില്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനമോ നിലപാടോ ഇവിടെ വിഷയമാക്കേണ്ടതുണ്ടൊ? ഈ വിഷയത്തില്‍ തന്നെ അദ്ദേഹം തന്റെ നിലപാട് പറഞ്ഞതിന്റെ (അങ്ങിനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍) ഒരു ഭാഗമല്ലേ ബീമാപ്പള്ളിയുടെ പോസ്റ്റ്‌ ആയി വന്നത്. അപ്പോള്‍ എന്റെ അഭിപ്രായം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഷണം കേട്ടതുകൊണ്ടു മാറുമെന്നും തോന്നുന്നില്ല.

സാക്കീര്‍ നായിക്കിന്റെ പ്രഭാഷണം കേള്‍ക്കുകയോ അദ്ദേഹത്തിനെക്കുറിച്ചു വായിക്കുകയോ ചെയ്‌താല്‍ മാത്രം ഈ വിഷയത്തില്‍ എന്റെ അഭിപ്രായം മാറില്ല എന്നല്ലേ ഞാന്‍ പറഞ്ഞത്. അതിനാണോ താങ്കള്‍ അയ്യേ പറഞ്ഞത്. കഷ്ടം സഹോദരാ.....

ഏതായാലും ഞാനുമായി ചര്‍ച്ച ഇല്ല എന്ന് താങ്കള്‍ തീരുമാനിച്ചതില്‍ സന്തോഷം. ഞാനത് പണ്ടെ നിര്‍ത്തിയതാണല്ലോ. താങ്കള്‍ക്കു നന്നായി എഴുതാനറിയാമെങ്കിലും ചര്‍ച്ച വരുന്പോള്‍ താങ്കളുടെ വാദഗതികള്‍ രീതി മാറുന്നത് കണ്ടതിനാല്‍, വിഷയത്തിന് പുറത്തേക്കു കാര്യങ്ങള്‍ നീങ്ങുന്നതിനാല്‍ തന്നെയാണ്, മുന്‍പും ഞാന്‍ പിന്മാറിയത്.

ഇതിനായി താങ്കള്‍ മറുപടി എഴുതിയാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഞാന്‍ പ്രതികരിക്കുന്നില്ല. വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസാരിക്കാമെങ്കില്‍ മാത്രം ഞാനും കൂടാം.

യരലവ~yaraLava said...

ദൈവത്തിലും പരലോകത്തിലും പരലോകത്തെ ദൈവീക ശിക്ഷയിലുമൊന്നും വിശ്വാസമില്ലെങ്കില്‍ മനുഷ്യര്‍ക്ക് ധാര്‍മ്മീകബോധവും സാദാചാരബോധവും ഇല്ലായെന്നും ദൈവത്തില്‍ വിശ്വാസമില്ലാത്തവന് എങ്ങിനേയും ജീവിക്കാമെന്നുമുള്ള മതവിശ്വാസികളുടെ ആരോപണത്തിനെതിരെ ഒരു പ്രഭാഷണം.
1. http://www.zshare.net/audio/57727978aeae4e00/

2. http://www.zshare.net/audio/5746068679b693df/

അനില്‍: സ്വതന്ത്രചിന്തകരുടെ ധര്‍മ്മാധര്‍മ്മം ചര്‍ച്ചയില്‍ വന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതിവിടെയിടുന്നത്, ക്ഷമിക്കണം. വിമ്മിഷ്ടമായെങ്കില്‍ ഡിലീറ്റും എന്ന വിശ്വാസത്തോടെ.

സ്വന്തം
യരലവ

അനില്‍ശ്രീ... said...

ചെറിയപാലം,

വായനയും മനസ്സിലാക്കലും ഇഷ്ടമായി. "ഹൈന്ദവ വേദങ്ങള്‍" അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നു എന്നതില്‍ എനിക്ക് ചാരിതാര്‍ത്ഥ്യം തോന്നി എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതില്‍ നിന്ന് തന്നെ എത്ര ആഴത്തില്‍ ഈ പോസ്റ്റ് താങ്കള്‍ മനസ്സിലാക്കി എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. :) . നന്ദി സഹോദരാ നന്ദി. ഇങ്ങനെ തന്നെ വേണം വായിക്കാന്‍.

ചുരുക്കി പറഞ്ഞാല്‍ ഈ പോസ്റ്റ് ഇട്ടതു കൊണ്ട് നബിയെ പറ്റി പുരാണങ്ങളില്‍ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഇത് വായിച്ച എല്ലാവര്‍ക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു.

ചെറിയപാലം said...

അനിൽശ്രീ,
ഞാൻ കൊട്ടേഷൻ (“”)എവിടെയ‍ാണ് ഉപയോഗിച്ചതെന്നെങ്കിലും താങ്കൾക്കൊന്ന് ചുമ്മാ പരിശോദിക്കാർന്നു. എന്നിട്ട് പിന്നെ അതിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ പോരായിരുന്നോ?????
ഇങ്ങനെ തന്നെ വായിക്കണം!!!!!!!!!!!

>>>>>>>>>ചുരുക്കി പറഞ്ഞാല്‍ ഈ പോസ്റ്റ് ഇട്ടതു കൊണ്ട് നബിയെ പറ്റി പുരാണങ്ങളില്‍ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഇത് വായിച്ച എല്ലാവര്‍ക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു.<<<<<<

ഹാ‍യ്...ഹായ്..എന്താപ്പോ കഥ ആകെ മാറിയല്ലോ.........

ഞാൻ നേരത്തേ വ്യക്തമാക്കിയതാണല്ലോ ബീമാപള്ളി തന്റ്റെ കടമ മാത്രം നിർവ്വഹിച്ചതാണെന്ന്! അല്ലെതെ ഇതു വായിക്കുന്നവരൊക്കെ ഓടി വന്ന് തന്നെ അംഗീകരിച്ച് സർട്ടിഫിക്കേറ്റ് തരും എന്ന ആഗ്രഹം ഉള്ളിൽ അടക്കിയിട്ടാണോ ഇത്തരമൊരു സാഹസത്തിന് മുതിരുന്നത്?

തീർച്ചയായും ആല്ല.കാരണം അങ്ങനെ ഒരാഗ്രഹത്തിന്റെ പുറത്താണെങ്കിൽ
അത് ഇസ്ലാമികമല്ല.

വീണ്ടും നോക്കാം : ചില വ്യവസ്ഥകളിൽ അധിഷ്ടിതമാണ് പ്രബോദനത്തിന്റെ തത്വങ്ങളും. അപ്രകാരം ആരെയും നിർബന്ധിക്കാനോ തങ്ങളുടെ വാദം എവിടെയും അടിച്ചേൽ‌പ്പിച്ച് അംഗീകാരങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാനോ പാടില്ല.

മറ്റൊന്ന്, പരമാവധി ആളുകളിലേക്ക് ആശയങ്ങളെത്തിക്കുക എന്നതാണ്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നവർ ഏത് രീതിയിൽ പ്രതികരിച്ചാലും അതെത്തിച്ചുകൊടുക്കന്നവ്വർക്ക് വലിയ പുണ്യം ഉണ്ടേന്നതും സത്യമാണ്. അതു ഏത് മാർഗ്ഗമായാലും

കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇതിനെക്കുറുച്ച് ചർച്ചചെയ്യപ്പെടാൻ നിമത്തമായത് യുക്തിവായായ താങ്കളുടെ ബ്ലോഗ് തന്നെ ആയതിനാലാണ് എന്റെ അഭിനന്ദനമറിയിച്ചത്,
അല്ലാതെ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടിത്തവരൊക്കെ നബിയെ പറ്റി പുരാണങ്ങളില്‍ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് സമ്മതിച്ചല്ലോ എന്ന “വ്യാമോഹം” കൊണ്ടല്ല.......

ബയാന്‍ said...

ചെറിയപാലം

"ചില വ്യവസ്ഥകളിൽ അധിഷ്ടിതമാണ് പ്രബോദനത്തിന്റെ തത്വങ്ങളും. അപ്രകാരം ആരെയും നിർബന്ധിക്കാനോ തങ്ങളുടെ വാദം എവിടെയും അടിച്ചേൽ‌പ്പിച്ച് അംഗീകാരങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാനോ പാടില്ല.

പാടില്ല എന്നല്ല, നടക്കില്ല എന്നു പറ.

അനില്‍ശ്രീ... said...

ബീമാപ്പള്ളിക്ക് ഇങ്ങനെ ഗൂഢോദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. ഞാന്‍ പോസ്റ്റില്‍ തന്നെ എഴുതിയിരുന്നു അതില്‍ വരുന്ന പോസ്റ്റുകള്‍ ഒക്കെ വായിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും കമന്റ് ഇടാറില്ല എന്ന്. കാരണവും പറഞ്ഞിരുന്നു. അത് എഴുതുന്ന വ്യക്തിയെയോ (അതോ വ്യക്തികളോ?) അവരുടെ വിശ്വാസങ്ങളെയോ വിമര്‍ശിക്കുക എന്റെ ലക്ഷ്യവുമല്ല. ചരിത്രപരമായി ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത രണ്ട് മതങ്ങള്‍ തമ്മില്‍ ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കല്‍ എന്ന അസംബന്ധം കണ്ടപ്പോള്‍ അതിനെ ഒന്നു വിമര്‍ശിക്കണം എന്ന് തോന്നി.

ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടു പിടുത്തം അറബ് ലോകത്തെ മത പണ്ഡിതന്മാര്‍ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കൂടി അറിഞ്ഞാല്‍ കൊള്ളാമായിരുന്നു. അതോ ഇത് ഇന്ത്യയിലെ മത പ്രചരണത്തിനായി മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയ തിയറി ആണോ? ആകാന്‍ വഴി ഇല്ല അല്ലേ?

ഏതായാലും എന്റെ അക്കൗണ്ടിലും കുറച്ച് പുണ്യങ്ങള്‍ കിട്ടി. സ്വര്‍ഗത്തിലേക്ക് ഒരു എന്‍ഡ്രിക്ക് ഇനി എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമോ എന്തോ?

ചെറിയപാലം, ദൈവവിശ്വാസം ഇല്ലാത്തതാണോ ഒരു യുക്തിവാദിയുടെ ലക്ഷണം? എന്റെ തിയറി അനുസരിച്ച് ഇത്തിരി വിവരവും ചിന്തിക്കാന്‍ കഴിവും ഉള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരും യുക്തിവാദിയാണ്. കാരണം സ്വന്തം കാര്യം വരുമ്പോള്‍ 'യുക്തി'ക്കനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്നവരാണ് ഈ ജാതി മനുഷ്യര്‍. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോള്‍ അവരും യുക്തിവാദികള്‍ തന്നെ. പെട്ടെന്ന് തീരുമാനമെടുക്കാന്‍ പറ്റണമെങ്കില്‍ ഒരു യുക്തിവാദി ആയേ പറ്റൂ. അല്ലാതെ മതഗ്രന്ഥങ്ങളില്‍ പറഞ്ഞത് പ്രകാരം മാത്രം ചെയ്യുന്നവരാണോ പൊതുജനങ്ങളില്‍ അധികം?

ഞാന്‍ ഒരു യുക്തിവാദി ആണോ എന്ന് എനിക്കുപോലുമറിയില്ല. കാരണം യുക്തിവാദിയുടെ ഡെഫനിഷന്‍ ഇതുവരെ പഠിച്ചിട്ടില്ല.

പാര്‍ത്ഥന്‍ said...

കാട്ടിപ്പരുത്തിയോട് :എന്റെ ബ്ലോഗ് ഒരു മതപ്രചരണ മാധ്യമമാണെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു എഴുതിയതുകൊണ്ട് ചിലത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
ബായെന്‍ said... ഒരു മുസ്ലിം വിശ്വസിക്കുന്നതു ഈ ലോകവും അതിലെ സര്‍വ്വസ്വവും സമ്പാദിക്കുന്നതിനേക്കാളും അവന്റെ നാഥന്റെ മുന്നില്‍ പുണ്യകരമായതാണ് ഒരു മുസ്ലിം വിശ്വാസമില്ലാത്തവനെ ഇസ്ലാം വിശ്വാസിയാക്കുക എന്നത്.ബായെന്‍ said... കാട്ടിപ്പരുത്തി :
അല്ലാഹുവിങ്കലേക്ക്‌ ക്ഷണിക്കുകയും സല്‍കര്‍മ്മം പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയും തീര്‍ച്ചയായും ഞാന്‍ മുസ്ലിംകളുടെ കൂട്ടത്തിലാകുന്നു എന്ന്‌ പറയുകയും ചെയ്തവനെക്കാള്‍ വിശിഷ്ടമായ വാക്ക്‌ പറയുന്ന മറ്റാരുണ്ട്‌? ഖുര്‍‌ആന്‍ (41:33)
കാട്ടിപ്പരുത്തി said... ബായെന്‍-
ഞാന്‍ പറഞ്ഞതിനെ നിങ്ങളുടെ കമെന്റ് ശരി വക്കുന്നുവല്ലോ-
അല്ലാഹുവിലേക്കു ക്ഷണിക്കാനേ ആവശ്യപ്പെടുന്നുള്ളൂ- ചേര്‍ക്കാനല്ല-പിന്നെ ക്ഷണിച്ചാലും പോര- സല്‍കര്‍മ്മം പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയും ചെയ്യണം-
(aksauae@gmail.com - ഇത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കടമയാണ് .)
ഈ സല്‍‌പാന്ഥാവിന്റെ മാധുര്യം അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ ഒരാളാണ് താങ്കളെങ്കില്‍ തീര്‍ച്ചയായും സമൂഹത്തിലെ മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് ഇതെത്തിക്കാന്‍ താങ്കളും എന്നെപ്പോലെ ബാധ്യസ്ഥനാണ്. അതിനായി ശ്രമിക്കുമല്ലോ. നാമേവരേയും കാരുണ്യവാനായ അല്ലാഹു അവന്റെ ഉത്തമരായ അടിയാറുകളില്‍ ഉള്‍‌പ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ - ആമീന്‍. വ അലൈക്കും അസ്സലാം വ റഹ്‌മത്തുല്ലാഹി വ ബറക്കാത്തുഹു. മുകളിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതെല്ലാം ഈ പോസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു വന്നിട്ടുള്ള കമന്റുകളാണ്. ഇസ്ലാമിക ബ്ലോഗുകളിൽ പോയാൽ ഇതിലും കൂടുതലും കാണാം. അതിനെയൊന്നും ഞാൻ കുറ്റം പറയുന്നില്ല. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കടമയുണ്ടായിരിക്കും.
ഇത്തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും എന്റെ ബ്ലോഗിൽ ‘കാട്ടിപ്പരുത്തി’ വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കുക. തിരുത്താൻ തയ്യാറാണ്.

ചെറിയപാലം said...

അനിൽശ്രീ,
മതങ്ങളൊക്കെ അടിസ്ത്ഥാനപരമായി ഒന്നിൽ നിന്നു തന്നെ എന്നാരെങ്കിലും വ്യക്തമായ തെളിവുകളെയോ അതല്ലെങ്കിൽ ദുർബലമാ‍യ തെളിവുകളെ തന്നെ ആധാരമക്കിയോ മുന്നോട്ട് വെക്കുംബോൾ അത് അസംബന്ധം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രസക്തിയെ ഞാൻ മാനിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടേ
നിലനിൽ‌പ്പ്!!!!!

>>>>>എന്റെ തിയറി അനുസരിച്ച് ഇത്തിരി വിവരവും ചിന്തിക്കാന്‍ കഴിവും ഉള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരും യുക്തിവാദിയാണ്<<<<<

ഇതേ തിയറി തന്നെയാണ് ഞാനും ഉപയോഗിച്ചത്!!

ബയാന്‍ said...

പാര്‍ത്ഥന്‍ : എന്റെ ഉദ്ദേശം മതപ്രചരണമല്ല, മതാഭിമുഖ്യ പോസ്റ്റിനിടുന്നത് കൊണ്ട് എന്തു പുണ്യം കിട്ടും എന്ന അനില്‍ശ്രീയുടെ ചോദ്യത്തിന്
ഇസ്ലാമത വിശ്വാസത്തില്‍ തന്റെ വിശ്വാസമ്പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നത് വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊടുത്തതായിരുന്നു.
തുടര്‍ന്ന് കാട്ടിപ്പരുത്തിയും ചെറിയപാലവും നിര്‍ബന്ധിച്ചോ,അടിച്ചേല്‍പ്പിച്ചോ മതപ്രബോധനം പാടില്ല എന്നും പാപമാണെന്നും (അതെങ്ങിനെ സാധ്യമാകും..ആ‍ !!!)

ഇസ്ലാം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചു അവരുടേതന്നെ വാക്കുകളില്‍ :
കാട്ടിപ്പരുത്തി : “പക്ഷെ പ്രചരണം നിര്‍ബന്ധവുമാണു-ഇത് ഖുര്‍ആനില്‍ വ്യക്തമാക്കിയതാണു-“
ചെറിയപാലം
“പരമാവധി ആളുകളിലേക്ക് ആശയങ്ങളെത്തിക്കുക എന്നതാണ്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നവർ ഏത് രീതിയിൽ പ്രതികരിച്ചാലും അതെത്തിച്ചുകൊടുക്കന്നവ്വർക്ക് വലിയ പുണ്യം ഉണ്ടേന്നതും സത്യമാണ്. അതു ഏത് മാർഗ്ഗമായാലും “

പാര്‍ത്ഥന്‍ said...

വേദങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടണമോ? പുതിയ പോസ്റ്റ് ഇവിടെ.

kala said...

ഭവിഷ്യല്‍ പുരാണത്തില്‍ പരാമര്‍ശിക്കപ്പെടുന്ന “മഹാമദന്‍” മുഹമ്മദ് നബി തന്നെയാകാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്.
പണ്ട് ത്രിപുരാ ദഹനത്തില്‍ ശിവനാല്‍ ദഹിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു അസുരനാണ് ഈ മഹാമദന്‍ !
അധമനും മ്ലേഛനും,ദുരാചാരിയുമാണയാള്‍!!
നാവാക്ഷരമന്ത്രം ജപിച്ച് കാളിദാസന്‍ അയാളെ ദഹിപ്പിച്ചു.!!!
അയാളുടെ മതം മ്ലേഛവും പൈശാചികവുമാണ്. !!!!

മുഗള്‍ ചക്രവര്‍ത്തിമാരില്‍ , അക്ബര്‍ ശ്രീകൃ്ഷ്ണന്റെ അവതാരമായിരുന്നു; എന്നാല്‍ മറ്റു രാജാക്കന്മാര്‍ അസുര ഗണത്തില്‍ പെട്ട മ്ലേഛരുമായിരുന്നു. എന്നൊക്കെ ഈ ‘പുരാണത്തില്‍’ ഉണ്ട്.
ഇതു വായിച്ചാല്‍ സാമാന്യ ബുദ്ധിയുള്ള ആര്‍ക്കും മനസ്സിലാകുന്നത്, മുഗള്‍ ഭരണ കാലത്തെ മുസ്ലിം രാജാക്കന്മാരുടെ അക്രമ ഭരണത്തില്‍ കലി പൂണ്ട ആരോ പിന്നീട് ബൃട്ടീഷു കാലത്തോ അതിനു തൊട്ടു മുമ്പോ എഴുതിയതാണ് ഈ പുരാണം എന്നത്രേ.
ബൈബിളില്‍ പിശാചിനെ “ലോകത്തിന്റെ പ്രഭു” എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ചില സന്ദര്‍ഭങ്ങളുണ്ട്. ഇതു ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടയുടനെ അതു ഞങ്ങളുടെ നബിയെക്കുറിച്ചാണ് എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഊറ്റം കൊണ്ടു ചില മുസ്ലിം പ്രചാരകര്‍.!
കാള പെറും എന്നു കേട്ട പാതി കേള്‍ക്കാത്ത പാതി കയറെടുക്കുന്ന ഈ വിശ്വാസിക്കൂട്ടത്തോടു സഹതപിക്കുക മാത്രമേ നിവൃത്ത്യുള്ളു.

kala said...

1,25,000 പ്രവാചകന്‍മാര്‍, മനുഷ്യന്‍ സമൂഹമായി കഴിഞ്ഞിരുന്ന എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും, ചിലര്‍ക്ക്‌ ചില ഭാഷ്യങ്ങളും, ചിലര്‍ക്ക്‌ ഏടുകള്‍ (ശ്രുതി), ചിലക്ക്‌ വേദങ്ങളും നല്‍കി, അയച്ചിരുന്നതായി ഖുര്‍-ആന്‍ പറയുന്നു.

അപ്രകാരം ഇന്ത്യയിലും വരാതെ പോയിരുന്നിട്ടില്ല.
ഇന്ത്യയില്‍ വന്ന പ്രവാചകന്മാര്‍ ആരൊക്കെയായിരുന്നു എന്ന് അല്ലാഹുവിന് ഓര്‍മ്മയില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അതിലൊരാളുടെ പോലും പേരോ സൂചനയോ ഖുറാനില്‍ ഇല്ലാതെ പോയത്. അറേബ്യക്കു ചുറ്റും വന്നവരെയൊക്കെ മൂപ്പര്‍ക്ക് നല്ല ഓര്‍മ്മയുണ്ടായിരുന്നു. !

അനില്‍ശ്രീ... said...

മുകളില്‍ ഉള്ള രണ്ട് കമന്റുകളും ഇട്ടിരിക്കുന്ന മഹദ് വ്യക്തിയോട് ഒരു ചോദ്യം. സ്വന്തമായി "നട്ടെല്ല് " എന്ന ഒരു സാധനം ഇല്ലേ? മറ്റൊരാളുടെ ബ്ലോഗ് നാമം ഇംഗ്ലീഷില്‍ എഴുതി യഥാര്‍ത്ഥ ആള്‍ക്കെതിരെ എഴുതിയാല്‍‍ താങ്കള്‍ക്ക് എന്താണ് കിട്ടുന്നത്? എഴുതിയ കാര്യങ്ങള്‍ കാര്യമാത്ര പ്രസക്തമാണെന്ന് തോന്നുന്നുവെങ്കില്‍ അത് ഈ പേരില്‍ തന്നെ എഴുതണമെന്നുണ്ടോ ? ഒരോരോ തമാശകള്‍... !!

കാട്ടിപ്പരുത്തി said...

അപ്പുകുട്ടന്‍-വ്യക്തിപരമായ ഒരു പിണക്കം ഉണ്ടാക്കരുതെന്നു കരുതിയാണു നിങ്ങളെ പിന്നെയും അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത്-

സാക്കിര്‍ നായിക് ഈ ശ്ലോകം ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്- അത് ഉദ്ധരിച്ച സന്ദര്‍ഭമടങ്ങിയ ലിങ്ക് ആണു ഞാന്‍ നല്‍കിയത്- അത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം മാറ്റാണെന്നെല്ലാം പറഞ്ഞാല്‍ പിന്നെ എന്തു പറയാനാണു-മാത്രമല്ല അതെ ശ്ലോകം ശ്രീ ശ്രീ രവിശങ്കര്‍ തന്റെ പുസ്തകത്തില്‍ ചേര്‍ത്തതിനെ കുറിച്ചും പുസ്തകത്തിന്റെ പേരടക്കം ഞാന്‍ ചേര്‍ത്തിരുന്നല്ലോ-
---പക്ഷെ വലിയൊരു ശ്ലോകസംഹിതയില്‍ നിന്നും തനിക്കാവശ്യമുള്ള ഒരു ചെറിയ ഭാഗം മാത്രം തിരഞ്ഞെടുത്തു അത് സ്വന്തം തിയറിക്ക് ആധാരമാക്കുക എന്നത് നിരുത്തരവാദപരം തന്നെയാണ്, ----എന്നെഴുതുമ്പോള്‍ അതിന്നും തെളിവു വേണ്ടേ-അങ്ങിനെയാണു ചെയ്തതെന്നു അപ്പുകുട്ടനുറപ്പുണ്ടോ? അങ്ങിനെയാണെങ്കില്‍ തീര്‍ച്ചയായും വലിയ തെറ്റാണു ചെയ്യുന്നത്‌-
പക്ഷെ അങ്ങിനെ സന്ദര്‍ഭത്തെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നു എന്നതും അവകാശപ്പെടുന്നവര്‍ തെളിയിക്കാന്‍ ബാധ്യസ്തരാണു-

-----നിലനില്‍പ്പിന്റെ പ്രശ്നം സക്കീര്‍ നായിക്കിനെ പോലുള്ള വ്യക്തികള്‍ക്കാണ്.---- എന്നെഴുതുമ്പോഴും അതൊരു അരോപണമല്ലെ-അരോപണമുന്നയിക്കുന്നവരോട് കാര്യങ്ങള്‍ ചോദിക്കാതിരിക്കുമോ-
വിഷയവുമായി സാകിര്‍ നായിക് വരുന്നതിനാലാണല്ലൊ അദ്ധേഹത്തിന്റെ പേര്‍ ചര്‍ച്ചയില്‍ വരുന്നത്-

ലിങ്ക് ഇപ്പോഴും അവിടെയുണ്ട്- ഒന്നു കോപി ചെയ്താല്‍ സൈറ്റില്‍ പോകുവാന്‍ കഴിയും-

http://www.youtube.com/view_play_list?p=FF23240FB47A59FE&search_query=sri+sri+ravisankar

ഒരു ലിങ്ക് തരുന്നത് പറയുന്ന വിഷയങ്ങളുടെ വിശദീകരണമായിട്ടാണു- അല്ലാതെ ബ്ലോഗ് വായിക്കുന്നവരും പ്രഭാഷണം കേള്‍ക്കുന്നവരുമെല്ലാം അഭിപ്രായം മാറും എന്നു കരുതിയിട്ടല്ല-

ഒരു ചര്‍ച്ചയില്‍ അതിന്റെ അനുബന്ധ വിഷയങ്ങളും വരും- അനിലിന്റെയും നിങ്ങളുടെയും കമെന്റ് മുന്നില്‍ വച്ചാണു ഞ്ഞാന്‍ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്-എന്റെ ആദ്യത്തെ കമെന്റ് തന്നെ അനിലിന്റെ വാക്കുകള്‍ കൊടുത്ത ശേഷമാണു എന്റെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്-അപ്പോള്- ചര്‍ച്ച വഴി മാറ്റുന്നതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം എനിക്കല്ല-

കാട്ടിപ്പരുത്തി said...

അനില്‍ശ്രീ...

----സമൂഹത്തിലെ ധാര്‍മിക പ്രശ്നങ്ങള്‍ തീര്‍ക്കേണ്ടത് മതങ്ങളല്ല. ശരിയായ വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് അറിവ് നേടണം. എന്നാലേ കാര്യമുള്ളു. എട്ടാം ക്ലാസും ഗുസ്തിയും മതപഠനവും കൊണ്ട് ധാര്‍മികത വരണമെന്നില്ല.

ധാര്‍മികത പഠിക്കേണ്ടത് ഇടുങ്ങിയ മത പഠനശാലകളിലല്ല. വിശാലമായ തലത്തില്‍ വേണം അത് പഠിക്കേണ്ടത്.

ഇതൊന്നും നടക്കാത്തതാണ് കുഴപ്പം.-----

മതം എന്നു പറയുമ്പോള്‍ മദ്രസ്സ എന്നു പറയും- മദ്രസ്സ എന്നാവുമ്പോള്‍ മസ്ജിദ് എന്നാക്കും-വിദ്യഭ്യാസം ക്ലാസ് ചുവരുകളിലാവുമ്പോള്‍ എട്ടാം ക്ലാസ് കടന്നു വരും-ഇല്ലെങ്കില്‍ വിശാലമാവും-മനസ്സു വലുതാക്കിയാല്‍ മതി

kala said...

‘യുക്തിവാദം’
ഇത് ബ്ലോഗിന്റെ പേര്.
‘ചതുരാകൃതിയിലുള്ള പഞ്ചഭുജത്രികോണം’
‘എന്താണു യുക്തിവാദം?’
‘ദൈവങ്ങള്‍ പലവിധം’
ഇതൊക്കെ പോസ്റ്റുകളുടെ തലക്കെട്ടുകള്‍
ഇതെല്ലാം മറ്റൊരാളുടെ ബ്ലോഗില്‍ നിന്നും ഈച്ചക്കോപ്പിയടിച്ച് സ്വന്തം വക തിരുകി ആളുകളെ കബളിപ്പിക്കുന്ന ഒരാള്‍ ... അതും ആ ബ്ലോഗ് പലേടത്തും നിരോധിച്ച സാഹചര്യത്തില്‍...
എന്തുമാത്രം മാന്യതയാണു കാണിക്കുന്നത് എന്നു കൂടി പരി‍ശോധിക്കണ്ടേ?
കാട്ടിപ്പരുത്തി എന്നത് എന്റെ നാടിന്റെ പേരാ‍ണ്. അത് വ്യാജന്മാര്‍ തട്ടിയേടുത്ത് സ്വന്തമാക്കുന്നത് കണ്ടിരിക്കാന്‍ വയ്യ.!

കാട്ടിപ്പരുത്തി said...

Anil--

കാട്ടിപ്പരുത്തി,
അപ്പോള്‍ ആ കൈ കടത്തല്‍ ഉണ്ടായ ഭാഗമാണ് ഇവര്‍ എടുത്ത് ഉദ്ധരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ നിഷേധിക്കാന്‍ പറ്റുമോ? മുഗള്‍ ഭരണം എന്നൊരു കാലഘട്ടം ഭാരത ചരിത്രത്തില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നോര്‍മിക്കുമല്ലോ..---

ആണൊ- എനിക്കറിയില്ല-എന്തായാലും ആ ഭാഗം ഭവിഷ്യപുരാണത്തിലൂണ്ടെന്നതൊരു വസ്തുതയാണല്ലോ-ഇനി അത് മുഗള്‍ ഭരണകാലത്ത് കടത്തികൂട്ടിയതാണെങ്കില്‍ -എന്തിനു കടത്തി കൂട്ടി- എന്നിട്ടു അതുപയോഗിച്ചു മതപ്രചരണം നടത്തിയോ- അതിനുള്ള തെളിവെന്ത് - എന്നല്ലാമുള്ള ചോദ്യങ്ങളും വരും-അത് തെളിയിക്കാനുള്ള ബാധ്യത അങ്ങിനെ ഉന്നയിക്കുന്നവര്‍ക്കുണ്ട്- വെറുതെ ഒരു പ്രസ്താവന നടത്തിയാല്‍ പോരല്ലോ-

കാട്ടിപ്പരുത്തി said...

കമെന്റില്‍ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്ന വിദ്യ അറിയുന്നവര്‍ ഒന്നു പറഞ്ഞു തന്നാല്‍ പഠിക്കാമായിരുന്നു- സ്നേഹത്തോടെ

അനില്‍ശ്രീ... said...

(പറഞ്ഞതിന്റെ അവസാന ഭാഗം അത്ര ക്ലിയര്‍ ആയില്ല എങ്കിലും മനസ്സിലായതു വച്ച് പറയാം)

അതെ അതെ.. അതു തന്നെയാണ് ഞാനും പറഞ്ഞത്. ധാര്‍മികത എന്നത് മതഗ്രന്ഥങ്ങളില്‍ മാത്രമല്ല ഉള്ളത്. മനസ്സ് വലുതാക്കി വേണം ഇതൊക്കെ പഠിക്കാന്‍. അല്ലെങ്കില്‍ ആണ് മതം എന്ന് കേട്ടാല്‍ "എന്റെ മതവും" മതപഠന ശാല എന്നു കേട്ടാല്‍ "മദ്രസ" എന്നും തോന്നുന്നത്.

അതു തന്നെയാണ് മതപഠന ശാലകളുടെ കുഴപ്പവും. അവര്‍ക്ക് ധാര്‍മികത അവരവരുടെ ഗ്രന്ഥത്തിലുള്ളതേ അറിയൂ. ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ചിലര്‍ക്ക് മ്ലേച്ഛവും ചിലര്‍ക്ക് കാഫറുകളുടേതുമാകുന്നതിന്റെ കാരണവും ഇത് തന്നെയാണ്.

അപ്പോള്‍ ആ കൈ കടത്തല്‍ ഉണ്ടായ ഭാഗമാണ് ഇവര്‍ എടുത്ത് ഉദ്ധരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ നിഷേധിക്കാന്‍ പറ്റുമോ? മുഗള്‍ ഭരണം എന്നൊരു കാലഘട്ടം ഭാരത ചരിത്രത്തില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നോര്‍മിക്കുമല്ലോ..---

ആണൊ- എനിക്കറിയില്ല


ആണോ- എനിക്കറിയില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആള്‍ തന്നെ വേണം ബാക്കി തെളിവുകള്‍ ചോദിക്കാന്‍.

പുരാണങ്ങളില്‍ കൈകടത്തല്‍‍ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാനല്ലല്ലോ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ കൈകടത്തല്‍ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന പുരാണങ്ങളിലെ ചില ഭാഗത്ത് മാത്രം കൈകടത്തല്‍ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നതിലെ യുക്തിയെ ആണ് ഞാന്‍ ചോദ്യം ചെയ്തത്. ചില സ്വാര്‍ത്ഥ താല്പര്യങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടി ആ ഭാഗങ്ങളിലും കൈകടത്തല്‍ ഉണ്ടാകാമല്ലോ. ജയകൃഷ്ണന്റെ കമന്റ് വായിച്ചില്ലേ . 'സണ്‍‌ഡെയും' 'ഫെര്‍‌വരിയും' ഒക്കെ വരുന്ന ഭവിഷ്യപുരാണം എത്ര കണ്ട് ആധികാരികമായിരിക്കും എന്ന് വീഡിയോ ഒന്നും കാണാതെ സ്വയം ആലോചിക്കൂ. അതെങ്ങനെ ! മതഗ്രന്ഥങ്ങളെ പറ്റി സ്വയം ആലോചിക്കുന്നത് വിലക്കപ്പെട്ട ഒന്നാണല്ലോ.

ഓ.ടോ
കമന്റില്‍ ലിങ്ക് കൊടുക്കാന്‍
എന്റെ ഈ ബ്ലോഗിലേക്ക് ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്.
< a href="http://swakaryangal.blogspot.com/"> സ്വകാര്യങ്ങള്‍ < /a >

(ആദ്യത്തെ a-ക്കു മുമ്പും അവസാനത്തെ< കഴിഞ്ഞും a- ക്ക് ശേഷവുമുള്ള "സ്പേസുകള്‍" ഒഴിവാക്കുക )
അപ്പോള്‍ ഇങ്ങനെ കാണാം

സ്വകാര്യങ്ങള്‍ ഇതില്‍ http://swakaryangal.blogspot.com മാറ്റി നിങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ട ലിങ്ക് കൊടുക്കുക, "സ്വകാര്യങ്ങള്‍" മാറ്റി കമന്റില്‍ കാണണമെന്ന് കരുതുന്ന വാക്ക് (ഉദാ: ലിങ്ക് 1, ഇവിടെ നോക്കൂ) ചേക്കുക

അനില്‍ശ്രീ... said...

kattipparuthi,

പോസ്റ്റുമായി ബന്ധമില്ലാത്തതിനാലും വ്യക്തി അധിഷ്ടിതമായതിനാലും താങ്കളുടെ അവസാനത്തെ കമന്റ് നീക്കം ചെയ്യുന്നു. താങ്കള്‍ക്ക് ആക്ഷേപമുണ്ടെങ്കില്‍ അദ്ദേഹത്തോട് നേരിട്ടോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബ്ലോഗിലോ പറയുക, Please.

ചെറിയപാലം said...

അനിൽശ്രീ:
(((((മുഗള്‍ ഭരണം എന്നൊരു കാലഘട്ടം ഭാരത ചരിത്രത്തില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നോര്‍മിക്കുമല്ലോ)))))))))

കാട്ടിപ്പരുത്തി:
(((((((ആണൊ- എനിക്കറിയില്ല-എന്തായാലും ആ ഭാഗം ഭവിഷ്യപുരാണത്തിലൂണ്ടെന്നതൊരു വസ്തുതയാണല്ലോ-ഇനി അത് മുഗള്‍ ഭരണകാലത്ത് കടത്തികൂട്ടിയതാണെങ്കില്‍ -എന്തിനു കടത്തി കൂട്ടി- എന്നിട്ടു അതുപയോഗിച്ചു മതപ്രചരണം നടത്തിയോ- അതിനുള്ള തെളിവെന്ത്))))))))
---------------------------------

“മുഹമ്മദ് നബിയുടെ പിന്തുടർച്ചക്കാരുടെ കാലം അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു, ഇനി “ദീൻ ഇലാഹി” എന്ന പുതിയ ഒരു മതം ഞാൻ ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു”........
മുഗൾ ചക്രവർത്തിയായ ഒരുവന്റെ സംഭാവന!

ശവകുടീരങ്ങളിലേക്ക് (മഖ്ബറ, ചിലർക്ക് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലേ മണ്ടയിൽ കേറൂ..) വഴികാട്ടുകയും, സൂഫിസത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും, മതമൈത്രിക്ക് സംഭാവനകളുടെ കൂംബാരം തന്നെ നൽകുകയും’
ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ഇന്ന് കാണുന്ന ‘ഇതും ഇസ്ലാമോ’ എന്ന ചോദ്യത്തിനടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത വിധം മതത്തെ വിപ്ലവകരമായ രീതിയിൽ മാറ്റിമറിച്ച ഒരു ചരിത്ര കാലഘട്ടം നാമോർക്കണോ എന്നാണിപ്പൊ ഞാൻ ഓർക്കുന്നത്!!!!!!!
(ഔറംഗസേബ് ചക്രവർത്തി മേല്പറഞ്ഞതിനൊക്കെ ഒരപവാദമായിരുന്നു എന്ന് കൂട്ടവായിക്കാനപേക്ഷ)

കാട്ടിപ്പരുത്തി,
ഇവർതന്നെയായിരിക്കാനാണ് സാധ്യത.!

ചെറിയപാലം said...

ബായെനൻ പറഞ്ഞു:
:::നടക്കില്ല എന്നു പറ:::::::

ജനങ്ങളെ സാക്ഷിനിർത്തി പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ മലർക്കെ തുറന്നിട്ട ഒരു ജനൽ സോക്രട്ടീസ് എന്ന തത്വചിന്തകൻ തന്റെ തത്വശാസത്രം മാത്രം അവലംബിച്ച്
ആ ജനൾ അടഞ്ഞാണ് കിടക്കുന്നതെന്ന് തെളിയിക്കുക മാത്രമല്ല അതേ ജ്നങ്ങളെക്കോണ്ട് തന്നെ ആ ജനൽ അടഞ്ഞാണ് കിടക്കുന്നതെന്ന് പറയിപ്പിച്ച് അംഗീകാരം നേടിയെടുത്തവനാണ്.

എന്നാൽ ആ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരുത്തനെങ്കിലും ഇല്ലാതിരിക്കുമോ...സോക്രട്ടീസൊരു പൊട്ടൻ തന്നെ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നനൻ!
അതു “നടക്കില്ല” എന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം നമ്മുടെ മുൻപിൽ ആദ്യത്തെ “പൊട്ടനെ” ചരിത്രം നമുക്ക് കാട്ടിത്തരുന്നത്!

തലകണ്ടം:
അയമുഹാജ്ജിന്റെ തൊടീലെ തെങ്ങ് മ്മലൊക്കെ കേറി തെങ്ങ മുഴേനും ഇട്ട് എറങ്ങിവന്ന് വേലു പറീം ചെലത് മ്മലോക്കെ കൊട്ട തേങ്ങണ്ട്ന്ന്. അത് കേട്ട അയമുഹാജ്ജി പറീം “ജ്ജ് അതാ തോട്ടിൽക്ക് അങ്ങട്ട് എറ്ഞ്ഞള”..

സ്വാഭാവികം!!!!!!!!

അപ്പൂട്ടൻ said...

കാട്ടിപ്പരുത്തി,
എനിക്ക് താങ്കളോട് വ്യക്തിപരമായി പിണക്കമൊന്നുമില്ല, താങ്കളുടെ എഴുത്തും ശൈലിയും ഇഷ്ടമാണുതാനും. താങ്കളുടെ ബ്ലോഗുകള്‍ വായിക്കാറുണ്ട്, കമന്റെഴുതാറില്ല എന്നേയുള്ളു.

സാക്കീര്‍ നായിക്‌ ആണോ ഇതിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ്? അറിയില്ല ഇപ്പോഴും. സംശയം തോന്നിയതിനാല്‍ തന്നെയാണ് പിന്നീട് ഉപജ്ഞാതാവ് എന്ന് പ്രയോഗിച്ചത്. ഇത്തരത്തില്‍ ഒരു തിയറി മെനെഞ്ഞടുക്കുന്നവര്‍ക്ക് അവരുടേതായ ലക്ഷ്യം കാണുമായിരിക്കാം, (വീണ്ടും പറയട്ടെ, അവിടെ "നിലനില്‍പ്പിന്റെ പ്രശ്നം സക്കീര്‍ നായിക്കിനെ പോലുള്ള വ്യക്തികള്‍ക്കാണ്" എന്ന് പറയുന്പോഴും ഞാന്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു പേര് വെരിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന്, അതിനാല്‍ സാക്കീര്‍ നായിക്കിനെ ഇതില്‍ വലിച്ചിഴച്ചു എന്ന് പറയല്ലേ പ്ലീസ്‌, ഈ തിയറി ഉണ്ടാക്കിയ വ്യക്തി എന്ന് മാത്രമേ ഞാന്‍ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളൂ) ഇല്ലെങ്കില്‍ ബുദ്ധിമുട്ടി ഭവിഷ്യപുരാണം പോലൊരു ഗ്രന്ഥം തപ്പിയെടുത്തു അതിലെ ഒരു ശ്ലോകം ഉദ്ധരണിയായി കൊടുക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ. താങ്കള്‍ പറഞ്ഞതുപോലെ "ക‌അബയിലെ ഹജറുല്‍ അസ്‌വദ് ശിവലിം‌ഗമാണെന്നല്ലാം ഗവേഷണമുണ്ട്", അതിനും കാണും ചില "ലക്ഷ്യങ്ങള്‍".

നിലനില്‍പ്പ്‌ എന്നത് പരിപൂര്‍ണമായും survival എന്ന അര്‍ത്ഥത്തിലല്ല പ്രയോഗിച്ചത്. ധാരാളം പണമുള്ള സിനിമാതാരങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ പണത്തിനു വേണ്ടിയല്ലല്ലൊ രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ ഇറങ്ങുന്നത്. അതും ഒരു സാമൂഹ്യമായ നിലനില്‍പ്പിന്റെ പ്രശ്നം തന്നെ.

തനിക്കു ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം എടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞത് കുന്തപ സൂക്തതിലെ കാര്യമാണ്. മനപൂര്‍വ്വം ചില ഭാഗങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കിയാണ് ഇപ്പറഞ്ഞത്‌ മുഹമ്മദിനെ ആണ് എന്ന് വരുത്തിത്തീര്‍ത്തിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ തെളിവ് ഞാന്‍ ഒരു കമന്റില്‍ പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് (താങ്കളുടെ ആദ്യ കമന്റിന്റെ തൊട്ടു മുകളില്‍ കിടക്കുന്ന കമന്റ്). അതില്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആദ്യ മൂന്നു ശ്ളോകങ്ങള്‍ മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ, അവയുടെ തുടര്‍ച്ചയായി വരുന്ന ഭാഗങ്ങള്‍ ആശയത്തിന് ചേരാത്തതിനാലും (ചിലത് വിരുദ്ധമായതിനാലും) ഒഴിവാക്കുകയല്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്?

ഭവിഷ്യപുരാണം ഏതു സാഹചര്യത്തില്‍, എന്തുദ്ദേശിച്ചു, രവിശങ്കര്‍ ഉദ്ധരിച്ചു എന്നത് എനിക്കറിയില്ല, കാരണം ഞാന്‍ ആ പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടില്ല. രവിശങ്കറും സാക്കീര്‍ നായിക്കും തമ്മില്‍ സംവാദം (രണ്ടുപേരുടെയും പ്രഭാഷണമല്ല) ഉണ്ടായതായി ഞാനും ഒരു ബ്ലോഗില്‍ വായിച്ചു. അപ്പോള്‍ എനിക്ക് തോന്നിയത് രവിശങ്കര്‍ ഒരു pro-Islam എന്നതിലുപരി ഹിന്ദു point-of-view ആയിട്ടാണ് അതെഴുതിയത് എന്നാണു. അങ്ങിനെ വരുന്പോള്‍ ഇതേ ശ്ലോകത്തിന്റെ മറുവശം മാത്രമേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവൂ എന്നും കരുതാം.

ഭവിഷ്യപുരാണത്തിന്റെ ആധികാരികത തന്നെ എനിക്ക് സംശയമാണെന്നാണ് അതെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ ഞാന്‍ പറഞ്ഞതും. എന്റെ സംശയത്തിന്റെ കാരണവും ഞാന്‍ ഇവിടെ പറഞ്ഞതാണ്, ബ്രിട്ടീഷ് കാലഘട്ടം വരെ പ്രവചിച്ച ഭവിഷ്യപുരാണം മനുഷ്യചരിത്രത്തില്‍ അതിനേക്കാള്‍ ഭൌതിക പുരോഗമനം സംഭവിച്ച ശേഷകാലത്തെ കാര്യമൊന്നും പറയാത്തതെന്തായിരിക്കും? എത്രയോ കാര്യങ്ങള്‍ അതില്‍, ഒരു കമന്ററി എന്നവണ്ണം എഴുതിചേര്‍ത്തിട്ടുണ്ടാവില്ലേ? (ഇതില്‍ പറഞ്ഞത് പ്രവാചകനെക്കുറിച്ചാണോ അല്ലയോ എന്നതുതന്നെ വേറെ വിഷയം)

ഭവിഷ്യപുരാണം ഉപയോഗിച്ച് മതപ്രവര്‍ത്തനം നടത്തിയോ എന്നത് എനിക്കറിയില്ല (ചോദ്യം എന്നോടല്ലെന്നറിയാം, എന്നാലും എന്റെ അഭിപ്രായം പറയുന്നു, അത്രമാത്രം), പക്ഷെ ഞാന്‍ നോക്കിക്കാണുന്നത് ഇതൊരു ഭാവിപ്രവചനഗ്രന്ഥം എന്നതിലുപരി വെറുമൊരു കമന്ററി മാത്രമായാണ്. ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലുമുള്ള ആളുകള്‍ (ഹിന്ദു മുനിമാരുടെ ഇമേജ് വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ടെങ്കിലും) അതില്‍ പലതും തിരുകിക്കാണും. അച്ചടിച്ചോ എഴുതിവേച്ചോ ക്രോഡീകരിച്ച ഒരു ഗ്രന്ഥമായി എതാത്തിടത്തോളം കാലം ഇത് സംഭവ്യമാണ് താനും. ബ്രിട്ടീഷ്‌ കാലഘട്ടത്തിനു ശേഷം പ്രവചനങ്ങള്‍ ഇല്ലാത്തതും അതിനാലായിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പോള്‍ പ്രവാചകനെക്കുരിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് ആ ഗ്രന്ഥം അവകാശപ്പെട്ടാല്‍ അതൊരു hoax ആയി മാത്രമേ കാണാനാവൂ.
ഓഫീസില്‍ യു ട്യൂബ് ബ്ലോക്ഡ് ആണ്. ദിവസേനയുള്ള കോണ്‍ഫറന്സ് കോളുകളും മറ്റും കഴിഞ്ഞു വീട്ടിലെത്താന്‍ സാധാരണയായി വൈകാറുണ്ട്, ഇപ്പോള്‍ തിരക്ക് കാരണം വാരാന്ത്യങ്ങളും ഓഫീസില്‍ തന്നെയാണ് താനും. അതിനാല്‍ താങ്കളുടെ ലിങ്ക് ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല.

ഇവിടെ എന്റെ point-of-view ഇത്രമാത്രമേ ഉള്ളു. വരികള്‍ക്കിടയിലൂടെ വായിച്ചോ ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം തിരഞ്ഞെടുത്തോ ആണ് ഇത്തരം തിയറികള്‍ ആളുകള്‍ മെനയുന്നത്. ഇതേ സാധനം ഹിന്ദുക്കള്‍ തങ്ങളുടെ മഹര്‍ഷിമാരുടെ ത്രികാലജ്ഞാനത്തിനു തെളിവായും ഉപയോഗിച്ചേക്കാം (ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ, അറിയില്ല). അനില്‍ അതിവിടെ പരിഹാസമായി പറഞ്ഞു എന്നേയുള്ളു (അങ്ങിനെയല്ലേ അനിലേ, അതല്ലെങ്കില്‍ തിരുത്തണേ).

അല്ലാഹുവില്‍ ഉറച്ച വിശ്വാസമുള്ള ഒരു ഇസ്ലാമിന് ഇത്തരം false testimony ആവശ്യമില്ല എന്നാണു എന്റെ വിശ്വാസം. അത്ര മാത്രമേ ഞാന്‍ ഇവിടെയും ബീമാപ്പള്ളിയുടേയും ബ്ലോഗില്‍ പറഞ്ഞുള്ളൂ.

അനില്‍ശ്രീ... said...

തീര്‍ച്ചയായും പരിഹാസമായിട്ട് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൂട്ടാ..

ആദ്യമുള്ള ഒരു കമന്റില്‍ ഞാന്‍ എഴുതിയത് ഒന്നു കൂടി എഴുതുന്നു :
"പ്രവാചകന് ഒരു പുരാണത്തിന്റേയും സാക്ഷ്യം വേണ്ട എന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. പക്ഷേ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ രണ്ടിനേയും തമ്മില്‍ കൂട്ടിക്കെട്ടുന്നതിന് ചിലര്‍ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്തിനെന്ന് മാത്രം മനസ്സിലാകുന്നില്ല."

'മറ്റു ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ സൂചനകളുടെ പിന്‍‌ബലം വേണോ മഹാനായ നബിയുടെ വ്യക്തിത്വം അളക്കാന്‍? ലോക ചരിത്രത്തില്‍ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമം ചരിത്ര പുരുഷന്മാര്‍ക്കിടയില്‍ ഒന്നാമതല്ലേ? പിന്നെന്തിനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികള്‍ ഇത്ര വലിയ ഗവേഷണങ്ങള്‍ നടത്തി എന്തെല്ലാമോ സമര്‍ത്ഥിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നത്? ഇതെല്ലാം സ്വയം ചെറുതാകുന്നതിന് തുല്യമല്ലേ സഹോദരന്മാരേ? ചിന്തിക്കൂ.... "

(ഇവിടെയിടുന്ന കമന്റുകള്‍ ഒന്നും വ്യക്തിപരമല്ല എന്ന് കൂടി ഓര്‍മിപ്പിക്കട്ടെ.)

Zulfukhaar-ദുല്‍ഫുഖാര്‍ said...

പ്രിയ സഹോദരൻ അനിൽശ്രീ : ഈ ഓഫ് ടോപ്പിക് ക്ഷമിക്കുക;


സഹോദരാ ചെറിയ പാലം ,

താങ്കളുടെ വഹാബി /താലിബാനിയൻ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ഈ വക കുരുട്ടു വഴികൽ പ്രയൊഗിക്കുന്നത് ശരിയാ‍ാണോ ?

ചെറിയ പാലം എഴുതി


>>ശവകുടീരങ്ങളിലേക്ക് (മഖ്ബറ, ചിലർക്ക് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലേ മണ്ടയിൽ കേറൂ..) വഴികാട്ടുകയും, സൂഫിസത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും, <<


ഒരു മുസ്ലിം മരിച്ചാൽ മയ്യിത്ത് എന്നാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ പറയുക അത് പോലെ മറമടക്കിയ സ്ഥലത്തിനെ ഖബറിടം എന്നും (ശവം എന്ന് മയ്യിത്തിന്റെ മറ്റൊരു മലയാളവും ഖബറിടത്തിനു ശവ കുടീരവും എന്നും ന്യായം )

ഒന്നു ചോദിച്ചോട്ടെ.. നിങ്ങളുടെ ഉപ്പയോ ഉമ്മയോ അല്ലെനിൽ നിങ്ങൾ തന്നെയോ ചത്താർ ( മരിക്കുക എന്നതിന്റെ മറ്റൊരു വാക്ക് ) എന്നിട്ടാ‍ാ ശവം (മയ്യിത്ത്) കുഴിച്ചിട്ടാൽ .ചെറിയ പാലത്തിന്റെ ശവ കുടീരം എന്ന് മറ്റൊരു മുസ്ലിം പറയുമോ ?


>>(ഔറംഗസേബ് ചക്രവർത്തി മേല്പറഞ്ഞതിനൊക്കെ ഒരപവാദമായിരുന്നു എന്ന് കൂട്ടവായിക്കാനപേക്ഷ) <<


ഔറംഗസേബ് വഹാബിയായിരുന്നോ ?
അദ്ധേഹം ശവ കുടീരം (നിങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ )ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ.. !!


The tomb of the fourth great Mughal Emperor, Jehangir, lies 5 km north-west of Lahore across the River Ravi. It has a majestic structure made of red sand-stone and marble. The outer entrance to the tomb opens out into a court-yard which was used as a caravan Serai during Mughal times. An entrance to the right leads into a Mughal garden with exact geometrical patterns balancing each side. The marble tomb is approached from four corridors leading from the garden. Three of these corridors are closed by intricate marble screens. The marble grave is elaborately inlaid with floral designs and the 99 Attributes of Allah are inscribed on its two sides. On the top is a verse from the Holy Quran. The tomb was built by Queen Noor Jehan and the Emperor’s son Shah-Jehan, around 1637 A.D.


The shrine was originally built on the orders of Mughal emperor Aurangzeb. ...


ഈ ശവകുടീരത്തിന്റെ ചിത്രം ഇവിടെ കാ‍ാണാം


അപ്പോൾ ഇയാളെ കാഫിറാക്കാൻ ഇനി വൈകണ്ട് പാലം ..


പിന്നെ സൂഫിസം എന്താണെന്ന് ഒരു മണ്ണാ‍ാങ്കട്ടയും അറിയില്ലാത്ത പാലം അതും ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് തള്ളി കൈയ്യടി നേടാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. കഷ്ടം..


ഒരു കാര്യം അനിലിനോട്,

ഈ കാഫിർ എന്നാൽ അതിന്റെ അർത്ഥമെങ്കിലും ഒന്ന് പഠിക്കാൻ നോക്ക് ഭായ്. വെറുതെ കിടന്ന് ബേജാറാവാതെ.


സക്കിർ നായിക്കും അക്ബറുമാരും മൌദൂദിയും വഹാബിയും കൂടി ഭയങ്കര ചർച്ച നടത്തി ഒരു വഴിക്കായ മട്ടുണ്ട്.

ഹിന്ദു ഒരു മതം ആണെന്ന് ഈ പോസ്റ്റിൽ അനിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന്ൻ തെളിയിക്കാമോ അനിൽശ്രീ..

കാട്ടിപ്പരുത്തി said...

അനില്‍-

പുരാനങ്ങളിലെ കൈകടത്തലുകളെ കുറിച്ചു പഠനം നടത്തിയതു മുസ്ലിങ്ങളല്ല- അതിന്റെ റഫറന്സ് ആവശ്യമ്ങ്കില്‍ രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ നല്‍കാം- അങ്ങിനെയാണു ചാതുര്‍വര്‍ണ്ണ്യവുമെല്ലാം മതത്തില്‍ സ്ഥാനം പിടിച്ചെതെന്നു എഴുതിയത് ഹിന്ദു പണ്ഡിതരാണ്- മുസ്ലിങള്‍ അത് ഉദ്ധരിക്കുക മാത്രമാണു ചെയ്തത്-
പിന്നെ ചില ഭാഗങ്ങള്‍ എന്തു കൊണ്ട് എടുത്തുദ്ധരിക്കുന്നു-ഉത്തരം- ആ ഭാഗങ്ങള്‍ റസൂലുമായി ഒത്തുവരുന്നു എന്നതിനാല്‍‌-
ഭവിഷ്യപുരാണം ഹിന്ദുക്കള്‍ കയ്യൊഴിഞ്ഞ ഒരു പുരാണമാണൊ?-അല്ലല്ലൊ-
പിന്നെ ഇതിലെ ഈ ഭാഗം ശരിയല്ല എന്നോ മുഹമെദ് നബിയെ കുറിച്ചെല്ല എന്നു വാദിക്കാനും ഹിന്ദുവിനും അവകാശ്മുണ്ട്-

പിന്നെ ധാര്‍മികതയുടെ പ്രശ്നം-നിലവിലുള്ള മതങ്ങളില്‍ ധാര്‍‌മികത കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരേ ഒരു മതമേയുള്ളൂ-അതിസ്ലാമാണു-
ഒരുദാഹരണത്തിന്നു മദ്യം എടുക്കുക- ഹൈന്ദവ മതപ്രകാരം മദ്യം ശരിയോ തെറ്റോ? തെറ്റാണെങ്കില്‍ എന്താണു ശിക്ഷാവിധികള്‍- ഞാന്‍ മതത്തില്‍ നിന്ന് കൊണ്‍റ്റാണു ചോദിക്കുന്നത്-മനുസ്മ്ര്‌തിയിലോ മറ്റേതെങ്കിലും സ്മ്ര്‌തികളിലോ-പുരാണത്തിലോ-ഉപനിഷത്തുക്കളിലൊ അല്ലെങ്കില്‍ വേദങ്ങളിലോ ഇതിന്നുത്തരമുണ്ടോ?
ധാര്‍‌മികത മതത്തില്‍ മാത്രമല്ല ഉള്ളത്- പക്ഷെ അത് മതത്തിന്റെ സം‌ഭാവന തന്നെയാണൂ-

അനില്‍ശ്രീ... said...

Zulfukhaar-ദുല്‍ഫുഖാര്‍ ഭായ്,

അവസാനത്തെ ഭാഗത്തിന് മാത്രം മറുപടി '

മതം എന്നയിടത്ത് "ഹിന്ദു" എന്ന് എന്റെ SSC ബുക്കില്‍ കണ്ടതാ.. അതില്ല എന്ന് തെളിയിക്കേണ്ടത് എന്റെ ആവശ്യമല്ല. സര്‍ക്കരാണ് എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹിന്ദുമതം എന്ന ഒന്നില്ല എന്ന് താങ്കള്‍ തന്നെ തെളിയിച്ചോളൂ.

പിന്നെ ഹിന്ദുത്വം എന്നത് ഒരു സംസ്കാരം ആണ് എന്നാണ് കേട്ടിട്ടുള്ളത്. അത് മതമായത് എങ്ങനെയെന്ന് ചരിത്രത്തില്‍ കാണും. സമയമുണ്ടെങ്കില്‍ പോയി പഠിച്ചോളൂ.

കാഫിര്‍ എന്നാല്‍ എന്താണ് സഹോദരാ? അര്‍ത്ഥം പഠിക്കാമെന്ന് വച്ചാല്‍ തന്നെ ആരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് പഠിക്കും? താങ്കളുടെ അടുത്തു നിന്നോ താങ്കളുടെ എതിര്‍ചേരിയില്‍ നിന്നോ?

അനില്‍ശ്രീ... said...

കാട്ടിപ്പരുത്തി,

കൈകടത്തലുകള്‍ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് ഞാന്‍ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, മാത്രമല്ല ഇതെല്ലാം വെറും മനുഷ്യനിര്‍മ്മിത ഗ്രന്ഥങ്ങളും സാഹിത്യങ്ങളും ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ കൈകടത്ത്ല്‍ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പുരാണങ്ങള്‍ എടുത്തു വച്ച് "സാക്ഷ്യം" പറയുന്നതിനെ പറ്റി മാത്രമാണ് ഞാന്‍ ആക്ഷേപം ഉന്നയിച്ചത്.

"മദ്യം പയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളെന്ന നിലയില്‍" എന്റെ അഭിപ്രായത്തില്‍ മദ്യം തെറ്റല്ല. "അളവിലധികമായാല്‍ മാത്രം അപകടം."

ഇതിലെ ധാര്‍മികത സ്വയം കണ്ടെത്താനാവാത്തവരാണ് മതഗ്രന്ഥങ്ങളില്‍ ഉത്തരം തേടി അലയുന്നത്.

പാര്‍ത്ഥന്‍ said...

കാട്ടിപ്പരുത്തി പറഞ്ഞു :പിന്നെ ധാര്‍മികതയുടെ പ്രശ്നം-നിലവിലുള്ള മതങ്ങളില്‍ ധാര്‍‌മികത കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരേ ഒരു മതമേയുള്ളൂ-അതിസ്ലാമാണു-ഇത്തരം പൊട്ടത്തരം ഒന്നും പറയല്ലെ. കഴിയുമെങ്കിൽ ‘ധാർമ്മികത’ എന്താണെന്ന് ഒരു നിർവ്വചനം തരൂ ആദ്യം.

മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലാതെയായാൽ നന്ന്. അല്ലെങ്കിൽ ധർമ്മം മതത്തിൽ മാത്രമെ ഉള്ളൂ എന്ന് സമ്മതിക്കേണ്ടി വരും.

നഷ്ടപ്പെട്ടതിനുശേഷം അതല്ല ഇതാണ് എന്നു പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യല്ല.

പാര്‍ത്ഥന്‍ said...

മദ്യത്തിനെയും അതിന്റെ ഉപയോഗത്തെയും കുറിച്ച് ഏറ്റവും നന്നായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് രജനീഷ് (ഓഷോ) ആണ്. യുട്യുബിൽ കാണുന്നില്ല. പണ്ട് ഒരു കാസറ്റ് കേട്ടതാണ്.

പാര്‍ത്ഥന്‍ said...

കാട്ടിപ്പരുത്തി പറഞ്ഞു :ഒരുദാഹരണത്തിന്നു മദ്യം എടുക്കുക- ഹൈന്ദവ
മതപ്രകാരം മദ്യം ശരിയോ തെറ്റോ? തെറ്റാണെങ്കില്‍ എന്താണു ശിക്ഷാവിധികള്‍- ഞാന്‍ മതത്തില്‍ നിന്ന് കൊണ്‍റ്റാണു ചോദിക്കുന്നത്-മനുസ്മ്ര്‌തിയിലോ മറ്റേതെങ്കിലും സ്മ്ര്‌തികളിലോ-പുരാണത്തിലോ-ഉപനിഷത്തുക്കളിലൊ അല്ലെങ്കില്‍ വേദങ്ങളിലോ ഇതിന്നുത്തരമുണ്ടോ?
സഹോദരന്മാരേ.........
ആദ്യം ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക.
ഹൈന്ദവ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾ മറ്റുള്ള മതഗ്രന്ഥങ്ങളെപോലെ ഒരു നിയമസംഹിതയല്ല. നിയമങ്ങൾ പറയാനുള്ള കിത്താബുകൾ വേറെയാണ്. മനുസ്മൃതിയും അർത്ഥശാസ്ത്രവും അതിൽ പെട്ടതാണ്.
മനുഷ്യന് ദൈവത്തിലേയ്ക്കെത്താൻ അനുഷ്ടിക്കേണ്ട ധർമ്മാനുഷ്ഠാനങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുകമാത്രമാണ് ദർശനങ്ങളുടെ കടമ. അതിൽ ഒരിടത്തും ഒരു നിർബന്ധവും പറയുന്നില്ല. തെറ്റാൻ പാടില്ലാത്ത നിയമങ്ങളും ഒരു നിയമവും അടിച്ചേല്പിക്കാത്ത ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളും തമ്മിൽ താരത‌മ്യ പഠനത്തിനുപോലും അവകാശമില്ല.

കാട്ടിപ്പരുത്തി said...

ദൈവം നമ്മില്‍ തന്നെയുണ്ടാവുമ്പോള്‍ ദൈവത്തിലേക്കെന്തിനെത്തണം പാര്ത്ഥാ

അനില്‍ശ്രീ... said...

അവിടെയാണ് പാര്‍ത്ഥാ തെറ്റു പറ്റുന്നത്. ഈസ്ലാം ഒരു ജീവിതചര്യ ആണെന്ന് പറയുമ്പോള്‍ തന്നെ തെറ്റ് വന്നാല്‍ കിട്ടുന്ന ശിക്ഷ ഓര്‍ത്താണ് പലരും അണുവിട തെറ്റാതെ ആ ചര്യ തുടരുന്നതെന്ന് ചിലതൊക്കെ കാണുമ്പോള്‍ തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. (തമാശയാണേ... തല്ലാന്‍ വരണ്ട. )

കാട്ടിപ്പരുത്തി said...

അനില്‍-

----മാത്രമല്ല ഇതെല്ലാം വെറും മനുഷ്യനിര്‍മ്മിത ഗ്രന്ഥങ്ങളും സാഹിത്യങ്ങളും ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ കൈകടത്ത്ല്‍ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പുരാണങ്ങള്‍ എടുത്തു വച്ച് "സാക്ഷ്യം" പറയുന്നതിനെ പറ്റി മാത്രമാണ് ഞാന്‍ ആക്ഷേപം ഉന്നയിച്ചത്. -----

അങ്ങിനെ കരുതാന്‍ അനിലവകാശമുണ്ട്- ഞാന്‍ കരുതുന്നതങ്ങിനെയല്ല-എനിക്ക് ദൈവത്തിലും പ്രവാചകരിലുമെല്ലാം വിശ്വാസമുണ്ട്-വിശ്വസിക്കാന്‍ എനിക്കും അവകാശമുണ്ടല്ലോ-അപ്പോള്‍ ആ വിശ്വാസം വച്ചു ഞാനും സാക്ഷ്യം പറയുന്നു- അത്രമാത്രം‌-
മദ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള അനിലിന്റെയോ മറ്റൊരാളുടെയോ അഭിപ്രായമല്ല- ഒരു മതത്തിന്റെ നിയമമാണു ചോദിച്ചത്-
ധാര്‍‌മികതകളെല്ലാം സ്വയം കണ്‍റ്റെത്താനാവുമോ- നമുക്കു മറ്റൊരു ചര്‍‌ച്ചയാവാം-

അനില്‍ശ്രീ... said...

ആരുടേയും വിശ്വാസത്തെയോ വിശ്വസിക്കാനുള്ള അവകാശത്തെയോ പറ്റിയല്ല പറഞ്ഞത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. പക്ഷേ ആ വിശ്വാസം കൈകടത്തല്‍ മൂലം "വിശ്വാസം" നഷ്ടപ്പെട്ടെ ഒരു ഗ്രന്ഥം വച്ച് സാധൂകരിക്കാന്‍ എങ്ങനെ കഴിയുന്നു?

നിയമത്തെ കുറിച്ച് പാര്‍ത്ഥന്‍ പറഞ്ഞത് കണ്ടുകാണുമല്ലോ. ശിക്ഷകളുള്ള നിയമസംഹിത അല്ല ജീവിതചര്യ ആണ് വേണ്ടത്.

പാര്‍ത്ഥന്‍ said...

കാട്ടിപ്പരുത്തി പറഞ്ഞു :----മാത്രമല്ല ഇതെല്ലാം വെറും മനുഷ്യനിര്‍മ്മിത ഗ്രന്ഥങ്ങളും സാഹിത്യങ്ങളും ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഹൈന്ദവദർശനങ്ങൾ ഋഷിമാരാൽ എഴുതപ്പെട്ടതാണെന്നു പറയുമ്പോൾ, വേറെ ചിലതുമാത്രം മുകളിൽ നിന്നും ഇറക്കിത്തന്നതാണെന്ന തേന്മൊഴി വിശ്വസിക്കാനുള്ളത്ര മണ്ടന്മാരല്ലെന്നും കൂടി ചേർത്തു വായിക്കൂ.

ചെറിയപാലം said...

ദജ്ജാലിന്റെ അടയാളങ്ങൾ:
(((((താങ്കളുടെ വഹാബി /താലിബാനിയൻ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ഈ വക കുരുട്ടു വഴികൽ പ്രയൊഗിക്കുന്നത് ശരിയാ‍ാണോ)))))

“മതങ്ങളൊക്കെ ഒന്നിൽ നിന്ന് എന്ന ആശയം താലിബാനിസവും,വഹാബിസവുമാണെന്ന് പറയാൻ ദജ്ജാലിൽ തയ്യാറാവും..”
കാരണം ദജ്ജാലിന്റെ ആദ്യപണി മനുഷ്യരെ ഭിന്നിപ്പിക്കലാണ്.

(((((((നിങ്ങളുടെ ഉപ്പയോ ഉമ്മയോ അല്ലെനിൽ നിങ്ങൾ തന്നെയോ ചത്താർ ( മരിക്കുക എന്നതിന്റെ മറ്റൊരു വാക്ക് ) എന്നിട്ടാ‍ാ ശവം (മയ്യിത്ത്) കുഴിച്ചിട്ടാൽ .ചെറിയ പാലത്തിന്റെ ശവ കുടീരം എന്ന് മറ്റൊരു മുസ്ലിം പറയുമോ?))))))

മരിക്കുക എന്നതിന്റെ മറ്റൊരു വാക്ക് “ചത്താൽ”!
ദജ്ജാലിന്റെ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തം!

ഒടുവിൽ ദജ്ജാൽ കൊല്ലപ്പെടുംബോൾ ജനങ്ങൾ വിളിച്ച് പറയും “ദജ്ജാൽ ചത്തേ...ദജ്ജാൽ ചത്തേ....”
കാരണം മനുഷ്യരാണെങ്കിൽ മരണപ്പെട്ടു എന്നും മൃഗങ്ങളാണെങ്കിൽ ചത്തുപോയി എന്നുമാണ് സാധാരണ പറയാറ്.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
നമ്മുടെ ഡുൽഫുഖാറിന്റെ ടീമുകൾ ഇനിയവരുടെ ഉടയോൻ അവർകൾ യമപുരി പുൽകിയാൽ എന്താണ് വിശേഷിപ്പിക്കുക എന്തോ?????? ചത്തുപോയി എന്നോ അതോ...

ഡുൽഫുകാരാ,, താങ്കളുടെ മാതാപ്പിതാക്കളെയെങ്കിലും വെറുതെ വിട്ടൂടേ...
ഹദീസുകൾ പറയുന്നത് താങ്കൾക്കറിയാമായിരിക്കുമല്ലോ........
-----------------------------------
അനിശ്രീ,
വിഷയാധിഷ്ടിതമല്ലാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ കമന്റുകളായി കണ്ടപ്പോൾ അതിന് മറുപടി നൽകാൻ നിർബന്ധിതനായിപ്പോയി...ദയവായി താങ്കളും എന്റെ ബ്ലോഗ് സുഹൃത്തുകളും എന്നോട് കഷ്മിക്കുമല്ലോ.

ഞാൻ ചെയ്ത ഒരു വലിയ പാപം ഒരു വിഭാഗക്കാരുടെ ആരാധനാ കേന്ദ്രങ്ങളെ “ശവകുടീരങ്ങൾ” എന്ന് അവഹേളിച്ചു എന്നതാണ്!

അമുസ്ലിംകളും,അഹിന്ദുക്കളും, ഇതിലെന്നും പെടാത്തവരുമായ ആളുകളും എങ്ങാനും എന്റെ കമന്റ് ഒന്ന് വായിച്ച് പോയാൽ ആർക്കും മനസ്സുലാകാതെ പോകരുതെല്ലൊ എന്ന ഒറ്റ് ഉദ്ദേശം വെച്ചാണ് നമ്മുടെ മ‍ാതൃഭാഷയായ മലയാളത്തിൽ തന്നെ ശവകുടീരങ്ങൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത്.
കൂടെ “മഖ്ബറ” എന്ന് അതിന്റെ അറബി പദവും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ചിലർക്ക് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പൊള്ളിയതിന്റെ കാരണം ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയണേ...

അനില്‍@ബ്ലോഗ് // anil said...

അനില്‍ശ്രീ,
വിശ്വാസിയും അവിശ്വാസിയും എന്നെങ്കിലും ചര്‍ച്ചയിലൂടെ സമവായം എത്തിയിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, എത്തുകയുമില്ല, പിന്നെന്തിന്...?

പാര്‍ത്ഥന്‍ മാഷെ,
ഒരു മത വിശ്വാസിയെന്ന് ലേബലുള്ള ആള്‍ (പേരുകൊണ്ടെങ്കിലും)മറ്റു മതങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടു നില്‍ക്കാനുള്ള സഹിഷ്ണുത നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനു നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു. അത് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുകയേ ഉള്ളൂ. ഒരു മതത്തിനെ അതിനകത്തുള്ളവര്‍ തന്നെ വിമര്‍ശിക്കുകയാണ് ഇന്ന് സാദ്ധ്യമായ ഏക പോംവഴി.. ഹിന്ദു എന്നത് ഒരു മതമല്ലാത്തതിനാല്‍ ആര്‍ക്കും വിമര്‍ശിക്കാം.
:)

അനില്‍ശ്രീ... said...

അനില്‍ ആ വിഢിത്തം ഞാന്‍ പണ്ടേ നിര്‍ത്തിയതാ. എന്തിന്, മതകാര്യങ്ങള്‍ എഴുതുന്ന ബ്ലോഗില്‍ കമന്റ് ഇടുക പോലുമില്ലായിരുന്നു. ഈ പോസ്റ്റിന്റെ ആദ്യവും ഞാന്‍ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ.

അതുകൊണ്ടല്ലേ ജൈവീകം പോലെ വല്ലതും ഒക്കെ എഴുതി നല്ല കുട്ടി ആയി ജീവിക്കുന്നത്.

ബയാന്‍ said...

ചെറിയപാലം: കേരളപോലീസിന് താങ്കള്‍ പറയുന്ന സോക്രട്ടീസ് വിദ്യ പറഞ്ഞുകൊടുത്തിരുന്നെങ്കില്‍ അവര്‍ക്കു കേസ് തെളിയിക്കുന്നത് വളരെ ആയാസമായേനെ.

അനില്‍ബ്ലോഗ് : വിശ്വാസിയും അവിശ്വാസിയും സമവായത്തില്‍ എത്താത്തത്.. വിശ്വാസികള്‍ക്കു വയ്യാത്തത് കൊണ്ടുന്നുമല്ല, അവര്‍ ഒന്നു മനസ്സ് വെച്ചാല്‍ ‘നിര്‍ബന്ധിച്ചും അടിച്ചേല്പിച്ചും‘ അത് ചെയ്തു കളയും, അറിയില്ലെ, പണ്ടു സോക്രട്ടീസ് ചെയ്തപോലെ, പിന്നെ എന്താ ചെയ്യാത്തെയെന്നാല്‍ എല്ലാറ്റിനും ചെറിയപാലം പറയുന്നപോലെ "ചില വ്യവസ്ഥകളിൽ അധിഷ്ടിതമാണ് പ്രബോദനത്തിന്റെ തത്വങ്ങളും. അപ്രകാരം ആരെയും നിർബന്ധിക്കാനോ തങ്ങളുടെ വാദം എവിടെയും അടിച്ചേൽ‌പ്പിച്ച് അംഗീകാരങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാനോ പാടില്ല.“

Bava said...

എല്ലാവരും പരസ്പരം മത്സരിക്കുന്നു..സ്വന്തം വിജയിക്കാന്‍.....
ചര്‍ച്ചകള്‍ ഗുണപ്രധമാകട്ടെ.....ആശംസകളോടെ.......

ബീമാപള്ളി വീണ്ടും പോസ്റ്റി... ഖുര്‍ആനും ശാസ്ത്രവും.... വിമര്‍ശകരോട് !!

കാട്ടിപ്പരുത്തി said...

അനില്‍@ബ്ലോഗ് -

ചര്‍ച്ചകള്‍ ഒരുത്തരത്തില്‍ എത്തിച്ചെ അടങ്ങു-എന്ന ഒരു വാശിയിലല്ല നടത്തുന്നത്- എനിക്കെന്തു പറയാനുണ്ട് എന്നു പറയുക മാത്രമാണു- എല്ലാ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കും ഒരു ഉത്തരമുണ്ടാവണമെന്ന് ശഠിക്കാനാവില്ല
ചര്‍ച്ച അസഹിഷ്ണമായി എന്നു തോന്നാത്തതിനാലാണു ഇപ്പോഴും രം‌ഗത്തുള്ളത്-

Zulfukhaar-ദുല്‍ഫുഖാര്‍ said...

MR. CHERIYAA PAALAM,

ആരാണ് മിസ്റ്റർ വിഷയത്തിനു പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ കൊണ്ടു വന്നത്. പിന്നെ അതിന് മറുപടി കിട്ടിയപ്പോൾ തനി വഹാബി സ്വഭാവം പുറത്തെടുക്കല്ലെ പാലം.

എന്താണ് വഹാബിസം എന്നത് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഉടനെ നിങളുടെ മുഖം മൂടി വലിച്ചെറിയാൻ

മുസ്ലിമിനെ മുഷിരിക്കാക്കിയ നിങ്ങളുടെ വല്യയ നേതാവ് ഉമർ മൌലവിയുടെ മകന്റെ ഗതി (ബഷീർ സ്വാമി ) വരാതെ നോക്കുക.

അനിൽ ശ്രീ യും മറ്റ് സഹോദരങ്ങളും അറിയുവാൻ

സാക്ഷാൽ ഇടമറുക് ഖുർ ആൻ വിമർശനം നടത്തിയതും , ഈ ചെറിയ പാലം ,ബീമാ പള്ളി തുടാങ്ങിയ വഹാബിയൻ ആശയക്കാരുടെ നേതാക്കാളും മൌദൂദിയൻ നേതാക്കളും വ്യാഖ്യാനിച്ച ഖുർ ആൻ എടുത്താണെന്ന് മാത്രം ഓർക്കുക . ഇത് ഓരോ കൊല്ലവും കമ്മിറ്റി കൂടി മാറ്റുന്നതാണ് അടുത്ത കൊല്ലത്ത സമ്മെളനത്തോടെ ഈ അഭിപ്രായം ഇവർ മാറ്റും.കാത്തിരിക്കുക

സോറി..

അനില്‍ശ്രീ... said...

എനിക്ക് യാതൊരു താല്പര്യവും ഇല്ലാത്ത വിഷയമാണ് മുകളിലത്തെ കമന്റില്‍ ഉള്ളത്. ഞാനത് വ്യക്തമാക്കിയതുമാണ്. ഇനിയും ഇതില്‍ ഈ വിഷയം എടുത്തിടരുതെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. നിങ്ങള്‍ക്ക് അതൊരു പോസ്റ്റാക്കി നിങ്ങളുടെ ബ്ലോഗില്‍ ഇട്ട് ചര്‍ച്ച ചെയ്യാം. ചീത്ത വിളിക്കാം. അടി കൂടാം.
OK?

കാട്ടിപ്പരുത്തി said...

അനില്‍ശ്രീ..

നിയമത്തെ കുറിച്ച് പാര്‍ത്ഥന്‍ പറഞ്ഞത് കണ്ടുകാണുമല്ലോ. ശിക്ഷകളുള്ള നിയമസംഹിത അല്ല ജീവിതചര്യ ആണ് വേണ്ടത്.

അഭിപ്രായത്തോട് വിയോജിക്കുന്നു- എല്ലാ നിയമവ്യവസ്ഥിതിയുടെയും ഭാഗമാണു അതിലെ ശിക്ഷാ വിധികളും-ജീവിത ചര്യ ചില ഉപദേശങ്ങള്‍ കൊണ്ട് മാത്രം നടപ്പിലായതായി ചരിത്രത്തില്‍ തെളിവുകളില്ല- പിന്നെ മതം എന്നത് ഇസ്ലാമിന്നു ജീവിത ചര്യ തന്നെയാണു- അതിനാല്‍ തന്നെ അതില്‍ ഒരു വ്യക്തിയുടെയും ഒരു സമൂഹത്തിന്റെയും നിയമവ്യവസ്ഥകളുണ്ട്-

കാട്ടിപ്പരുത്തി said...

പാര്‍ത്ഥന്‍
-----------------
വേദങ്ങള്‍ നാലെണ്ണമുണ്ടെന്നാണ്‍ വിശ്വാസം; ഋഗ്വേദം, സാമവേദം, യജുര്‍‌വേദം ,അഥര്‍‌വവേദം എന്നിവയാണ് അത്. യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ മൂന്ന് വേദങ്ങളേ ഈശ്വര സൃഷ്ടിയായി ഉള്ളതെന്നും അതില്‍ അഥര്‍‌വവേദം ഇല്ല എന്നും ഭാഷ്യമുണ്ട്. വേദത്രയം എന്ന് ഭഗവദ്ഗീത യിലും പറയുന്നു.[1] വേദമാണ് ഹിന്ദുക്കളുടെ പ്രമാണം. വേദം നിത്യമാണെന്നും സത്യമാണെന്നും ഹിന്ദുക്കള്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഋഗ്വേദം പുരാതന കാലഘട്ടങ്ങളിലെ ചില പ്രത്യേക കുടുംബങ്ങളിലെ കവികളാല്‍, നൂറില്‍പരം വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ രചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കാമെന്നു പണ്ഡിതമതം. തുടക്കത്തില്‍ ആചാരങ്ങളെക്കുറിച്ചു മാത്രമായിരുന്നു വേദങ്ങള്‍ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത്.വടക്കെ ഇന്ത്യയില്‍ ദുര്‍ലഭം ചില സ്ഥലങ്ങളില്‍ മാത്രമേ അഥര്‍വവേദം ഇന്ന് പ്രചാരത്തിലുള്ളൂ.“വേദാ‍നാം സാംവേദോസ്മി ” എന്ന് ഗീതയില്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് സാമവേദത്തിന് പ്രമുഖസ്ഥാനമുണ്ട് എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു.“സാമദ്വനാ വൃഗ്യജ്ജൂഷീനാ ഭിഗീതകദാചന” എന്ന സ്മതിവചനപ്രകാരം സാമം ചൊല്ലുന്ന നേരത്ത് ഋഗ്വേദവും യജുര്‍വേദവും ചൊല്ലാന്‍ പാടില്ല. [wikki-malayaalam)

വേദങ്ങള്‍ ഈശ്വര സൃഷ്ടിയാണെന്നു ഹിന്ദുക്കള്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു - എന്നതെന്റെ വായനയില്‍ നിന്നും കിട്ടിയതാണു- അല്ലെ-
ഋഷിമാരാല്‍ എഴുതപ്പെട്ടു എന്നു പറയുമ്പോള്‍ അവരിലൂടെ അവതരിക്കപ്പെട്ടു എന്നാവാം-പിന്നെ അതിലെ കൈകടത്തുലകളെ കുറിച്ചു ഗവേഷണം നടത്തുന്ന പണ്ഡിതര്‍ ഹൈന്ദവര്‍ തന്നെയാണു- അങ്ങിനെ തേന്മൊഴിയില്‍ ചില പിന്മൊഴികളും കയറി എന്നത് നിങ്ങളുടെ തന്നെ ഭാഷ്യം

അനില്‍ശ്രീ... said...

ഋഗ്വേദം പുരാതന കാലഘട്ടങ്ങളിലെ ചില പ്രത്യേക കുടുംബങ്ങളിലെ കവികളാല്‍, നൂറില്‍പരം വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ രചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കാമെന്നു പണ്ഡിതമതം. ഇതാണല്ലോ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ആതായത് മനുഷ്യ നിര്‍മ്മിതമാണെന്ന്. അപ്പോള്‍ പിന്നെ ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടി അല്ല എന്ന് ബോധ്യമായല്ലോ. എന്നിട്ടും വേദങ്ങളിലും പുരാണങ്ങളിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശ്ലോകങ്ങളിലെ പ്രവചനം കാട്ടിപ്പരുത്തി വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? yes or no...

'യെസ്' ആണെങ്കില്‍ മനുഷ്യ നിര്‍മ്മിതമായ ഗ്രന്ഥത്തെ വിശ്വസിക്കുക എന്നത് ഇസ്ലാം ചിന്തകള്‍ക്കെതിരല്ലേ.

'നോ' ആണെങ്കില്‍ പിന്നെങ്ങനെ ബീമാപ്പള്ളിയിലെ പോസ്റ്റിലെ കാര്യങ്ങള്‍ വിശ്വസിക്കും?

ചെറിയപാലം said...

ബായേൻ,

നമ്മുടെ “സാക്ഷരസുന്ദര” കേരളത്തിലെ പ്രഫുദ്ധരായ ജനങ്ങളിക്കിടയിൽ എന്തൊക്കെ നടക്കും നടക്കൂല എന്ന് നിങ്ങക്കറീലേ കോയാ....
സോക്രട്ടീസ് വെറും അടക്കാത്ത ഒരു ജനൽ അടപ്പിച്ചെങ്കിൽ....
വിദ്യാസമ്പന്നരായ നമ്മുടെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ എത്രയെത്ര ആൾദൈവങ്ങളും,മറ്റുപലരും എന്തൊക്കെ നേടുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ താങ്കൾ ആദ്യം കിംഗ് സിനിമയിലെ മമ്മൂക്കാന്റെ ഡയലോഗ് കേക്കണം. എന്നിട്ട് അതില് “സ” ചേർത്ത് പറയുന്ന ആസാധനങ്ങളൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടുമൊന്ന് നോക്കണം. കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ സമാസം കലക്കി സർബത്താക്കി മോന്തുക. പിന്നെ ആകാശത്ത് നോക്കിയാൽ ചിലപ്പോ തോന്നിയേക്കും ദൈവം ഇല്ലല്ലോന്ന്!!!!

“ഇങ്ങളീ ലോകത്തൊന്നുമല്ലേ ജീവിക്കുന്നത് കോയ”., ഇവിടെ ബീമാപള്ളിപോലും വന്നില്ലല്ലോ... തന്റെ വാദം “അടിച്ചേൽ‌പ്പിക്കാൻ”. ചിലപ്പോ ബായേനൻ ഇവിടെ വരുമെന്ന് പുള്ളി അറിഞ്ഞ് പേടിച്ചിട്ടാവും
വരാഞ്ഞത്!!

കാട്ടിപ്പരുത്തി said...

അനില്‍-
വിക്കിയിലെ ഒരു ഭാഗം എടുത്തു കൊടുത്തതാണെന്നു അവിടെത്തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്-അത് എന്റെ അഭിപ്രായമായി എടുക്കരുത്-

ഇനി എന്നിട്ടും വേദങ്ങളിലും പുരാണങ്ങളിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശ്ലോകങ്ങളിലെ പ്രവചനം കാട്ടിപ്പരുത്തി വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? യെസ് ഒര്‍ നൊ...

ഇതിന്റെ ഉത്തരം ഞാന്‍ മുന്നെയുള്ള കമെന്റില്‍ കൊടുത്തുവല്ലോ-
ഒന്നുകൂടി പറയാം-
ലോകത്തിലെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും ധര്‍മ സംസ്ഥാപകരായി പ്രവാചകര്‍ ദൈവത്താല്‍ നിയുക്തരായിട്ടുണ്ട്-അവരുടെയെല്ലാം പ്രബോധനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ആശയം ഒന്നായിരുന്നു- ഏകനായ ദൈവത്തെ മാത്രമേ ആരാധിക്കാവൂ-ഈ ആശയവുമായി ഏതെല്ലാം ഭാഗങ്ങള്‍ യോജിക്കുന്നുവോ അവയെല്ലാം ദൈവപ്രചോദിതങ്ങളാണെന്നതില്‍ മുസ്ലിമായ ഞാന്‍ അംഗീകരിക്കുന്നു- അങ്ങിനെയുള്ള ധാരാളം വചനങ്ങള്‍ വേദങ്ങളില്‍ കാണാം-എന്നു കരുതി അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല എന്റെ വിശ്വാസം രൂപപ്പെടുന്നത്- മറിച്ച് എല്ലാറ്റിലും ദൈവത്തെ കാണുന്ന ഹിന്ദു വിശ്വാസിയോട് നിങ്ങളുടെ വേദഗ്രന്‍ഥത്തില്‍ ഈ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസവുമായല്ല ഞങ്ങളുടെ ഏകദൈവ വിശ്വാസ്വുമായി യോജിക്കുന്നുവല്ലോ എന്നു ചൂണ്ടി കാണിക്കുകയാണു-

ഉദാഹരണത്തിനു മുണ്ടകോപനിഷത്തിലെ രണ്ടാം അദ്ധ്യായം 15-മത്തെ ശ്ലോകം ദൈവത്തെ പരിജയപ്പെടുത്തുന്നതിങ്ങനെ-

ഉദിച്ചുപൊങ്ങുന്ന സൂര്യനെയും, ചന്ദ്രനേയും നക്ഷത്രത്തെയും മിന്നല്‍ പിണരും അഗ്നിയും ഇവയെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതാരാണോ അവയെ സൃഷ്ടിക്കുന്നവനാരാണൊ അവനെയാണു ദൈവം എന്നു വിളിക്കുന്നത്-

ഇത് ബൈബിളിലെ ആവര്‍ത്തന പുസ്തകം 32 അദ്ധ്യായംവചനം ആറില്‍ കാണുന്നതിങ്ങനെ-ദൈവം നിന്റെ പിതാവല്ലയോ- നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ചവന്‍ നിന്നെ പരിപാലിക്കുന്നവന്‍

ഇതെല്ലാം ദൈവവചനങ്ങളായി തന്നെയാണു മുസ്ലിങ്ങള്‍ കരുതുന്നത്- കാരണം അത് ഇസ്ലാമിലെ ദൈവ സങ്കല്‍പവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു എന്നത് തന്നെ-
സൂര്യനെ സൃഷ്ടിയായി കാണുന്ന വേദത്തിന്റെ ഈ ഭാഗം വേദത്തെ മുഴുവനായി ദൈവികമാക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന ചോദ്യത്തിന്നുത്തരം ഹിന്ദുക്കള്‍ സൂര്യനെ സൃഷ്ടാവായി അല്ലെങ്കില്‍ ഭഗവാനായി കാണുന്നു എന്നത് തന്നെ-

ഒരു സം‌വാദം ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണു-സം‌വാദം ഗുസ്തിയല്ല- ആവുകയുമരുത്-

ബയാന്‍ said...

ചെറിയപാലം : പച്ചരിക്കും, സർബത്തിനും വേണ്ടി കടലിനു കുറുകെ ചാടിയിട്ടും താന്കള്‍ക്ക് കിട്ടാത്ത സര്‍ബത്ത് എനിക്കു വേണ്ട; ഞാന്‍ പാലം വലിക്കുകയാ; ബൈ.

സര്‍ബത്തിന് കടല്‍ ചാടി എന്നു കേള്‍ക്കുമ്പോള്‍ കണ്‍ഫ്യൂഷനടിക്കരുത്, ചെറിയപാലത്തിന്റെ പ്രൊഫൈലിലാണ് സര്‍ബത്തിന്റെ കാര്യം പറയുന്നത്. “ വയസ്സ് 20 ആയപ്പോൾ തന്നെ വീട്ടുകാർക്കും സ്നേഹിച്ച പെണ്ണിനും നിന്നെക്കൊണ്ട് എന്തിനു കൊള്ളാമെന്ന ചോദ്യത്തിന് കാക്കാതെ പച്ചരിക്കും, സർബത്തിനും വേണ്ടി കടലിനു കുറുകെ ചാടി... ശേഷം കൂടെ ചാടിയ ലവളുമ‍ായും ചാട്ടങ്ങളുടെ ആകെ തുകയായ ഞങ്ങളുടെ അരുമമകളുമായും സസന്തോഷം ഇപ്പോൾ റിയാദിൽ വാണിടുന്നു. “

പാര്‍ത്ഥന്‍ said...

കാട്ടിപരുത്തിയോട് :
എന്തും വായിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. വായിക്കുമ്പോൾ അത് ശരിയായ വിധം മനസ്സിലാകുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കണം. ചുരുങ്ങിയപക്ഷം ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റായി മറ്റുള്ളവരോട് പറയുമ്പോഴെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കണം. താങ്കൾ വേദങ്ങളെക്കുറിച്ച് എഴുതിയ ചിലത് മാത്രം ശരിയും കൂടുതലും തെറ്റുമാണ്. സൃഷ്ടികളോട് ആക്രോശിക്കുന്ന ഒരു ബ്രഹ്മസങ്കല്പം ഹൈന്ദവ ദർശനങ്ങളിൽ ഇല്ല. ഇത് ‘ഏകം സദ് വിപ്രാ ബഹുധാ വദന്തി’ എന്ന സങ്കല്പത്തിl ഊന്നിയാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇന്ദ്രിയസുഖങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ ലഭിക്കാനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ചില മൂർത്തീ സങ്കല്പങ്ങൾ കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകളുടെ കണക്കുകൾ പറഞ്ഞെന്നിരിക്കും. അത് വിഷയലാഭത്തിനായി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന ലാഭനഷ്ടക്കണക്കുകളുടെ ബഹിസ്പുരണമാണ്. ഇതുതന്നെയാണ് താങ്കൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏകനായ ദൈവത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും സംഭവിക്കുന്നത്. എന്തിനും തെറ്റുകാണുകയും ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന വിശ്വാസം. ഇതു ചെയ്താൽ അത് കിട്ടും എന്നു പറയുന്നതും, മതം മാറിയാൽ മാത്രമെ സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്ത് ഇടം കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്നു മിഷനറിമാർ പറയുന്നതും വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല.

പാര്‍ത്ഥന്‍ said...

കാട്ടിപ്പരുത്തി said..ദൈവം നമ്മില്‍ തന്നെയുണ്ടാവുമ്പോള്‍ ദൈവത്തിലേക്കെന്തിനെത്തണം പാര്ത്ഥാ.ദൈവം നമ്മിൽ തന്നെയുണ്ടാകും എന്നു പറയുമ്പോൾ, അകത്തും ആകാം പുറത്തും ആകാം. ഈ അകത്തുള്ള ദൈവത്തിലേയ്കെത്താൻ ചിലപ്പോൾ താങ്കൾക്ക് ഏഴാകാശത്തിനും മുകളിലുള്ള ദൈവത്തിന്റെ അടുത്തെത്തുന്നതിലും കൂടുതൽ സമയം എടുത്തെന്നിരിക്കും, അത് മനസ്സിലാക്കിവരുമ്പോഴേക്കും. ജിബ്രീൽ മാലാഖക്കുപോലും 50000 ദിവസം വേണം ദൈവത്തിന്റെ അടുത്തെത്തണമെങ്കിൽ.

കാട്ടിപ്പരുത്തി said...

പാര്‍ത്ഥന്‍ said...
കാട്ടിപ്പരുത്തി said..ദൈവം നമ്മില്‍ തന്നെയുണ്ടാവുമ്പോള്‍ ദൈവത്തിലേക്കെന്തിനെത്തണം പാര്ത്ഥാ.ദൈവം നമ്മിൽ തന്നെയുണ്ടാകും എന്നു പറയുമ്പോൾ, അകത്തും ആകാം പുറത്തും ആകാം. ഈ അകത്തുള്ള ദൈവത്തിലേയ്കെത്താൻ ചിലപ്പോൾ താങ്കൾക്ക് ഏഴാകാശത്തിനും മുകളിലുള്ള ദൈവത്തിന്റെ അടുത്തെത്തുന്നതിലും കൂടുതൽ സമയം എടുത്തെന്നിരിക്കും, അത് മനസ്സിലാക്കിവരുമ്പോഴേക്കും. ജിബ്രീൽ മാലാഖക്കുപോലും 50000 ദിവസം വേണം ദൈവത്തിന്റെ അടുത്തെത്തണമെങ്കിൽ.


കാട്ടിപരുത്തിയോട് :
എന്തും വായിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. വായിക്കുമ്പോൾ അത് ശരിയായ വിധം മനസ്സിലാകുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കണം. ചുരുങ്ങിയപക്ഷം ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റായി മറ്റുള്ളവരോട് പറയുമ്പോഴെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കണം.

കുറഞ്ഞപക്ഷം ഒന്നു വായിക്കുകയെങ്കിലും ചെയ്യണം പാര്ത്ഥാ

പാര്‍ത്ഥന്‍ said...

കാട്ടിപ്പരുത്തീ:
വായിച്ചു തന്നെയാണ് എഴുതിയത്‌.
താന്ത്രിക വിധിപ്രകാരമാണ് ദൈവം അകത്തും പുറത്തും ഉണ്ടെന്നു പറയുന്നത്‌. ജിബ്രിയേൽ മാലാഖക്ക് 50000 ദിവസം വേണം ദൈവത്തിന്റെ അടുത്തേയ്കെത്താൻ എന്നത് എന്റെ കയ്യിലുള്ള ഖുർ‌ആൻ പതിപ്പിലുള്ളതാണ്. അത് കുറിച്ചു വെച്ചിരുന്ന കടലാസ് കാണുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഏത് അദ്ധ്യായത്തിലെയാണെന്ന്‌ വീണ്ടും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ്.

കാട്ടിപ്പരുത്തി said...

പാര്‍ത്ഥന്‍...
ജിബ്‌രീല്‍ എന്ന മലക്കിന്നു ദൈവത്തിലെത്താന്‍ 5000ദിവസം വേണമെന്നത് തെറ്റായ വിവരമാണു-

അനില്‍ശ്രീ... said...

തെറ്റാണെങ്കില്‍ തിരുത്തൂ.

അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ദിവസകണക്കുകള്‍ അല്ലെങ്കില്‍ നിമിഷ കണക്കുകള്‍ ഖുറാനിലോ ഹദീസുകളിലോ പറയുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കില്‍ എവിടെ പറയുന്നു എന്ന് പറയുമോ? എന്ന് പറയുമോ?

പാര്‍ത്ഥന്‍ said...

അനിൽ:
രസകരമായ ചില പരാമർശങ്ങൾ നോട്ടു ചെയ്തിരുന്നു. ഇതാ വീണ്ടും അത് കണ്ടെത്താൻ ഖുർ‌ആനിലെ ഏടുകൾ മറിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കണ്ടെത്തിയാൽ പറയാം.

നേരന്‍ said...

വളരെ രസകരമായിരിക്കുന്നു,,, ഈ ചര്‍ച്ച..

അനില്‍ശ്രീ, പാര്‍ത്ഥന്‍, : ജിബ്രീല്‍ മാലാഖയ്ക്ക് ദൈവസന്നിദാനത്തിലെത്താന്‍ അനുമതിയില്ല, മനുഷ്യനോളം ഔന്നിത്യം മാലാഖമാര്‍ക്കില്ല എന്നതായിരുന്നു കാരണം, മനുഷ്യന് നല്ല കര്‍മ്മം ചെയ്താല്‍ മാലാഖമാരെക്കാളും ഔന്നത്ത്യത്തില്‍ എത്താന്‍ കഴിയും എന്നാണ് മദ്രസ്സയില്‍ നിന്നും പഠിപ്പിച്ചത്, കൂടാതെ പ്രകാശം കൊണ്ടാണ് ദൈവം മാലാഖമാരെ സൃഷ്ടിച്ചത്,എന്നും മണ്ണ് കൊണ്ടു മനുഷ്യനേയും സൃഷ്ടിച്ചത് എന്നും പഠിച്ചിരുന്നു.

മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ‘മിഅറാജ്’ എന്ന പേരില്‍ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ആകാശയാത്രയുണ്ട്, ആ യാത്രയില്‍ ബുറാഖ് എന്ന വാഹനത്തില്‍ ഒറ്റരാത്രികൊണ്ട് ജിബ്രീലിനോടൊപ്പം മുഹമ്മദ് നബി അല്ലാഹുവിന്റേ അടുക്കലേക്കു യാത്രപോയിരുന്നു, യത്രക്കിടയില്‍ ഒരു പരിധിയില്‍ വാഹനം നിര്‍ത്തി ജിബ്രീല്‍ മാലാഖ മുഹമ്മദിനെ തനിച്ച് യാത്രയയച്ചു, കാരണം, ജിബ്രീലിന് ആ പരിധിക്കപുറം പ്രവേശനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, എന്നാണ് ആ സമയം ജിബ്‌രീല്‍ മുഹമ്മദിനോട് കാരണമായി പറഞ്ഞത്.
പിന്നെ..“അര്‍ഷ്“, “ലൌഹ്’,‘കലമ്’ എന്നിങ്ങനെ കുറെ മേഖലകള്‍ താണ്ടി മുഹമ്മദ് നബി ദൈവസന്നിധിയിലെത്തുകയും ദൈവത്തെ നേരില്‍ കണ്ട് തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്തു. അല്ലാഹുവുമായുള്ള ഈ കണ്ടുമുട്ടലിലാണ് ദൈവ വിശ്വാസികള്‍ക്കു അമ്പതു നേരത്തെ നിര്‍ബന്ധ നിസ്കാരം ദൈവം പാരിതോഷികമായി സമ്മാനിച്ചത്.

പാര്‍ത്ഥന്‍ said...

(70:4) അമ്പതിനായിരം കൊല്ലത്തിന്റെ അളവുള്ളതായ ഒരു ദിവസത്തിൽ മലക്കുകളും ആത്മാവും അവങ്കലേക്ക് കയറിപ്പൊകുന്നു.
(70:6) തീർച്ചയായും അവർ അതിനെ വിദൂരമായി കാണുന്നു.
(70:7) നാം അതിനെ അടുത്തതായും കാ‍ണുന്നു.
ഇതുകൂടാതെ വേറെയും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇതുപോലെ ജിബ്രിയേൽ മാലാഖയുടെ പേരുവെച്ചു തന്നെ പറയുന്ന ഒരു ആയത്ത് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്.
(ഇൻഷാ അള്ളാ, സമയം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഖുർ ആൻ വായിച്ചു നോക്കിത്തന്നെ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും. ഈ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഇതു മാത്രമെ കണ്ണിൽ പെട്ടുള്ളൂ. സമയം ഒരു പ്രശ്നമാണ്.)

ചെറിയപാലം said...

പാർത്ഥൻ:

അമ്പതിനായിരം കൊല്ലത്തെ ദൈർഘമുള്ള ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഖിയാമത്ത് (അന്ത്യദിനം)നാളിനെ ക്കുറിച്ചാണ്.തുടർന്നുള്ള ആയത്തുകളിൽ നിന്നും അത് ബോധ്യപ്പെടുന്നതുമാണ്.
താങ്കൾ അന്വേഷിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു ആയത്ത് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആണോ?
“നിങ്ങൾ എണ്ണിവരുന്ന ആയിരം കൊല്ലം വലിപ്പമുള്ള ഒരു ദിവസത്തിൽ അത് അവങ്കലേക്ക് കയറിപ്പോകുന്നു”.(32:5)

ഈ രണ്ട് ആയത്തുകളും അന്ത്യദിനത്തെ കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നതാണ്.നബി വചനങ്ങളിൽ നിന്നും ഇത് വ്യക്തമാക്കപ്പെട്ടതുമാണ്.

അന്ത്യനാളിന്റെ കൃത്യമായ അളവ് വിവരിക്കുകയല്ല മറിച്ച് ആ ദിവസത്തിന്റെ ഭയങ്കരതും,ഗൌരവവും കാണിക്കുക എന്നതാണ് ഈ രണ്ട് വചനങ്ങളുടെയും ഉദ്ദേശം. സത്യവിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ദിവസത്തിന്റെ വമ്പിച്ച ദൈർഘം ഒരു സാധാരണ നിർബന്ധ നമസ്കാരത്തിന്റെ സമയത്തേക്കാൾ ലഘൂകരിക്കപ്പെടുന്നതാണെന്ന് നബി വചനം,. അവിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ദിവസം അത്രയും ദൈർഘം തോന്നുന്നതും വിഷമം നിറഞ്ഞതുമായിരിക്കുമെന്നും വിവക്ഷ.

കാട്ടിപ്പരുത്തി said...

ചര്‍ച്ചയുടെ പരിധിയില്‍ വരാത്ത ഒരു വിഷയമായതിനാല്‍ കൂടുതല്‍ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല- എങ്കിലും ഇവ അന്ത്യനാളിനെ കുറിച്ചു സൂചിപ്പിക്കുന്ന ആയത്തുകളാണു-
രണ്ടാമതായി
അമ്പതിനായിരം കൊല്ലത്തിന്‍റെ അളവുള്ളതായ ഒരു ദിവസത്തില്‍ മലക്കുകളും ആത്മാവും അവങ്കലേക്ക്‌ കയറിപ്പോകുന്നു-എന്നതില്‍ ദിവസത്തിന്റെ ദൈര്‍ഘ്യമാണു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്- അത് ഭൂമിയുടെ ദിവസവുമായീ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോഴാണു പ്രസക്തമാവുന്നത്-മാലാഖമാരുടെ വേഗതയെകുറിച്ചല്ല-ഇവിടെ ദൈവത്തിലേക്കെത്താന്‍ ജിബ്രീല്‍ മാലാഖക്കു എത്ര സമയം എന്നതിന്നൊരു വിശദീകരണം എവിടെയുമില്ല-

നേരന്‍--
അനുമതിയില്ലാതെ പ്രവേശനമില്ല എന്നെ ഉള്ളു-

ഒന്നു കൂടി- ചര്‍ച്ച വഴിമാറുന്നു-

പാര്‍ത്ഥന്‍ said...

നേരൻ- ചെറിയപാലം - കാട്ടിപ്പരുത്തി :
വിശദീകരണത്തിനു നന്ദി.

പക്ഷെ ഇപ്പോഴും എന്റെ സശയം മാറിയിട്ടില്ല. എവിടെയോ ജിബ്രിയേൽ മാലാഖയെ ബന്ധപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞത് വായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എന്റെ ധാരണ. അതിന്റെ മേൽഇനി ഒരു തർക്കം വേണ്ട.

ഈ ആയത്തിലും മലക്കുകളും ആത്മാവും എന്നാണ് പറയുന്നത്. മനുഷ്യന്റെ കിലോമീറ്റർ സ്പീഡ് വെച്ച് കണക്കുകൂട്ടുമ്പോൾ 50000 ദിവസം നടക്കുന്ന ദൂരം എന്നും സങ്കല്പിക്കാം. സീതിഹാതിയുടെ കണക്കായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ സംഖ്യയിൽ നിർബ്ബന്ധം പിടിക്കില്ലായിരുന്നു.

നേരന്‍ said...

പാര്‍ത്ഥന്‍ : താങ്കള്‍ ഖുര്‍‌ആന്‍ വായിക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞതില്‍ സന്തോഷം. ഏതു ഖു‌ര്‍‌ആനാ, ആരുടെ ഖുര്‍‌ആനാ എന്നുംകൂടി വെളിവാക്കിയാല്‍ നന്നായിരിക്കും, എന്റെ കയ്യില്‍ നാലു പേരുടെ ഖുര്‍‌ആന്‍ പരിഭാഷയുണ്ട്.

ഖുറ്‌ആനെ കുറിച്ച് : ഈ ബ്ലോഗില്‍ പറയുന്ന മുഖവുര ഇങ്ങിനെ.

“ഖുര്‍ ആന്‍ ദൈവം നേരിട്ട് വെളിപാടായി അറിയിച്ചു തന്നതാണെന്നും,അത് ലോകാവസാനം വരെ വള്ളി പുള്ളി മാറ്റമില്ലാതെ നില നിര്‍ത്തേണ്ടതാണെന്നും മുസ്ലിംങ്ങള്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു.! ഈ അന്ധവിശ്വാസമാണ് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെ പുരോഗതിക്കു വിലങ്ങുതടിയാകുന്നത് !! ശുദ്ധമായ അറബിഭാഷയിലാണു കുര്‍ആന്‍ രചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതെന്നും ഉള്ളടക്കം ലളിതമാണെന്നും അതില്‍ വൈരുധ്യങ്ങള്‍ ഒട്ടുമില്ലെന്നും ദൈവം തന്നെ സംരക്ഷിച്ചതിനാല്‍ അതില്‍ ഒന്നും വിട്ടുപോയിട്ടില്ലെന്നുമൊക്കെയാണ് മുസ്ലിം സമൂഹം പൊതുവില്‍ വിശ്വസിച്ചു പോരുന്നത്. ഖുര്‍ ആന്‍ സ്വയം അവകാശപ്പെടുന്നതും . ഈ അവകാശവാദങ്ങളൊന്നും പക്ഷെ യാഥാര്‍ഥ്യങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെട്ടു കാണുന്നില്ല. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിശദീകരിക്കുന്നുവെന്നവകാശപ്പെടുന്ന ഖുര്‍ ആനില്‍ നിന്നും ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തില്‍ ഈ മതത്തിന്റെ നിലപാടെന്താണെന്നറിയാന്‍ ശ്രമിച്ചാല്‍ വായനക്കാര്‍ അമ്പരന്നു പോകും! കുരുടന്‍ ആനയെ കണ്ടതു പോലെ മാത്രമേ നമുക്കു ഖുര്‍ ആന്‍ പരിശോധിക്കാന്‍ കഴിയൂ. ഒരു പ്രത്യേക വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ആ ഗ്രന്ഥത്തില്‍ എന്തു പറയുന്നുവെന്നറിയണമെങ്കില്‍ ആദ്യം തൊട്ടു അവസാനം വരെ വായിക്കേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ വായിച്ച് ആ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരിടത്തു ക്രോഢീകരിച്ചാലോ? അതില്‍തന്നെ വൈരുധ്യങ്ങളുടെ ഘോഷയാത്രയായിരിക്കും കാണാന്‍ കഴിയുക. 6236 വാക്യങ്ങളാണു ഖുര്‍ ആനിലുള്ളത്. അവ പരസ്പരം യാതൊരു തരത്തിലും ബന്ധപ്പെടുത്താതെയും ശീര്‍ഷകങ്ങളുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ലാതെയും പരന്നു കിടക്കുകയാണ്. ഒരു വാക്യം വായിച്ചാല്‍ അതിന്റെ ശരിയായ അര്‍ഥവും പശ്ചാതലവും പിടി കിട്ടുകയില്ല. ഓരോ വാക്യവും അതിന്റെ അവതരണപശ്ചാതലം അന്വേഷിച്ചു കണ്ടെത്തി വായിക്കണം. അതാകട്ടെ ഖുര്‍ ആനില്‍ തിരഞ്ഞാല്‍ കണ്ടുകിട്ടുകയുമില്ല. വ്യാഖ്യാന ഗ്രന്ഥങ്ങളോ ഹദീസ് ഗ്രന്ഥങ്ങളോ അവലംബിച്ചു പരിശോധിക്കണം. അതുകൊണ്ടും പ്രശ്നം തീരുന്നില്ല. ഒരേ വാക്യത്തിനു തന്നെ പരസ്പര വിരുദ്ധമായ അനേകം വ്യാഖ്യാനങ്ങള്‍ കാണപ്പെടുന്നു. നി‍സ്സാരമായ കാര്യങ്ങളില്‍ പോലും മുസ്ലിം സമൂഹം ഭിന്നിച്ചു നിന്നു തര്‍ക്കത്തിലേര്‍‍പ്പെടാനുള്ള കാരണവും മറ്റൊന്നല്ല.“

അനില്‍ശ്രീ... said...

കമന്റുകള്‍ എണ്ണത്തില്‍ നീണ്ടു പോയതിനാല്‍ എന്റെ കമന്റ് മറ്റൊരു പോസ്റ്റാക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി ഇവിടെ കാണാം. . ദയവായി അവിടെ തുടരുക.

yousufpa said...

ഈ ആശയ സംവാദങ്ങള്‍ രസം പിടിപ്പിക്കുന്നു.തുടരുക..

പ്രവീണ്‍ വട്ടപ്പറമ്പത്ത് said...

ഒരു പഴക്കമേറിയ സംസ്കൃതിയുടെ പിന്‍ബലം അവകാശപ്പെടുക എന്നത് മത മൌലിക വാദത്തിന്റെ ഒരു പുതിയ ലക്ഷണമാണ് പലപ്പോഴും..വിശ്വാസത്തിനു ഇതിന്റെ പിന്‍ബലം ആവശ്യമില്ല എന്നിരിക്കെ, ഒരു തരം മൂന്നാംകിട വിപണനതന്ത്രത്തിന്റെ വക്താകളായി നമ്മുടെ ഭൂലോകത്തിലെ ചിലരും മാറുമ്പോള്‍ വിഷമമുണ്ട് .. ബക്കറിനെ സംബന്ധിച്ചിടതോളം, ഏതെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് വ്യക്തമായ മറുപടി പറഞ്ഞ ചരിത്രം അദ്ദേഹത്തിനില്ല .. എന്തായാലും ഇത്തരം വാദഗതികളുടെ നിലവാരത്തിലുള്ള ഒന്ന് രണ്ടു കാര്യങ്ങള്‍ കൂടി ഇതാ

1. "ഭര്‍ഗൊ 'ദേവസ്യ' ധീമഹി - വേദത്തില്‍ ദേവസ്യ ഉണ്ട്
2. അസ'തോമ' സദ്ഗമയ - വേദത്തില്‍ 'തോമ' വരെ ഉണ്ട് .

അയ്യോ , അദ്ധ്യായം പറയാന്‍ മറന്നു ...(ഋഗ്വേദം 10-3-4)

റാവുത്തര്‍ - अण्णाभैया said...

Manoj Said,
"ഇനി ഭാരത പുരാണങ്ങള്‍ എടുത്താല്‍ ഇന്ത്യ ഉപ ഭൂഖണ്ഡം കഴിഞ്ഞാല്‍ പേര്‍ഷ്യയോടു കൂടി ലോകം തീരുന്നു."

അല്ല. ഹിന്ദുപുരാണങ്ങളിലും ഇതിഹാസങ്ങളിലും മധ്യദേശങ്ങലെക്കുരിച്ചും പാശ്ചാത്യ ലോകത്തെകുറിച്ചും സൂചനകള്‍ ഉണ്ട്. "ശാല്മല ദ്വീപ്‌" അറേബ്യ ആണ്. യവനദേശം പലയിടത്തും വരുന്നുണ്ട്. യയാതിയുടെ ഇളയ പുത്രനായ തുര്‍വ്വസുവിന്റെ സന്തതികള്‍ ആണ് യവനന്മാര്‍ അഥവാ ഗ്രീക്കുകാര്‍. കിഴക്ക് ദേശത്തുകൂടി അലാസ്ക വഴി പ്രവേശിച്ചവരാണ് അമേരിക്കയിലെ ആദിമനിവാസികള്‍. കൊക്കേഷ്യന്‍ ജനവിഭാഗം പൌരാണിക കാലത്ത് പരിഷ്കൃതരും ആയിരുന്നില്ല. അതിനാല്‍ കൃത്യമായ വിവരം കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. സൂചനകള്‍ കിട്ടാതെ തരമില്ല. നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം

Samji MS said...

ithile pala linksum ippo kanunnilla/youtube link and bheemapally blog adellam vizungiyo arenkilum

Unknown said...

സംസ്കൃതത്തില്‍ താങ്കള്‍ക്ക് പ്രാവീണ്യം പോരാ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അതിനാല്‍ തന്നെ താങ്കളുടെ വായനയും അപൂര്‍ണമാവാന്‍ തരമുന്ടെന്നു മനസ്സിലാക്കുക. ഭവിഷ്യപുരാണം മാത്രമല്ല മറ്റു പല പുരാണങ്ങളും പുനരെഴുത്തുകള്‍ക്കും തിരുത്തലുകള്‍ക്കും വിധേയമായിട്ടുന്ടെന്നത് വിദഗ്ത്താഭിപ്രായം. ഇതിനു തെളിവാണ് 19 നൂറ്റാണ്ടിലെ കാര്യങ്ങള്‍ പോലും ഭവിഷ്യപുരാണത്തില്‍ പ്രദിപാദിചിരിക്കുന്നു എന്നത്. ഇത് എന്‍റെ അഭിപ്രായമല്ല. സമകാലീന കേരളത്തിലെ സംസ്കൃത പണ്ഡിതരില്‍ പ്രഥമഗണനീയനായ ഡോക്ടര്‍ കെ. ജി. പൗലോസ്‌ (ആമുഖം 18 പുരാണങ്ങള്‍, ഡിസി ബുക്സ്). ഭവിഷ്യ പുരാണം 3:3 മുന്‍പില്‍ തുറന്നു വെച്ചാണ് ഞാന്‍ ഇത് കുറിക്കുന്നത്. മേല്‍ പറഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിന്റെ അവസാന വരികള്‍ ഗ്രഹിക്കാന്‍ താങ്കള്‍ക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് വ്യക്തം. "മുസല്‍വാലി ധര്മാത്തിന്റെ ദൂഷണത്തോട് കൂടിയവരും, പൈശാചിക ധര്മതോട് കൂടിയവരുമായിരിക്കും ഈ ജനതകള്‍". പുരാണങ്ങളുടെ പ്രവചന കൃത്യതയെ വര്‍ണിക്കാന്‍ താങ്കള്‍ ഈ ഭാഗത്തെ കൂട്ട് പിടിച്ചപ്പോള്‍, ഇസ്ലാമിന്റെ ഉത്ഭവം ഈ വിധമാണെന്നും, അവര്‍ പൈശാചിക പാത പിന്‍ചെല്ലുന്നവരാനെന്നും വ്യാക്യാനിക്കാന്‍ ഇതേ ഭാഗം ഉധരിക്കുന്ന്ന മറ്റു ലേഖനങ്ങളും ഞാന്‍ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണം: http://www.manovaonline.com/news_detail/182/english മഹാമദ്‌ എന്ന പേരും, അഗ്രചര്‍മച്ചേദാനവുമാണ് ഇതില്‍ ഇരു കൂട്ടരും കാണുന്ന തെളിവുകള്‍. ഇതൊന്നും മതിയായ തെളിവുകളല്ല. ആര്‍ക്കും എങ്ങിനെ വേണമെങ്കിലും വ്യഖ്യാനിക്കാവുന്നതാണ് വേദ ഗ്രന്ഥങ്ങള്‍. വേദങ്ങള്‍ മുഴുവന്‍ വിരല്‍ ചൂണ്ടുന്നത് ക്രിസ്തു എന്ന രക്ഷകനിലേക്കാണ് (പ്രജാപതി) എന്നതാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ നിലപാട്. അതിനുള്ള തെളിവുകള്‍ അവരുടെ കയ്യിലുമുണ്ട്. താങ്കള്‍ ഇതിന്നോട് യോജിക്കുമോ? ഇനിയും, യഹൂദര്‍ കാത്തിരുന്ന രക്ഷകനാണ് ക്രിസ്തു എന്നതാണ് ബൈബിള്‍ പുതിയ നിയമ ഭാഗത്തിന്റെ ഭാഷ്യം. യഹൂദര്‍ സമ്മതിക്കുമോ? ഇന്നു പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള്‍ നാളെ മറ്റൊന്നായി മാറുന്നു ഈ കാലത്ത് പോലും. പിന്നെ സഹസ്രാബ്ധങ്ങള്‍ പിന്നുട്ടു വന്ന സംഭവ വിവരങ്ങളിലും കഥകളിലും തിരുത്തലുകള്‍ ഉണ്ടാവാതെ വരുമോ??

Paul Joseph

Deepakraj V.K (Ramu) said...

ചില തെറ്റിദ്ധാരണകൾ
-----------------------------------

ഭവിഷ്യപുരാണത്തിലെ പ്രതിസർഗ്ഗ പർവത്തിലെ 3ആം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്ന ' മഹാമദൻ ' മുഹമ്മദ് നബി ആണോ ?

അല്ല . കാരണം ,

1. മഹാമദൻ തന്റെ ആചാര്യനോടും ശിഷ്യരോടും ഒപ്പം വന്നു എന്നാണ് .

അതായത് മഹാമദൻ ആചാര്യൻ അല്ല . ഏതോ ഒരു ആചാര്യന്റെ ശിഷ്യൻ ആണ് .

2. മഹാമദൻ മരുഭൂമിയിലെ ശിവ വിഗ്രഹത്തെ പഞ്ചഗവ്യത്താലും ചന്ദനത്താലും പൂജിച്ചു .

അതായത് വിഗ്രഹത്തെ പൂജിക്കുന്ന ഒരുവൻ ആണ് മഹാമദൻ .

3. പിശാചിന്റെ ധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുകയും മായാ പ്രയോഗങ്ങൾ കാണിക്കുകയും ചെയ്ത മഹാമദനെ കാളിദാസൻ ഭസ്മം ആക്കി .

അതായത് മഹാമദൻ കൊല്ലപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത് .

4. മഹാമദന്റെ ഭസ്മവും ആയി കൂടെയുള്ളവർ തിരിച്ചു പോയി . അവിടം അവരുടെ തീർഥാടന സ്ഥാനവും ആയി .

------------------------------/----------------------------------

യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ലാമിനെ പരിപോഷിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സക്കീർ നായിക്കിനെ പോലുള്ളവർ നബി നിന്ദയാണ് ലോകത്ത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് .

പൈശാചിക വൃത്തി നടത്തുന്നവനും , വിഗ്രഹാരാധന നടത്തുന്നവനും ,
കളിദാസനാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവനും , ആയ ഒരുവനെ , മഹാമദനെ , മുഹമ്മദ് നബി ആയി ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഇസ്ലാമിലെ മത പ്രബോധകന്മാരെല്ലാം നരകത്തിലെ വിറക് ആകുന്നതാണ് .

എന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞൂന്ന് പറഞ്ഞു .

NB : Dc Books പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുസ്തകത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ ഇതിനൊപ്പം ഉണ്ട് അത് കൂടി വായിച്ചു നോക്കുക

Unknown said...

ഭവിഷ്യൽ പുരാണം 3:3-58.... സഹോദരൻ പരിശോധിക്കു 😘

Popular Posts

സന്ദര്‍ശകര്‍ വന്ന വഴി